წესები

IGROSOFT

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. თამაშებს გააჩნია 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზი. ხაზზე ფსონის ოდენობა არის 1-დან 25-მდე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. 1 line, 3 lines, 5 lines, 7 lines, 9 lines –ხაზების არჩევის ღილაკები. Help –თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Max Bet- მაქსიმალური ფსონის არჩევის ღილაკი, Bet- ფსონის არჩევის და გაორმაგების თამაშზე გადასვლის ღილაკი, Start –თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Auto play–ავტომატური გაშვების ღილაკი. თანხა გამოისახება კრედიტის (ქულების) სახით ეკრანზე. მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. აქვე მოთამაშეს შეუძლია მაქსიმალური ფსონის არჩევაც ისე, რომ არ იცვლება არჩეული ხაზების რაოდენობა. თამაში იწყება სტარტის ღილაკზე დაჭერით. მას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება გამოისახება მოგება. მოგების ფაქტი ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და სიმბოლოების თანხვედრილი კომბინაციის სიდიდით. რადგან თამაშები შეიცავს 9 ხაზს, ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც მრავლდება შესაბამის ქულაზე. Mმას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს Eეძლევა ორი შესაძლებლობა: დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს ე.წ. გაორმაგება (რისკ თამაში). გაორმაგება იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (BET) ღილაკზე დაჭერით. ჩამოთვლილი თამაშების (გაორმაგების) არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში ყოველი პრიზი მრავლდება 2-ზე, თუ მოთამაშე გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული 4 დახურული ბანქოდან რომელია გახსნილი დილერის ბანქოზე მაღალი. გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმგდება, ხოლო თუ ვერ გამოიცნობს მაშინ თანხა ნულდება. თანაბარი ბანქოს შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა ხელახლა ცდის შესაძლებლობა. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია. თანხის კრედიტზე დამატება შესაძლებელია სტარტის ღილაკზე დაჭერით. ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ბენისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი სამი ან მეტი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში.

FRUIT COCKTAIL - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის შემდეგ სიმბოლოებს: საზამთრო, მსხალი, ლიმონი, ვაშლი, გარგარი და ალუბალი. ეკრანზე სამი მარწყვის მოსვლისას მოთამაშეს ბონუსში აქვს მხოლოდ ერთი ცდა, 4 მარწყვისას ორი ცდა, ხოლო 5 მარწყვის მოსვლის შემთხვევაში ეძლევა სამი ცდა. ბონუს თამაში მოთამაშის დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. სათამაშო ეკრანის ცენტრში მოქცეულია 3 დოლურა, მის პერიმეტრზე მოთავსებულია სურათები სიმბოლოების გამოსახულებებით. ყველას თავისი ღირებულება აქვს. მათზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობს ნათება საათის ისრის მიმართულებით(რომელიც, თანმიმდევრულად გადადის სიმბოლოებზე). გარკვეული დროის შემდეგ ნათება ნელდება და დოლურებზე თანმიმდევრობით ჩერდებიან. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც დაფიქსირდება ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება შეადგენს სიმბოლოს (ობიექტის) ღირებულებას გამრავლებული დადებული ფსონის ოდენობაზე. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც არ დაფიქსირდა ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება არ იზრდება. თუ იგი გაჩერდება “EXIT”-ის გამოსახულებაზე, მაშინ ბონუს-თამაშის ცდა ერთით ნაკლები ხდება, თუ ერთი ცდის საშუალება იყო, ბონუს თამაში სრულდება, ხოლო მეტი ცდის შემთხვევაში ბონუს თამაში გრძელდება მანამ, სანამ არ ამოიწურება ყველა ცდა. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს: მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

CRAZY MONKEY - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი მაიმუნის სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. Eეკრანზე გამოჩნდება 5 ცალი ჩამოშვებული თოკი, შესაძლებელია ნებისმიერი თანმიმდევრობით თოკების არჩევა, მოთამაშე ირჩევს და ქაჩავს თოკებს შესაბამისი ღილაკით, თუ ჩამოქაჩვის შემდეგ ჩამოვარდა ბანანების გროვა, მაიმუნი გადაყლაპავს მათ და მოთამაშე მიიღებს მოგებას. არსებული ფსონი იზრდება 1-დან 50-მდე ქულით და ასე ყოველ ჯერზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მძიმე საგანი(აგური) ვარდება მაიმუნის თავზე და ბონუს თამაში სრულდება, მოგებული ქულები ნარჩუნდება და ემატება მოთამაშის კრედიტს. თუ მოთამაშე თამაშობს მაღალ ფსონებზე, მაიმუნს აფარია თავზე ჩაფხუტი, რომელიც იცავს მაიმუნს ერთი მძიმე საგნისგან(ე.ი. აქვს დახმარება).სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშის დროს მოთამაშემ შეძლო ხუთივე თოკის წარმატებით ჩამოხსნა. ეკრანზე ჩნდება 2 ჩარჩო, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელ მათგაშია მომგებიანი ქულები. თუ ვერ გამოიცნობს სუპერ ბონუსი სრულდება, თუმცა უკვე მიღებული ბონუს ქულები არ იკარგება. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

RESIDENT - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს ჯილდოს და სეიფის სიმბოლოს გარდა. 3, 4 და 5 სეიფის მოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე გამოისახება 4 სეიფი, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას ისინი. თითოეულში დამალულია საგანი მოგების განსაზღვრული კოეფიციენტით. თუ სეიფში აღმოჩნდა დინამიტი მოთამაშე ტოვებს ბონუს თამაშს. Gგამონაკლისია დინამიტი (ცეცხლსაქრობით) რომელიც გარკვეულ ფსონზეა დამოკიდებული. ოთხივე სეიფის წარმატებით გახსნის შემთხვევაში იწყება სუპერ ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 2 კარი: მოთამაშის ამოცანაა გამოიცნოს კარს მიღმა დამალული რადისტი გოგონა. გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს მოგებას, რომელიც დაფიქსირდება ღია კარის ზემოთ.

გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

LUCKY HAUNTER - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე სამი ან მეტი თავსახურის სიმბოლოს ამოსვლისას მოთამაშეს Eეძლევა ბონუს თამაშში გადასვლის შესაძლებლობა. ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა გახსნას ხუთი თავსახური ნებისმიერი თანმიმდევრობით, რომელთა უკანა მხარეს მოცემულია მოგებული თანხის რაოდენობა. თავსახური “ეხიტ” წარწერით წყვეტს ბონუს თამაშს. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშში არ აღმოჩნდა არც ერთი თავსახური “ეხიტ” წარწერით. ეკრანზე გამოისახება ორი თეფში, რომელსაც დაფარებული აქვს სარქველი, ერთზეა შემწვარი ქათამი, ხოლო მეორეზე თევზის ფხები. შესაბამის ღილაკზე დაჭერით ერთ-ერთი გაიხსნება. თუ მოთამაშე სწორად გამოიცნობს, თუ რომელ თეფშზეა ქათამი, მაშინ ის მიიღებს შესაბამის მოგებას, რომელიც დაემატება უკვე არსებულ კრედიტს. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის ქილას დილერის ქილაზე მაღალი ღირებულებით. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

PIRATE - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს გარდა სკივრის და კასრის. თამაშს აქვს ორი ბონუს თამაში: ე.წ. (სკივრი) სამი ან მეტი სკივრის გამოჩენისას მოთამაშე ხსნის სკივრებს. მცდელობის რაოდენობა დამოკიდებულია ეკრანზე მოსული სკივრების რაოდენობაზე, ნებისმიერ მათგანში შეიძლება იყოს განძი, გახსნის დროს აღმოჩენილი ძვლის სიმბოლოს შემთხვევაში თამაში წყდება.E კასრის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში მოთამაშე ხსნის ერთი ან ორი კამათლის გაჩერებით. თითოეული კასრი შეიცავს ძვირფას ქვას. ბონუს თამაში წყდება ცარიელი კასრის ამოსვლის შემთხვევაში. Gგაორმაგების თამაში მოთამაშეს აძლევს შანს გააორმაგოს მოგება. საჭიროა გამოცნობილ იქნას გაგორებული კამათლის შედეგად რა დაჯდება, წყვილი წითელი თუ კენტი შავი. Gგამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშეს თანხა გაუორმაგდება.წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხა განულდება.

KEKS - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე 3, 4 ან 5 საცხობი ღუმელის სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ხუთი ღუმელი, სადაც მოთავსებულია კერძები, რომლებისთვისაც ის მიიღებს ჯილდოს, მოგების რაოდენობა გამოსახულია კერძზე. კვამლის გამოჩენის შემთხვევაში თამაში წყდება. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ გახსნილია ყველა ღუმელი კერძით. ეკრანზე გამოჩნდება ორი ბუჩქი, ორიდან ერთ-ერთ ბუჩქში კვერია, მეორეში კი მგელი. თუ ნაპოვნია კვერი, მაშინ მოთამაშე იღებს შესაბამის მოგებას. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება იცვლება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

“GNOME - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ამ თამაშში ჯოკერის სიმბოლო არის “GNOME” . 3 ან მეტი ურიკის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ურიკები, რომლებშიც ძვირფასი ქვებია მოთავსებული. ძვირფასი ქვების გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს შესაბამის მოგებას.ურიკაში ჭუჭყის სიმბოლოს გამოჩენა წყვეტს ბონუს თამაშს.სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ურიკა წარმატებით იქნება გახსნილი და გნომი არ დაისვრება ჭუჭყით. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ზარდახშა, რომელშიც განძია. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

ISLAND 2 . 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია, თუ ეკრანზე ამოვიდა 3 ან მეტი კუნძულის სიმბოლო იწყება ბონუს თამაში.ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს გზა,რომლითაც სურს მიაღწიოს კუნძულს. თუ მას გზაზე შეხვდა ზვიგენი, ბონუს თამაში მთავრდება. წარმატების შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა პრიზი და იგი უახლოვდება კუნძულს. ყოველ ნაბიჯზე უნდა აირჩიოს ხუთიდან ერთი მიმართულება. Dდელფინის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს კუნძულის სიმბოლოს გარდა. სუპერ ბონუს თამაში იწყება მას შემდეგ,რაც ადამიანი კუნძულამდე მიცურავს. თამაშის ამოცანაა ბარკლის მოპოვება, რომელთაგან ერთ-ერთი მათგანი მიმაგრებულია ხაფანგზე. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

SWEET LIFE 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი “სკა” სიმბოლოს ამოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 5 სკა, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას სკები, რომელთაგანაც ერთ-ერთში მოთავსებულია ფუტკარი, დანარჩენებში თაფლით სავსე ფიჭა. სკიდან ფუტკრის გამოფრენის შემთხვევაში წყდება ბონუს თამაში. ხოლო სუპერ ბონუსში მოთამაშე გადადის იმ შემთხვევაში თუ ყველა სკას წარმატებით გახსნის. სუპერ ბონუსი: ეკრანზე გამოისახება დათვი და 2 კასრი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელ მათგანშია თაფლი, ფუტკრის გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მოგების გარეშე ტოვებს თამაშს. ხოლო გაორმაგების თამაში იმაში მდგომარეობს, რომ გაორმაგების შემთხვევაში დათვი ადის ხეზე, სადაც ხის ორივე მხარეს დაკიდებულია ფუტკრის სკები. თუ მოთამაშე ამოირჩევს თაფლით სავსე სკას, მაშინ გააორმაგებს მოგებას, ხოლო თუ კი სკიდან გამოფრინდებიან ფუტკრები, ეს იმას ნიშნავს რომ მოგება არ გაორმაგდება. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

ROCK CLIMBER - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს, თოკის და ფიფქის სიმბოლოების გარდა. სამი ან მეტი თოკის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. იგი მოთამაშეს შესაძლებლობას აძლევს დაიპყროს მთის მწვერვალი. ბონუს თამაშში შესაძლებელია თოკების თანმიმდევრობით არჩევა, რომელთა საშუალებით მოთამაშეს სურს მთაში ასვლა. იმ შემთხვევაში თუ არჩეული თოკი არ არის მიმაგრებული გამოქვაბულზე, იგებს კუთვნილ მოგებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თამაში წყდება. მწვერვალის დაბრკოლებების გარეშე მიღწევისას მოთამაშე იღებს სუპერ პრიზს ფსონის შესაბამისად. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

თამაშის დასახელება

მინიმალური

მაქსიმალური

მაქსიმალური

ფსონი

ფსონი

მოგების გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Fruit Cocktail

0.01

2.25

6250.00

2

Crazy Monkey

0.01

2.25

6250.00

3

Resident

0.01

2.25

6250.00

4

Lucky Haunter

0.01

2.25

6250.00

5

Pirate

0.01

2.25

6250.00

6

Keks

0.01

2.25

6250.00

7

Gnome

0.01

2.25

6250.00

8

Island 2

0.01

2.25

6250.00

9

Sweet Life 2

0.01

2.25

6250.00

10

Rock Climber

0.01

2.25

6250.00

EGT slots
Blue Heart თამაში შედგება 4 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან.მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ, 3 ან მეტი ერთნაირი სიმბოლოს ან Wild- ჯოკერის სიმბოლოს (ლუჯი ქვა ) სიმბოლოს დამთხვევით.Wild სიმბოლო გადაიქცევა ყველა სიმბოლოდ გარდა Scatter-ის სიმბოლოსი (Jewerly Shop) სიმბოლოსი. Wild სიმბოლო შესაძლოა დაფიქსირდეს მთელ ვერტიკალურ სვეტში და მაშინ მოგების ალბათობა გაცილებით მაღალია.მომგებიან ხაზსარ აქვს მინიშვნელობა Scatter-ის სიმბოლოს შემთხვევაში. თამაშს აქვს

100 აქტიური მომგებიანი ხაზი. მინიმალური აქტიური ხაზის რაოდენობა რომლითაც შესაძლებელია თამაშის დაწყება 1 ხაზით. მაქსიმალური მოგება, მომგებიან ხაზზე 5 Wild სიმბოლო გათვალისწინებით იმისა, რომ მთელი ვერტიკალური სვეტი შესაძლოა შეავსოს ერთნაირი სიმბოლოებით. 3 Scatter-ის 2, 3 ან 4სვეტში ნებისმიერ პოზიციაში დაფიქსირებისას იწყება 10 უფასო თამაში, შესაძლებელია უფასო თამაშებში კიდევ უფასო თამაშების განმეორება.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. აქვს დენომინაციის სისტემა :

0,01; 0,03; 0,05; 0,10ლ.

Rise of Ra თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს 15 მომგებიანი ხაზი. მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა Scatter_ის.

Wild „ხოჭო“ სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა Scatter-ისა. ამდროს მოგება ორმაგდება.3 ან Scatter-ის სიმბოლოს გამოჩენისას ნებისმიერ პოზიციაში გვაძლევს 15 უფასო თამაშს. დაფიქსირებული ყველა კომბინაცია მრავლდება 3_ზე. ამ დროს შესაძლებელია კიდევ უფასო თამაშების განმეორების. როცა 3 ან მეტი Scatter_ის სიმბოლო დაფიქსირდება ნებისმიერ პოზიციაში.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია (Double up) მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,01; 0,02; 0,05; 0,10ლ.

Burning Hot - თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისგან. აქვს 5 აქტიური მომგებიანი ხაზი. მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ. სიმბოლო „სამყურა ფოთოლი“ 2; 3; და 4 სვეტებში ცვლის ყველა სიმბოლოს იგივე სვეტში,

„დოლარის“ და „ვარსკვლავის“ სიმბოლოს გარდა.

3 ან მეტი „დოლარის“ სიმბოლო ნებისმიერ პოზიციაში გვაძლევს მოგებას.3 „ვარსკვლავის“ ნებისმიერ პოზიციაში 1,3, და 5 სვეტებში გვაძლევს მოგებას. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია (Double up) მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,03; 0,05; 0,10; 0,20ლ.

Dracon Reels თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან.აქვს 25 ხაზი,მი სი მაქსიმალური ხაზი შეადგენს 50 კრედიტს.მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ.Wild-ჯოკერი არის „ დრაკონის“ სიმბოლო რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს scatter-ის გარდა. Scatter-ი არის „გველეშაპის“ სიმბოლო 3,4 ან 5 სკატერის მოსვლის შემთხვევაში გვაძლევს 10 უფასო ტრიალს ნამრავლ 2-ზე. უფასო ტრიალის დროს შესაძლებელია უფასო ტრიალის ჩამატება.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,01; 0,02; 0,05; 0,10ლ.

40 Super hot -თამაში შედგება 4 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს 40 აქტიური მომგებიანი ხაზი. მოგება ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ. Wild “7” სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს Scatter_ის „ვარსკლავის“ გარდა. „7“ სიმბოლო შესაძლებელია დაფიქსირდეს მთელ ვერტიკალურ სვეტში და მაშინ მოგება გაიზრდება.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი

ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,01; 0,02; 0,03; 0,05ლ.

Zodiac Wheel - თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. თამაშს აქვს 5 აქტიური მომგებიანი ხაზი. ხაზზე მინიმალური ფსონი შეადგენს 3 და მაქსიმალურ

20კრედიტს. მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ. Wild „ზოდიაქოს ნიშნები“ სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს 2,3,4 სვეტში Scatter_ის გარდა „წიგნი“ და „რუკა“_ ის სიმბოლოა.3 ან მეტი „წიგნის“ სიმბოლო გვაძლევსმოგებას, ხოლო 3 „რუკა“ სიმბოლო ნებისმიერ პოზიციაში 1,3,და 5სვეტში გვაძლევს მოგებას.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,03; 0,05; 0,10; 0,20ლ.

Fruits Kingdom - თამაში შეადგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან.მაქსიმალური ფსონი ხაზზე შეადგენს 30ლ აქვს 10 ხაზი.Wild- ჯოკერი არის

„გვირგვინის“ სიმბოლო რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა Scatter-ისა.Scatter-ი არის F“ვარსკვლავი“ 3,4,ან 5 ვარსკვლავის მოსვლის შემთხვევაში იწყება 15 უფასო ტრიალი, ყველა მოგებულ ქულებს ამრავლებს 3-ზე. უფასო ტრიალის დროს შესაძლებელია ბონუს თამაშის ჩამატების. თამაში დაფუძნებულია სხვადა სხვა ხილის სიმბოლიკაზე.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,02; 0,05; 0,10; 0,15ლ.

Age of Troy - თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან.აქვს 20 ხაზი, მაქსიმალური ფსონი ხაზზე შეადგენს 40 ლარს.ჯოკერი არის Wild „ცხენის“სიმბოლო რომელიც ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. Scatter-ი არის (სენატი)-ს სიმბოლო.თამაშს აქვს უფასო თამაშის სისტემა. 3 ან მეტი სკატერის მოსვლის შემთხვევაში გაძლევთ 12 უფასო დატრიალებას ნამრავლი 3-ზე. შესაძლებელია უფასო თამაშის ჩამატება.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა :

0,01, 0,02, 0,05, 0,10ლ.

Flamig Hot - თამაში შედგება 4 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან.მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ, 3 ან მეტი ერთნაირი სიმბოლოს Wild- ჯოკერის სიმბოლოს დამთხვევით ყველა სიმბოლო გადაიქცევა Wild გარდა Scatter-ისა (დოლარის). Wild სიმბოლო შესაძლებელია დაფიქსირდეს მთელ ვერტიკალურ სვეტში და მაშინ მოგების ალბათობა გაცილებით მაღალია. თამაშს აქვს 40ხაზი. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,01; 0,02; 0,03; 0,05ლ.

20 Super hot თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს 20 აქტიური მომგებიანი ხაზი. მოგება ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ.Wild “7” სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს Scatter_ის „ვარსკვლავის“ გარდა „7“ სიმბოლო შეიძლება დაფიქსირდეს მთელ ვერტიკალურ სვეტში და მაშინ მოგების ალბათობა იზრდება.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშის მაქსიმალური მოგება შეადგენს 50000ლ. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,01; 0,02; 0,05; 0,10ლ.

Royal Secrets -თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისგან. თამაშს აქვს

10 აქტიური მომგებიან ხაზი. მოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ.

სიმბოლო „სასახლე“ 2; 3 და4 სვეტებში ცვლის ყველა სიმბოლოს იგივე სვეტში, „გასაღების“ და

„გვირგვინის“ სიმბოლოს გარდა.

3 ან მეტი „გასაღები“ სიმბოლო ნებისმიერ პოზიციაში გვაძლევს მოგებას. „გვირგვინის“ სიმბოლო ნებისმიერ პოზიციაში 1; 3, და 5სვეტებში გვაძლევს მოგებას.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია . მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამშის მაქსიმალური მოგება შეადგენს 50000ლ. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,02, 0,05; 0,10; 0,15ლ.

Ultimate Hot -თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 3 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს

5აქტიური მომგებიანი ხაზი. მოგება ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ.

თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო.

გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,03;

0,05; 0,10; 0,20ლ.

Amazing Amazonia - თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს

10 მომგებიანი ხაზი.Mმოგება ფიქსირდება მომგებიან ხაზზე მარცხნიდან მარჯვნივ. Wild (ჯოკერი) „მდინარე“ სიმბოლო ცვლის ყველა სიმბოლოს scatter-ის „პეპელას“ სიმბოლოს გარდა. ამ დროს მოგება ორმაგდება. 3 ან მეტი „პეპელას“ სიმბოლო გვაძლევს 20 უფასო თამაშს

და მოგებას 3-ზე ამრავლებს. უფასო თამაშის მსვლელობისას 3 ან მეტი „პეპელა“ სიმბოლო გვაძლევს დამატებით 20 უფასო თამაშის საშუალებას.თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. თამაშს აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,02; 0,05; 0,10; 0,15ლ.

5 Dazzling Hot - თამაში შედგება 3 ჰორიზონტალური და 5 ვერტიკალური სვეტისაგან. აქვს 5 აქტიური მომგებიანი ხაზი.Mმოგება ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ. “ვარსკვლავი” სიმბოლო არის შცატტერ _ი და შეიძლება დაფიქსირდეს ნებისმიერ პოზიციაზე. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს წითელი ან შავი ფერის ბანქო. გამოცნობის შემთხვევაში მოგება გაორმაგდება. აქვს დენომინაციის სისტემა : 0,03; 0,05; 0,10; 0,20ლ.

Witches Charm – 15 ხაზიანი თამაშია. გადახდა ხდება მარცხნიდან აქტიურ ხაზებზე. მარჯვნივ

3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებებს. 15 უფასო დატრიალების დროს მოგება მრავლდება 3ზე. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. JACKPOT CARDS არის 4 დონიანი ჯეკპოტი. ნებისმიერი დონე შეიძლება გათამაშდეს ჯეკპოტის დროს. თამაშს აქვს გაორმაგების სისტემა.

Jacks or better – 52 კარტიანი თამაშია. თამაში შედგება ორი რაუნდისაგან. 5 კარტიდან, რომლებიც გახსნილია ეკრანზე, მოთამაშე ირჩევს იმ კარტებს რომლებიც სურს რომ დაიტოვოს. პირველი ეტაპის შემდეგ, თუ მოთამაშეს ჩართული აქვს ავტომატური შეჩერება, მოთამაშეს შეთავაზებული ექნება კარტები რომლებიც სურს, რომ დაიტოვოს. მეორე რაუნდი იწყება კარტის არჩევიდან. მას შეუძლია შეცვალოს კარტი კალოდიდან მოსულ კარტზე. მეორე რაუნდის ბოლოს, თუ მოთამაშეს აქვს მომგებიანი კომბინაცია, მაშინ ის იგებს კომბინაციის შესაბამის მოგებას.

Supreme Hot - არის 3 ხაზიანი და 9 სიმბოლოიანი თამაშია. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ კარტების კომბინაციების მიხედვით. თამაშს აქვს გადავების ფუნქცია. თამაშში არის ოთხნაირი ჯეკპოტი. CLUBS (პირველი დონის, ყველაზე პატარა ჯეკპოტი), DIAMONDS (მეორე დონის ჯეკპოტი), HEARTS (მესამე დონის ჯეკპოტი), SPADES (მეოთხე დონის ჯეკპოტი, რომელის მნიშვნელობაც ყველაზე დიდია).

Grace of Cleopatra – 10 ხაზიანი და 5 დოლორიანი თამაშია. თამში შედგენილია 10 კარტისგან რომლიდანაც ერთი სკატერია. სკატერი აქტიურდება ყველა ადგილზე. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება. შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Versailles Gold – 10 ხაზიანი და 5 დოლორიანი თამაშია. თამაში შედგება 10 კარტისაგან რომლიდანაც ერთი არის ჯოკერი და სკატერი. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ სკატერ სიმბოლოს გარდა, რომელიც აქტიურდება ყველა ადგილზე. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება, რომელიც იწყება 3 ან მეტი სკატერის ეკრანზე გამოჩენისას. შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Extra Star – 10 ხაზიანი და 5 დოლორიანი თამაშია. თამაში შედგება 9 ხაზისაგან რომლიდანაც 1 ჯოკერია. ყველა მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება ჯოკერის მეშვეობით. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Fortune Spells – 10 ხაზიანი და 5 დოლორიანი თამაშია, რომელიც შედგება 10 კარტისაგან, საიდანაც 1 ჯოკერია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ. სატერ სიმბოლო აქტიურია ყველა ადგილზე. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება, რომელიც იწყება სამი ან მეტი სკატერ სიმბოლოს გამოჩენისას. თამაშს აქვს ჯეკპოტის სისტემა.

Olympus Glory – 10 ხაზიანი და 5 დოლორიანი თამაშია, რომელიც ითამაშება 10 კარტისაგან საიდანაც ერთი ჯოკერია და ერთი სკატერი. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა, რომელიც აქტიურდება ყველა ადგილას. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება, რომელიც იწყება 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლოს გამოჩენის შემდეგ. თამაშში ასევე შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Dice and Roll – 5 დოლორიანი და 10 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 10 კარტისაგან, რომლიდანაც ერთი ჯოკერია და სკატერი. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. სკატერი აქტიურია ყველა ადგილზე. თამაშს აქვს გადავების ფუნქცია. თამაშში შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Game Of Luck – 5 დოლორიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 9 კარტისაგან, რომლიდანაც ერთი ჯოკერია, ერთი სკატერი, ხოლო ერთი სპეციალური სიმბოლო. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარხვნივ აქტიურ ხაზებზე, გარდა სკატერისა. თამაშს აქვს გაორმაგების ფუნქცია. თამაშში შესაძლებელია ჯეკპოტის მოგება.

Shining Crown – 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან,

რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 2 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება

მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება ემატება აქტიურ ხაზებზე შემდგარ მოგებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Egypt Sky – 5 დოლურიანი და 10 ხაზიაი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერი და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Book of Magic – 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. თამაშში შესაძლებელია უფასო დატრიალებების მოგება. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება უფასო დატრიალებები. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Circus Brilliant – 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერი და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Halloween – 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია ერთი ექსტრა კარტი და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Majestic Forest – 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Venezia D’oro – 5 დოლურიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Forest Band - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Kangaroo Land - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

The Explorer - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 10 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Great Adventure - 5 დოლურიანი და 25 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 9 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Ocean Ruch - 5 დოლურიანი და 15 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია, 1 სკატერია და 1 ბონუს კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Imperial Wars - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია, 1 სკატერია და 1 ექსტრა სპინია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 2 ან 3 სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო დატრიალებების 3 ან 5 საშუალებებს მულტიპლიერის გარეშე. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Rainbow Queen- 5 დოლურიანი და 30 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია, 1 სკატერია და 1 ექსტრა ჯოკერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერ სიმბოლო იძლევა 20 უფასო დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Joker Poker - 52 კარტიანი თამაშია პლიუს ჯოკერი. თამაში შედგება ორი რაუნდისაგან. 5 კარტიდან, რომლებიც გახსნილია ეკრანზე, მოთამაშე ირჩევს იმ კარტებს რომლებიც სურს რომ დაიტოვოს. პირველი ეტაპის შემდეგ, თუ მოთამაშეს ჩართული აქვს ავტომატური შეჩერება, მოთამაშეს შეთავაზებული ექნება კარტები რომლებიც სურს, რომ დაიტოვოს. მეორე რაუნდი იწყება კარტის არჩევიდან. მას შეუძლია შეცვალოს კარტი კალოდიდან მოსულ კარტზე. მეორე რაუნდის ბოლოს, თუ მოთამაშეს აქვს მომგებიანი კომბინაცია, მაშინ ის იგებს კომბინაციის შესაბამის მოგებას. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

100 Cats - 5 დოლურიანი და 100 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერ სიმბოლო იძლევა 10 უფასო დატრიალებების საშუალებებს. უფასო დატრიალების დროს თუ კიდევ 3 სკატერ სიმბოლო ამოვიდა დამატებით კიდევ 10 უფასო დატრიეალება ემატება. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Kashmir Gold - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ჯოკერია, 1 ექსტრა ჯოკერია და 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა 15 უფასო დატრიალებების საშუალებებს. უფასო დატრიალების დროს თუ კიდევ 3 სკატერ სიმბოლო ამოვიდა დამატებით კიდევ 15 უფასო დატრიეალება ემატება. უფასო დატრიალების რეჟიმში მოგებული ქულები მრავლდება 3ზე. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

4 of a Kind Bonus Poker - 52 კარტიანი თამაშია. თამაში შედგება ორი რაუნდისაგან. 5 კარტიდან, რომლებიც გახსნილია ეკრანზე, მოთამაშე ირჩევს იმ კარტებს რომლებიც სურს რომ დაიტოვოს. პირველი ეტაპის შემდეგ, თუ მოთამაშეს ჩართული აქვს ავტომატური შეჩერება, მოთამაშეს შეთავაზებული ექნება კარტები რომლებიც სურს, რომ დაიტოვოს. მეორე რაუნდი იწყება კარტის არჩევიდან. მას შეუძლია შეცვალოს კარტი კალოდიდან მოსულ კარტზე. მეორე რაუნდის ბოლოს, თუ მოთამაშეს აქვს მომგებიანი კომბინაცია, მაშინ ის იგებს კომბინაციის შესაბამის მოგებას. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

20 Diamonds - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 8 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 სკატერია. და 1 ვაილდი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Casino Mania - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 სკატერია. და 1 ვაილდი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო 15 დატრიალებების საშუალებებს სადაც მოგება მრავლდება 3 ზე. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Oil Company II - 5 დოლურიანი და 40 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 სკატერია. და 1 ვაილდი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო 7 დატრიალებების საშუალებებს. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Summer Bliss - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. და 2 ექსტრა ვაილდი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო იძლევა უფასო 15 დატრიალებების საშუალებებს. ყველა მოგება ამ დროს მრავლდება 3 ზე. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Lucky Hot - 3 დოლურიანი და 5 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 8 კარტისგან. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. თუ ამოვიდა 9 ერთნაირი კარტი მოგება მრავლდება 2-ზე. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. შესაძლებელია უფასო დატრიალებების დროს მოგებული თანხის გადავება.

Dark Queen - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, და 1 ექტრა ვაილდი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ. ექტრა ვაილდი გარდაქმნის ყველა A, K, Q, და J ეკრანზე ვაილდ სიმბოლოებად. თუ ექტრა ვაილდ სიმბოლო ამოვა პირველ დოლორაზე, მოგება იქნება გადახდილი მას შემდეგ რაც A, K, Q, და J გარდაიქმნება ვაილდ სიმბოლოებად. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Hot & Cash - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 9 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ. ვაილდ სიმბოლო შედის კომბინაციაში მის მარჯვნივ და მარცხნივ მეზობლად მყოფ პოზიციებთან. ერთ ხაზზე რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს , გადახდება ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი მომგებიანი კომბინაციის. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Keno Universe - ამ ვიდეო სლოტზე მოთამაშე ირჩვს 2 იდან 10 ციფრამდე სლოტის ბორდზე განლაგებული 80 ციფრიდან. თამშის დროს ამოდის 20 ციფრი. მოგების გადახდა დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენი ციფრი აირჩია გამოსაცნობად მოთამაშემ და აქედან რამდენი დაემთხვა ამოსულ 20 ციფრს. დასადები ფსონის ცვლილება შესაძლებელია შესაბამისი დენომინაციის ღილაკზე დაჭერით. გადახდის შესაბამისი ცხრილი ნაჩვენებია თამაშში.

Amazons' Battle - 5 დოლურიანი და 30 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ. სკატერის მომგეი კომბინაცია არის დამოუკიდებელი და ემატება ხაზებით მიღებულ მოგებას. ერთ ხაზზე რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს , გადახდება ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი მომგებიანი კომბინაციის. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. მოგებიანი კომბინაციის დროს როდესაც მონაწილეობს 7,8 ან 9 სკატერ სიმბოლო , მოთამაშეს ეძლევა საშუალება ითამაშოს შესაბამისად 7,15 ან 30 უფასო სპინი მულტიპლეერის გარეშე.

Great Empire - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ. სკატერის მომგეი კომბინაცია არის დამოუკიდებელი და ემატება ხაზებით მიღებულ მოგებას. ერთ ხაზზე რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს, გადახდება ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი მომგებიანი კომბინაციის. თამაშს აქვს გადავების სისტემა. მოგებიანი კომბინაციის დროს როდესაც მონაწილეობს 3 სკატერ სიმბოლო, მოთამაშეს ეძლევა საშუალება დაატრიალოს უფასო სპინები (5,10 ან 15) სხვადასხვო არჩევითი კომბინაციებით.

Action Money - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ბონუს კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. ერთ ხაზზე რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს , გადახდება ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი მომგებიანი კომბინაციის. ბანკის ფუნქცია ირთვება იმ შემთხვევაში როდესაც გამოჩნდება ეკრანზე ბაკის სიმბოლო. მოლტიპლაირეი შეიძლება იყოს x1 დან x5 მდე. ბაკის ოფსიდან მოთამაშე ირჩევს რვიდან ერთ-ერთ კონვერტს და იგებს 5 იდან 12 უფასო სპინს. უფასო სპინების დროს მოგება 5 ვაილდიდან და 5 სკატერიდან არ მრავლდება უფასო სპინების მულტიპლაიერზე. 3 ან მეტი სკატერის სიმბოლოს მოსვლა რთავს სკატერის თამაშს, სადაც მოთამაშე ირჩევს სიმბოლოს და იგებს შესაბამის სიმბოლოსთვის აღნიშნულ თანხას. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Lucky & Wild - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი ფიქსირებული სლოტ თამაშია .თამაში ითამაშება 9 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 სპეც სიმბოლოა. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. ერთ ხაზზე რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს , გადახდება ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი მომგებიანი კომბინაციის. სპეც სიმბოლო მონაწილეობს ყველა მეზობელ პოზიციებთან და ხდება ვაილდი. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Secrets of Alchemy - 5 დოლურიანი და 25 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. უფასო სპინების თვითოეულ საბაზისო თამაშისას, მომგებიანი კომბინაციის ეკრანზე ამსვლის დროს, ხდება ყველა პრიზის გადახდა და მომგები სიმბოლოები ქრება. ცარიელი დოლურის პოზიცია ივსება მიმდევრობით მის ზემოთ არსებული სიმბოლოთი. ყოველი ახალი მომგებიანი კომპბინაციის გადახდება ხდება. ეს პროცესი გრძელდება სანამ არამომგებიანი კომბინაცია გამოვა ეკრანზე. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 7 უფასო დატრიალება. უფასო დატრიალებაზე მოგება არ მრავლდება მულტიპლაიერზე. უფასო სპინები ასევე შეიძლება ჩაირთო საიდუმლოდ თამშის დროს თავისით ნებისმიერ შემთხვევაშიც.

The White Wolf - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. მოგება კომბინაციის დროს თუ შეიცავს ვაილდს, მოგება ორმაგდება. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 15 უფასო დატრიალება. მოგება ამ შემთხვევაში მრავლდება მოლტიპლაიერზე 3 (X3).

Penguin Style - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი ფიქსირებული თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 1,2 ან 3 სკატერი მესამე დოლურაზე რთავს 3 უფასო დატრიალებეს მულტიპლეერის გარეშე.

Inca Gold II - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ექსტენდედ ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის დროს გადახდა ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი კომბინაციის მიხედვით. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 15 უფასო დატრიალება. მოგება ამ შემთხვევაში მრავლდება მოლტიპლაიერზე 3 (X3).

Forest Tale - 5 დოლურიანი და 15 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ბონუს კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის დროს გადახდა ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი კომბინაციის მიხედვით. ხაზზე მომგებიანი კომბინაცია თუ შეიცავს 2 ვაილდ სიმბოლოს მოგება ორმაგდება ერთჯერადად, ხოლო 1 ვაილდ სიმბოლოს შემთხვევაში მოგება არ ორმაგდება. ერთდროულად 3 „ფორესტ ჰაუსის“ ამოსვლისას ირთვება 7 დან 20 მდდე უფასო დატრიალება 1დან 5 მულტიპლაიერით.

Frog Story - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. თამაშის დროს მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლის დროს ხდება გადახდა მოგების, რის შენდეგაც ყველა მომგებიანი სიმბოლო ქრება და მის ადგილს ანაცვლებს მის ზემოთ მყოფი სიმბოლოების, ამის შემდეგ თუ კიდევ შეივსო მომგებიანი კომბიანაცია ხდება მოგების გადახდა, რის შემდეგაც ისევ ხდება ჩანაცვლება და გრძელდება სანამ მომგებიანი კომბიანაცია არ ამოვა.

More Lucky & Wild - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი ფიქსირებული თამაშია. თამაში ითამაშება 9 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 სპეციალური სიმბოლოა. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სპეც სიმბოლო გარდაქმნის ყველა მეზობელ სიმბოლოს ვაილდად. მოგების გადახდება ხდება მას შემდეგ რაც სპეც სიმბოლო გარდაქმნის მეზობელ სიმბოლოებს ვაილდად, გარდა სკატერის მომგებიანი კომბინაციისა, რომლის გადახდაც ხდება უპირველესად.

Genius of Leonardo - 5 დოლურიანი და 30 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ექტენდ ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. მომგები კომბინაციის დროს 3 სკატერის ამოსვლისას მოთამაშეს ეძლევა შანსი დაატრიალოს 5 დან 50 ამდე უფასო სპინები

More Dice & Roll - 5 დოლურიანი და 40 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 9 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. რამოდენიმე მოსაგები კომბინაციის ამოსვლის შემთხვევაში იგივე ხაზში, გადახდა ხდება ყველაზე დიდი მოსაგები კომბინაციის მიხედვით.

Gold Dust - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია.თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ბონუს კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება უფასო დატრიალება. მოთამაშე ირჩევს 3 იდან ერთ ღილაკს , რომელიც განსაზღვრავს უფასო დატრიალების როდენობას. (რაოდენობა შეიძლება იყოს 5 დან 20 ამდე) უფასო დატრიალების დროს დამატებით კიდევ 3 ან მეტი სკატერის ამოსვლის შემთხვევაში ისევ ირთვება დამატებითი უფასო დატრიალებები. მაქიმალური უფასო დატრილება შიძლება გახდეს 50. თვითოეულ უფასო დატრილებაზე მულტიპლაიერი იმატებს ერთით. 3 ბონუს სიმბოლოს ამოსვლის შემთხვევაში პირველ, მეორე და მესამე ხაზზე რთავს დინამიტ ბონუს თამაშს. დინამიტ ბონუსს აქვს 4 დონე. თვითოეულ დონის მიღწევის შემთხვევაში მულტიპლაიერი იზრდება შესაბამისად: პირველ დონეზე : X2 , მეორე დონეზე: X2 ან X3, მესამე დონეზე: X2-დან X4-მდე, მეოთხე დონეზე: X2 დან X10 ამდე.

Cats Royal - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ვაილდ მულტიპლაიერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 10 უფასო დატრიალება ზრდადი მულტიპლაიერით. მაქსიმუმ უფასო დატრიალების დროს დამატებით კიდევ 3 ან მეტი სკატერის ამოსვლის შემთხვევაში ისევ ირთვება დამატებითი უფასო დატრიალებები. მაქსიმალური რაოდენობა უფასო დატრიალების არის 20. თვითოეულ უფასო დატრილებაზე მულტიპლაიერი იმატებს ერთით.

2 Dragons - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 11 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 15 უფასო დატრიალება. მაქსიმუმ უფასო დატრიალების დროს დამატებით კიდევ 3 ან მეტი სკატერის ამოსვლის შემთხვევაში ისევ ირთვება დამატებითი უფასო დატრიალებები.

50 Horses - 5 დოლურიანი და 50 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება არის დამოუკიდებელი მომგებიანი ხაზების მოგებისგან და ემატება ჯამურ მოსაგებ თანხას. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 5 უფასო დატრიალება. უფასო დატრიალების დროს დამატებით კიდევ 3 ან მეტი სკატერის ამოსვლის შემთხვევაში ისევ ირთვება დამატებითი 5 უფასო დატრიალებები.

Extremely Hot - 5 დოლურიანი და ფიქსირებული 5 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 8 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება არის დამოუკიდებელი მომგებიანი ხაზების მოგებისგან და ემატება ჯამურ მოსაგებ თანხას. 15 ერთნაირი ყველა დოლურაზე მოგებას ამრავლებს 5ზე 12 ერთნაირი პირველ, მეორე , მესამე და მეოთხე დოლურაზე მოგებას ამრავლებს 4 ზე. 9 ერთნაირი პირველ, მეორე და მესამე დოლურაზე მოგებას ამრავლებს 3ზე.

The Secrets оf London - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ბონუს კარტია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება არის დამოუკიდებელი მომგებიანი ხაზების მოგებისგან და ემატება ჯამურ მოსაგებ თანხას. მომგებიან კომბინაციაში თუ მონაწილეობს ვილდ სიმბოლო მოგება ორმაგდება. მომგებიან კომბინაციაში ერთ ხაზში სადაც მონაწილეობს ერთზე მეტი ვაილდ სიმბოლო მოგება ორმაგდება ერთხელ. მომგებიანი კომბინაცია მხოლოდ ვაილდ სიმბოლოთი, მოგება არ ორმაგდება 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 7 უფასო დატრიალება. უფასო დატრიალებების დროს ყველა მოგება მრავლდება 3 ზე. უფასო დატრიალების დროს დამატებით კიდევ 3 ან მეტი სკატერის ამოსვლის შემთხვევაში ისევ ირთვება დამატებითი 7 უფასო დატრიალება. მომგები კომბინაციის დროს სადაც მონაწილეობს 3 ბონუს სიმბოლო, ირთვება 5 უფასო დატრიალება.

Aloha Party - 5 დოლურიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია დოლურებზე გადახდა დამოკიდებულია აქტიური დოლურების რაოდენობაზე: პირველი აქტიური დოლურისთვის - 4; პირველი და მეორე აქტიური დოლურისთვის - 16; პირველი, მეორე და მესამე აქტიური დოლურისთვის - 64; პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე აქტიური დოლურისთვის - 256; პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე აქტიური დოლურისთვის - 1024; თუ რომელიმე დოლურა აქტიურია , მაშინ მისი ყველა ხილული პოზიცია შესაბამისად აქტიურია. თუ რომელიმე დოლურა არა აქტიურია, მაშინ მხოლოდ ერთი პოზიცია არის აქტიურია. დოლურებზე ბეთის შესაბამის გადახდა დამოკიდებულია აქტიური დოლურების რაოდენობაზე: პირველი აქტიური დოლურისთვის - 1; პირველი და მეორე აქტიური დოლურისთვის - 5; პირველი, მეორე და მესამე აქტიური დოლურისთვის - 10; პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე აქტიური დოლურისთვის - 20; პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე აქტიური დოლურისთვის - 40; მომგებიანი კომბინაცია შეიძლება შეიცავდეს მხოლოდ ერთ სიმბოლოს გააქტიურებული პოზიციიდან თითოეულ მიმდევრობით დოლურაზე. სამი ან მეტი სკატერის მიმდევრობით დოლურაზე ამოსვლისას მარცხნიდან მარჯვნივ, იძლევა 12 უფასო დატრიალებას. თუ ვაილდ სმბოლო მონაწილეობს მომგებიან კომბინაციაში მეორე დოლურაზე, მაშინ მომგებიანი კომბინაცია მრავლედება 3 ზე. თუ ვაილდ სმბოლო მონაწილეობს მომგებიან კომბინაციაში მეოთხე დოლურაზე, მაშინ მომგებიანი კომბინაცია მრავლედება 5 ზე. თუ ვაილდ სმბოლო მონაწილეობს მომგებიან კომბინაციაში მეორე და მეოთხე დოლურაზე, მაშინ მომგებიანი კომბინაცია მრავლედება 15 ზე. თუ ვაილდ სიმბოლო გამოჩნდება მეორე ან/და მეოთხე დოლურის აქტიურ პოზიციებზე და არ მონაწილეობს მომგებიან კომბინაციაში, მაშინ დოლურები ვაილდ სიმბოლოებით იყინება (რჩება) და სხვა დანარჩენი დოლურები იძლევა საშუალებას გაკეთდეს ერთი დამატებითი უფასო რესპინი. უფასო სპინების დატრიელებისას შეიძლება ასევე მოვიდეს დამატებითი უფასო სპინები.

The Great Egypt - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის ამოსვლისას ირთვება 15 უფასო დატრიალება. ასეთ დროს მოგება მრავლება 3 ზე. უფასო სპინების დროს 3 სკატერის ამოსვლის შედეგად ისევ დაემატება 15 უფასო დატრიალება.

Lucky Buzz - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია, 1 სკატერია და 1 ექსტრა სპინია. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება 3 უფასო დატრიალება. უფასო დატრიალების დროს ეხსტრ სპინის სიმბოლოს ამოსვლის დროს პირველ დოლურაზე კიდევ დამატებით ირთვება 1 უფასო დატრიალება. პირველ უფასო დატრიალებაზე ვაილდ სიმბოლო მრავლდება მეორე დოლურაზე და მთლიან მეორე დოლურას გადააქცევს ვაილდად, გარდა ექსტრა სპინისა და ასე რჩება უფასო დატრიალებების ამოწურვამდე. უფასო დატრიალებების გაჩერება არ შეიძლება.

Retro Style - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3,4 ან 5 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება შესაბამისად 15,20 ან 25 უფასო დატრიალება. მოგება ამ შემთხვევაში მრავლდება 3 ზე. უფასო დატრიალებების დროს 3,4 ან 5 სკატერის მოსვლის შემთხვევაში კიდევ დამატებით ირთვება შესაბამისად 15,20 ან 25 უფასო დატრიალება.

Savanna’s Life - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან 4 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება 12 უფასო დატრიალება. მოგების მულტიპლაერი ამ შემთხვევაში დამოკიდებულია შემთხვევით მოსულ სხვადასხვა მფრინავი ჩიტზე (the FLYING BIRDS FEATURE ) და ხდება შესაბამისად x1, x2, x3, x5, x10. უფასო დატრიალებების დროს 3 ან მეტი სკატერის მოსვლის შემთხვევაში კიდევ დამატებით ირთვება შესაბამისად 12 უფასო დატრიალება.

Super 20 - 5 დოლურიანი და 20 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 8 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. სკატერის მოგება დამოუკიდებელად ემატება მომგებიან კომბინაციას. რამოდენიმე მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის დროს გადახდა ხდება მხოლოდ ერთი ყველაზე მაღალი კომბინაციის მიხედვით.

Spanish Passion - 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 20 მომგებიანი ხაზებისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს თუ რა რაოდენობის აქტიურ ხაზზე სურს თამაში. მომგებიანი კომბინაციები ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში შედგება 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერ სიმბოლოებით. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერისა. 3 სკატერ სიმბოლოს ნებისმიერ პოზიციაზე დაფიქსირებისას თამაში გადადის ბონუს რაუნდში. ბონუს რაუნდში მოთამაშე ჯილდოვდება 7 უფასო დატრიალებით. ბონუს რაუნდში პირველ მესამე და მეხუთე დოლურებზე სკატერის დაფიქსირებისას უფასო დატრიალებებს ემატება კიდე ერთი უფასო დატრიალება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Gamble ღილაკის საშუალებით. სიმბოლოები კუთვნილი გადახდის კოეფიციენტებით მოცემულია თამაშის ინფოში.

Fast Money - 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 13 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება 15 უფასო დატრიალება. მოგება ამ შემთხვევაში მრავლდება 3 ზე. უფასო დატრიალებების დროს 3 ან მეტი სკატერის მოსვლის შემთხვევაში კიდევ დამატებით ირთვება 15 უფასო დატრიალება.

The Story of Alexander - 5 დოლურიანი და 50 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 14 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 ან მეტი სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება 10 უფასო დატრიალება. უფასო დატრიალების დროს თუ ეკრანზე ამოვიდა ვაილდ სიმბოლო, ის ეკრანზე რჩება უფასო დატრიალების დამთავრებამდე. უფასო დატრიალების დროს, თუ პირველ დოლურაზე ამოვიდა სკატერის სიმბოლო ირთვება დამატებითი 5 უფასო დატრიალება, რომელიც ემატება მიმდინარე დატრიალებების ჯამს. უფასო დატრიელების რაოდენობამ შეიძლება მიაღწიოს მაქსიმუმ 15-ს.

Mayan Spirit - 5 დოლურიანი და 40 ხაზიანი თამაშია. თამაში ითამაშება 12 კარტისგან, რომელთაგანაც 1 ვაილდია და 1 სკატერი. ყველა მომგებიანი კომბინაცია გადახდილი იქნება მარცხნიდან მარჯვნივ გარდა სკატერისა. 3 სკატერის მომგებიანი კომბინაციის მოსვლის შემთხვევაში ირთვება 5 უფასო დატრიალება მულტიპლაიერის გარეშე. უფასო დატრიალების დროს 3 სკატერის ამოსვლისას კიდევ ირთვება დამატებითი 5 უფასო დატრიალება.

თამაშის დასახელება

მინიმალური ფსონი

მაქსიმალური ფსონი

მაქსიმალური მოგების გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Witches Charm

0.15

30.00

45000.00

2

Dragon Reels

0.25

50.00

50000.00

3

Jack or Better

0.20

10.00

8000.00

4

Rise of Ra

0.15

30.00

45000.00

5

Burning Hot

0.15

20.00

60000.00

6

40 Super Hot

0.40

40.00

40000.00

7

Zodiac Wheel

0.15

20.00

60000.00

8

Fruit Kingdom

0.20

30.00

45000.00

9

Age of Troy

0.20

40.00

40000.00

10

Flaming Hot

0.40

40.00

40000.00

11

20 Super Hot

0.20

40.00

32000.00

12

Blue Heart

1.00

50.00

50000.00

13

Royal Secrets

0.20

30.00

20000.00

14

Ultimate Hot

0.15

20.00

6000.00

15

Amazing Amazonia

0.20

30.00

45000.00

16

5 Dazzling Hot

0.15

20.00

20000.00

17

Supreme Hot

0.15

20.00

1200.00

18

Grace of Cleopatra

0.20

30.00

25000.00

19

Versailles Gold

0.20

30.00

25000.00

20

Extra Stars

0.20

30.00

30000.00

21

Fortune Spells

0.20

30.00

30000.00

22

Olympus Glory

0.20

30.00

30000.00

23

Dice & Roll

0.20

30.00

35000.00

24

Game of Luck

0.20

40.00

40000.00

25

Shining Crown

0.20

40.00

55000.00

26

Book of Magic

0.20

40.00

100000.00

27

Egypt Sky

0.40

40.00

80000.00

28

Circus Brilliant

0.40

40.00

80000.00

29

Halloween

0.40

40.00

80000.00

30

Majestic Forest

0.40

40.00

80000.00

31

Venezia D’oro

0.40

40.00

80000.00

32

Forest band

0.40

40.00

80000.00

33

Kangaroo Land

0.40

40.00

80000.00

34

The Explorer

0.40

40.00

80000.00

35

Great_Adventure

0.40

40.00

80000.00

36

Ocean_Ruch

0.40

40.00

80000.00

37

Imperial Wars

0.20

40.00

20000.00

38

Rainbow Queen

0.30

30.00

30000.00

39

Joker Poker

0.20

10.00

20000.00

40

100 Cats

0.15

20.00

6000.00

41

Kashmir Gold

0.20

40.00

40000.00

42

4 of Kind Bonus Poker

0.15

20.00

6000.00

43

20 Diamonds

0.20

30.00

20000.00

44

Casino Mania

0.20

30.00

20000.00

45

Oil Company II

0.40

40.00

40000.00

46

Summer Bliss

0.20

30.00

20000.00

47

Lucky Hot

0.15

30.00

20000.00

48

Dark Queen

0.20

40.00

30000.00

49

Hot&Cash

0.20

40.00

30000.00

50

Keno Universe

0.10

10.00

50000.00

ENDORPHINA

Origami - 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა როგორც მარცხნიდან მარჯვნივ და ასევე მარჯვნიდან მარცხნივ. თამაშში არის 7ძირითადი სიმბოლო და ასევე Cat Multiplier სიმბოლო, რომელიც ჩნდება შემთხვევით ძირითადი თამაშის მსვლელობისას და ამრავლებს მოგებას იმ ხაზზე, რომელზეც მომგებიანი კომბინაცია დაფიქსირდა შესაბამისად X5 , X15, X50 და ა.შ .თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას: მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

Minotaurus - 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება ფიქსირებული 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 6 ძირითადი სიმბოლო და ერთი wild (ჯოკერ) მინოტავრის სიმბოლო, რომელიც მთლიანად ავსებს დოლურას და ამით მოგების შანსიც იზრდება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოგება ორმაგდება იმ შემთხვევაში თუ Gamble ღილაკის დაჭერის შემდეგ, დამარცხდება მინოტავრი. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას: მინ. ფსონი: 0.10 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

Fairy Tale - 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 20 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 5 ძირითადი სიმბოლო და 3 სპეციალური სიმბოლო. ბრიალიანტის სიმბოლო, გალიის სიმბოლო მტრედებით, გალიის გასაღები. ბონუს რაუნდი: 3 ბრილიანტის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბონუს რაუნდი.მოთამაშემ უნდა გაანთავისუფლოს მტრედები გალიიდან. ამ დროს ხაზზე დაფიქსირებული მომგებიანი კომბინაცია მრავლდება შესაბამის გახსნილ გალიაზე მითითებულ კოეფიციენტზე. პირველი გალიის გახსნის შემთხვევაში კოეფიციენი არის 2 და იზრდება 5–მდე მეოთხე გალიის გახსნის შემთხვევაში. თამაში გრძელდება იქამდე სანამ მოთამაშე არ შეაგროვებს გასაღებებს 4–ვე გალიის გასახსნელად. ერთი გასაღები ხსნის მხოლოდ ერთ გალიას. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას: მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 200.00 მაქს მოგება: 40,000.00

Macarons - 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი ბონუს სიმბოლოები. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა ბონუს სიმბოლოსი. ბონუს რაუნდი – 3 ბონუს სიმბოლოს შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 20 უფასო ბონუს დატრიალება და ამდროს მოგება მრავლდება 4–ზე. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

Stone age - 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 20 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 9 ძირითადი, ერთი სკატერი და ერთი სპეციალური სიმბოლო. 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 10 უფასო ბონუს დატრიალება, სპეციალური სიმბოლოთი. სკატერს ამ შემთხვევაში არ აქვს საშუალება ჩაანაცვლოს სპეციალურ სიმბოლო. სპეციალური სიმბოლო ფარავს სამ პოზიციას და ამით მოგების შანსიც იზრდება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 200.00 მაქს მოგება: 40,000.00

WILD FRUIT - 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 50 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერ სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ჩნდება მხოლოდ 2,3,4,5 დოლურაზე და ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. სკატერ სიმბოლო ჩნდება მხოლოდ 1,2 და მე–3 დოლურაზე და თამაში გადაყავს ბონუს რაუნდში. 3 სკატერ სიმბოლოს შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს საშუალება ითამაშოს ბონუს რაუნდი. ყოველ ბონუს თამაშის შემდეგ დანარჩენ ბონუს თამაშებს ემატება 1 დამატებითი Wild 2,3,4 და მე–5 დოლურაზე. ეს ფუნქციონალი შეიძლება განმეორდეს მხოლოდ ყოველი მე–5 ბონუს თამაშის შემდეგ. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 500.00 მაქს მოგება: 50,000.00

Sushi- 3 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 5 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 7 ძირითადი, და ერთი სკატერ სიმბოლო. 3 სკატერ სიმბოლოს Wasabi Shoga –ს კომბინაციასთან ერთად მოთამაშე გადაყავს ბონუს რაუნდში . მოთამაშეს აქვს საშუალება ითამაშოს 20 უფასო ბონუს დატრიალება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 50.00 მაქს მოგება: 30,000.00

SAFARI 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 50 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერი სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ჩნდება მხოლოდ 2,3,4,5 დოლურაზე და ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. სკატერ სიმბოლო ჩნდება მხოლოდ 1,2 და მე–3 დოლურაზე. 3 სკატერ სიმბოლოს შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს საშუალება ითამაშოს ბონუს რაუნდი. ყოველ ბონუს თამაშის შემდეგ დანარჩენ ბონუს თამაშებს ემატება 1 დამატებითი Wild 2,3,4 და მე–5 დოლურაზე. ეს ფუნქციონალი შეიძლება განმეორდეს მხოლოდ ყოველი მე–5 ბონუს თამაშის შემდეგ.თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 500.00 მაქს მოგება: 50,000.00

RETROMANIA - 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 9 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 7 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი ბონუს სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა ბონუს სიმბოლოსი. მინიმუმ სამი ბონუს სიმბოლოს თამაში გადაყავს ბონუს რაუნდში, სადაც ტრიალებს 2 ტიპის დოლურა. შუაში დაფიქსირებული სამი ერთ სიმბოლოიანი დოლურის ტრიალის დასრულების შემდეგ დაფიქსირებული სიმბოლოს და გარშემო სიმბოლოების ერთნაირი დამთხვევისას ფიქსირდება მოგება შესაბამისი სიმბოლოს მამრავლით, რომელიც მოცემულია ცხრილის სახით. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:]

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 90.00 მაქს მოგება: 30,000.00

GEISHA - 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 25 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერი სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. 3 სკატერ სიმბოლოს შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს საშუალება ითამაშოს ბონუს რაუნდი. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო მოთამაშეს 10 უფასო ბონუს დატრიალების საშუალებას აძლევს. გეიშა ჯოკრის კომბინაციასთან ერთად x1, x2, x3 უფასო ბონუს დატრიალების დროს შესაძლებელია კიდევ დაატებით უფასო ბონუს დატრიალებების მოგება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 250.00 მაქს მოგება: 40,000.00

CUCKOO- 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერი სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. 3 სკატერ სიმბოლოს შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს საშუალება ითამაშოს ბონუს რაუნდი. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო მოთამაშეს 10 უფასო ბონუს დატრიალების საშუალებას აძლევს. გეიშა ჯოკრის კომბინაციასთან ერთად x1, x2, x3 უფასო ბონუს დატრიალების დროს შესაძლებელია კიდევ დაატებით უფასო ბონუს დატრიალებების მოგება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 30,000.00

Dimond Vipor 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერი სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. 3 სკატერ სიმბოლოს შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს საშუალება ითამაშოს ბონუს რაუნდი. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო მოთამაშეს 10 უფასო ბონუს დატრიალების საშუალებას აძლევს. გეიშა ჯოკრის კომბინაციასთან ერთად x1, x2, x3 უფასო ბონუს დატრიალების დროს შესაძლებელია კიდევ დაატებით უფასო ბონუს დატრიალებების მოგება.

თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 200.00 მაქს მოგება: 40,000.00

Temple Cats- 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 9 ძირითადი, და ერთი სკატერ და ერთი სპეციალური სიმბოლო.

ბონუს რაუნდი 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში ( აღნიშნულია, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ერთ ხაზზეა თუ არა ) მოთამაშეს აქვს 10 უფასო ბონუს დატრიალება, სპეციალური სიმბოლოთი. სკატერს ამ შემთხვევაში არ აქვს საშუალება ჩაანაცვლოს სპეციალურ სიმბოლო. სპეციალური სიმბოლო ფარავს სამ პოზიციას და ამით მოგების შანსიც იზრდება. (იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც ეს სიმბოლოები მიმდებარე პოზიციაზე არაა) თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას: მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

UNDINE’S DEEP - 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობამარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერი სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. თუ მოგებულ კომბინაციაში, ერთი ან მეტი Wild –ის სიმბოლოს გამოყენება ხდება მაშინ მოგება ორმაგდება. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო მოთამაშეს 15 უფასო ბონუს დატრიალების საშუალებას აძლევს. უფასო ბონუს დატრიალების დროს პრიზები სამმაგდება და შესაძლებელია კიდევ დაატებით უფასო ბონუს დატრიალებების მოგება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4– იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

URARTU 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერი სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. თუ მოგებულ კომბინაციაში, ერთი ან მეტი Wild – ის სიმბოლოს გამოყენება ხდება მაშინ მოგება ორმაგდება. 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლო მოთამაშეს 15 უფასო ბონუს დატრიალების საშუალებას აძლევს. უფასო ბონუს დატრიალების დროს პრიზები სამმაგდება და შესაძლებელია კიდევ დაატებით უფასო ბონუს დატრიალებების მოგება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

4 of a King 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ არ არის მითითებული. თამაშში არის 7 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ)სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, ვრცელდება მიმდებარე პოზიციაზე მყოფ სიმბოლოებზე. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

BLAST BOOM BANG 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 50 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერი სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. 3 სკატერ სიმბოლოს შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს საშუალება ითამაშოს ბონუს რაუნდი. ბონუს თამაშის დროს Wild –ის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში ის რჩება ამ პოზიციაზე, როგორც ნიშანი იმისა რომ ბონუს თამაშია და ანაცვლებს ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. Wild – ის სიმბოლოს ქვეშ თუ აღმოჩნდება სკატერი ამ შემთხვევაში თამაშდება სკატერის პრიზი, და ეს შეიძლება განმეორდეს მხოლოდ 5 უფასო ბონუს თამაშის შემდეგ. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 500.00 მაქს მოგება: 50,000.00

BLAST BOOM BANG 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 50 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერი სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. 3 სკატერ სიმბოლოს შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს საშუალება ითამაშოს ბონუს რაუნდი. ბონუს თამაშის დროს Wild –ის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში ის რჩება ამ პოზიციაზე, როგორც ნიშანი იმისა რომ ბონუს თამაშია და ანაცვლებს ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. Wild – ის სიმბოლოს ქვეშ თუ აღმოჩნდება სკატერი ამ შემთხვევაში თამაშდება სკატერის პრიზი, და ეს შეიძლება განმეორდეს მხოლოდ 5 უფასო ბონუს თამაშის შემდეგ. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 500.00 მაქს მოგება: 50,000.00

Gems & Stones 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 9 ძირითადი, და ერთი სკატერ და ერთი სპეციალური სიმბოლო. 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 10 უფასო ბონუს დატრიალება, სპეციალური სიმბოლოთი. სკატერს ამ შემთხვევაში არ აქვს საშუალება ჩაანაცვლოს სპეციალურ. სკატერის და ხაზის მოგება ჯამდება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

Football 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 20 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 10 ძირითადი სიმბოლო, ერთი ჯოკერი და ერთი ბონუს სიმბოლო, სკატერი. მინიმუმ სამ ბონუს სიმბოლოს თამაში გადაყავს ბონუს რაუნდში 15 უფასო დატრიალება, 4 ბონუს სიმბოლო 30 უფასო დატრიალება, 5 ბონუს სიმბოლო 45 უფასო დატრიალება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 200.00 მაქს მოგება: 50,000.00

Sparkling Fresh 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 5 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 7 ძირითადი და ერთი სკატერ სიმბოლო. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილშიმოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 50.00 მაქს მოგება: 30,000.00

Pachamama 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 25 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 10 ძირითადი , 2 ბონუს სიმბოლო (სკატერი) და 1 ჯოკერი, შამანის სიმბოლო 2,3,4 დოლურაზე ავტომატურად ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს გარდა სკატერისა ამ დოლურაზე. შამანის სიმბოლო ცვლის სკატერს იმავე დოლურაზე მხოლოდ ერთ პოზიციაზე. 3 ბონუს Chakana სიმბოლოს 3, 4, 5 დოლურაზე ნებისმიერ ადგილას გამოჩენის შემთხვევაში გამომუშავდება Chakana ბონუსი, რომელიც გამოითვლება პირამიდაზე მოთამაშის პოზიით. თითო ეტაპს აქვს თავისი კოეფიციენტი, მოთამაშეს შეუძლია აიღოს ეს მოგება ან შეუძლია გააკეთოს 3 ცვლილება რომ გააუმჯობესოს შედეგი. Chakana ბონუსის შემთხვევაში თუ მოთამაშე მიაღწევს პირამიდის წვეროს (hits the top of pyramid) ამ შემთხვევაში იწყება ოქროს Chakana ბონუს რაუნდი. მოთამაშემ უნდა აირჩიოს თითოეულ ეტაპზე ერთი ქვა. შავი გველის გამოჩენის შემთხვევაში მთავრდება რაუნდი. ბონუს თამაშის დროს მოთამაშეს აქვს საშუალება რომ დადებული ფსონი გაზარდოს x357–ჯერ. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 250.00 მაქს მოგება: 40,000.00

Chimney Sweep 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, და ერთი სკატერ და ერთი Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, რომელიც ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. ერთი ან მეტი WILD სიმბოლოს შემთხვევაში მოგება ორმაგდება. 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 15 უფასო ბონუს დატრიალება, უფასო ბონუს დატრიალების დროს პრიზები სამმაგდება და შესაძლებელია კიდევ დამატებით უფასო ბონუს დატრიალებების მოგება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში.

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

More Fresh 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 40 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 8 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერ სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 400.00 მაქს მოგება: 45,000.00

THE KING 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 11 ძირითადი, და ერთი სკატერ და ერთი Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, რომელიც ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. ერთი ან მეტი WILD სიმბოლოს შემთხვევაში მოგება ორმაგდება. 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 15 უფასო ბონუს დატრიალება, უფასო ბონუს დატრიალების დროს პრიზები სამმაგდება და შესაძლებელია კიდევ დამატებით უფასო ბონუს დატრიალებების მოგება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

The Vampires 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 25 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 8 ძირითადი , 1 სკატერი. 1 ბონუსი და ერთი Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, რომელიც ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ და ბონუს სიმბოლოსი. სკატერების დაფიქსირების დროს მოგება მრავლდება ჯამურ ფსონზე. 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 10 უფასო ბონუს დატრიალება, ამ დროს მოგება სამმაგდება. 3 ან მეტი ბონუს სიმბოლოს მიყოლებით მარცხნიდან მარჯვნისკენ გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბონუს რაუნდი. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 250.00 მაქს მოგება: 40,000.00

ULTRA FRESH 3 დოლურიანი კლასიკური სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 5 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში. თუ სამივე დოლურაზე ერთიდაიგივე სიმბოლოა, მაშინ მოგება ორმაგდება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 50.00 მაქს მოგება: 30,000.00

ICE PIRATES 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 10 ძირითადი, ერთი სკატერ, 5 ბონუს და ერთი Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, რომელიც ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 12 უფასო ბონუს დატრიალება, უფასო ბონუს დატრიალების დროს თითოეული ხაზის მოგება მრავლდება x20–მდე. ბონუს სიმბოლოები ჩნდებიან მხოლოდ მე–5 დოლურაზე, და ხაზის მოგების შემთხვევაში მრავლდება შესაბამის მითითებულ ბონუსის კოეფიციენტზე. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

In Jazz 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 25 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 10 ძირითადი, ერთი სკატერ, 5 ბონუს და ერთი Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, რომელიც ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 12 უფასო ბონუს დატრიალება, უფასო ბონუს დატრიალების დროს თითოეული ხაზის მოგება მრავლდება x20–მდე. ბონუს სიმბოლოები ჩნდებიან მხოლოდ მე–5 დოლურაზე, და ხაზის მოგების შემთხვევაში მრავლდება შესაბამის მითითებულ ბონუსის კოეფიციენტზე. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 250.00 მაქს მოგება: 40,000.00

SHAMAN 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. თამაშში არის 7 ძირითადი და ერთი Wild, იგივე ჯოკერის სიმბოლო, რომელიც ანაცვლებს ყველა მიმდებარე სიმბოლოს. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

The Emirate 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 5 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 7 ძირითადი და ერთი სკატერ სიმბოლო. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 50.00 მაქს მოგება: 30,000.00

Mongol Treasures 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 10 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 9 ძირითადი, ერთი სკატერი და ერთი სპეციალური სიმბოლო. 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 10 უფასო ბონუს დატრიალება, სპეციალური სიმბოლოთი. სკატერს ამ შემთხვევაში არ აქვს საშუალება ჩაანაცვლოს სპეციალურ სიმბოლო. სპეციალური სიმბოლო ფარავს სამ პოზიციას და ამით მოგების შანსიც იზრდება. მითითებულია ასევე რომ სკატერის მოგება ემატება ხაზის მოგებას. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 100.00 მაქს მოგება: 40,000.00

Ninja 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 20 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 7 ძირითადი სიმბოლო, 1 სკატერი და ერთი Wild. 2 ან მეტი სკატერის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში, ჩნდება Wild სიმბოლო, იმდენი რამდენიც არის სკატერი. როდესაც 2–ზე ნაკლები სკატერია დოლურაზე მაშინ Wild სიმბოლო არ ჩნდება და სკატერი თამაშობს Wild–ის როლს. ასევე ხდება Wild–ის აკუმულირება ჯამური ფსონის მიხედვით, შეგიძლიათ იხილოთ მესამე დოლურის ქვემოთ WILD ACCUMULATOR –ის მაჩვენებელი. იმ შემთხვევაში თუ ფსონი გაიზრდება, შესაბამისად WILD ACCUMULATOR–ის მაჩვენებელი შემცირდება და პირიქით ფსონის შემცირების შემთხვევაში WILD ACCUMULATOR–ის მაჩვენებელი გაიზრდება.

3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს უფასო ბონუს დატრიალება და ასევე ჩნდება Wild –იც შემთხვევითობის პრინციპით 2,3,4 ან მე–5 დოლურაზე. თითოეულ Wild –ის გამოჩენის შემდეგ WILD ACCUMULATOR–ის მაჩვენებელი მცირდება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 200.00 მაქს მოგება: 40,000.00

Satoshi Secret 6 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 20 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყება მარცხნიდან მარჯვნივ. და ასევე მარჯვნიდან მარცხნივ. თამაშში არის 10 ძირითადი სიმბოლო, 1 ბონუს და ერთი Wild სიმბოლო, იგივე ჯოკერის სიმბოლო, რომელიც ანაცვლებს ყველა სიმბოლოს გარდა ბონუს სიმბოლოსი. 4 ან მეტი ბონუს სიმბოლოს გამოჩენისას მე–2,3,4 და მე–5 დოლურაზე იწყება TRAIDING BONUS თამაში. მოთამაშეს ბონუსად გადაეცემა ჯამში 30 ფსონი, რომელიც შესაძლებელია შეაგროვოს ან გამოიყენოს TRAIDING BONUS განმავლობაში. TRAIDING BONUS წარმოადგენს Forex–ის სიმულაციას, სადაც ვალუტის კურსი გენერირდება 3x3 სლოტ თამაშში. თუ მომხმარებელს არ სურს გარისკოს შეუძლია დააჭიროს ღილაკს TAKE PROFIT. იმისათვის რომ მომხმარებელმა გაზარდოს მოგებული თანხა უნდა შეარჩიოს სასურველი სტრატეგია “RISE” ან “FALL” ღილაკებზე დაჭერით, რომელიც მითითებული თიტოეულ ვალუტაზე– დოლარი, ევრო , ფუნტი. როდესაც აირჩევთ სტრატეგიას, შემდეგ მისი შეცვლა ბონუს რაუნდის განმავლობაში შეუძლებელია. მომხმარებელს შეუძლია შეწყვიტოს ვაჭრობა AUTO DEAL ღილაკზე დაჭერით და აიღოს PROFIT ან გააგრძელოს ვაჭრობა სანამ „open position“ თანხა გახდება 0. ბონუს რაუნდი ავტომატურად სრულდება თუ EARNED PROFIT დაეცემა 0–ზე. მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს SAFE PROFIT, დაზღვევა, რომელიც მხოლოდ მაშინ გადაუხდის თუ EARNED PROFIT დაეცემა 0–ზე. SAFE PROFIT იზრდება როდესაც 3 ბონუს სიმბოლო ჩნდება დოლურაზე, და რაც უფრო დიდხანს ვაჭრობს მომხმარებელი მით უფრო მაღალი SAFE PROFIT –ის მიღება შეუძლია.

QWERTY ბონუსი

აღნიშნული ბონუსი იმ შემთხვევაში თამაშდება თუ QWERTY სიმბოლოების მიმდევრობა გამოჩნდება თანმიმდევრობით მარცხენა დოლურიდან მარჯვნისაკენ. QWERTY ეს არის ბანკის უსაფრთხოების სისტემის პაროლი, რომელიც უნდა „გატეხოს“ მომხმარებელმა. ყველა ექაუნთს აქვს უსაფრთხოების მაჩვენებლი რომლის იდენტიფიკატორი არის შესაბამისი ფერები, რომელიც მოცემულია თამაშის ცხრილში. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 200.00 მაქს მოგება: 45,000.00

Fresh Fruits 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 40 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 8 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერ სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 400.00 მაქს მოგება: 45,000.00

More Fresh Fruits 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 40 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 8 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერ სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 400.00 მაქს მოგება: 45,000.00

Gladiators 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 21 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 10 ძირითადი, ერთი Joker და ერთი სკატერ, იგივე ბონუს სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. მინიმუმ 3 სკატერ სიმბოლოს თამაში გადაჰყავს ბონუს რაუნდში, სადაც მოთამაშე ეძლევა 10 უფასო დატრიალება, 4 სკატერ სიმბოლოს შემთხვევაში 20 უფასო დატრიალება, ხოლო 5 სკატერ სიმბოლოს შემთხვევაში 50 უფასო დატრიალება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 210.00 მაქს მოგება: 40,000.00

2016 Gladiators 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 21 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 10 ძირითადი, ერთი Joker და ერთი სკატერ, იგივე ბონუს სიმბოლო. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო, ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერ სიმბოლოსი. მინიმუმ 3 სკატერ სიმბოლოს თამაში გადაჰყავს ბონუს რაუნდში, სადაც მოთამაშე ეძლევა 10 უფასო დატრიალება, 4 სკატერ სიმბოლოს შემთხვევაში 20 უფასო დატრიალება, ხოლო 5 სკატერ სიმბოლოს შემთხვევაში 50 უფასო დატრიალება. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 210.00 მაქს მოგება: 40,000.00

The Vikings 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 20 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გაკეთდეს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 9 ძირითადი, ერთი სკატერი და ერთი Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო. 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 12 უფასო ბონუს დატრიალება. კ~ჯოკერის სიმბოლო ანაცვლებს ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 200.00 მაქს მოგება: 40,000.00

2027 ISS 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 9 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გაკეთდეს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 9 ძირითადი, ერთი სკატერი და ერთი Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო. 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 20 უფასო ბონუს დატრიალება. 4 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 100 უფასო ბონუს დატრიალება. 5 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 250 უფასო ბონუს დატრიალება. ჯოკერის სიმბოლო ანაცვლებს ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 90.00 მაქს მოგება: 20,000.00

Jetsetter 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 20 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გაკეთდეს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში არის 9 ძირითადი, ერთი სკატერი და ერთი Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო. 3 ან მეტი სკატერის შემთხვევაში მოთამაშეს აქვს 20 უფასო ბონუს დატრიალება, სადაც ჩვეულებრივი სიმბოლოების ნაცვლად თამაშობს ფულის ბანკნოტის ტიპის სიმბოლოები, ორად გაყოფილი ვიზუალით. მოგება ფიქსირდება მაშინ როდესაც ერთმანეთის გვერდით აღმოჩნდება ის სიმბოლები რომლების გაერთიანება აფიქსირებს ერთ მთლიან ბანკნოტს, მოგების ოდენობა შესაბამისად განისაზღვრება ბანკნოტის ღირებულებით, რომელიც მრავლდება ჯამურ ფსონზე. ჯოკერის სიმბოლო ანაცვლებს ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. სონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 200.00 მაქს მოგება: 75,000.00

Twerk სამ დოლურიანი სლოტ თამაშობა, რომელიც შედგება 5 ფიქსირებული ხაზებისგან (მომგებიანი ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს თუ რამდენი რაოდენობის მონეტა სურს განათავსოს თითოეულ ხაზზე მინიმუმ ერთი და მაქსიმუმ 100. თამაში შედგება 7 ძირითადი და ერთი სკატეს სიმბოლოებით. მინიმუმ სამი სკატერ სიმბოლოს დაფიქსირებისას თამაში გადადის ბონუს რაუნდში. ბონუს რაუნდში დაფიქსირებული მოგება გადადის მოთამაშის ბალანსზე. სიმბოლოები შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტებით მოცემულია თამაშის ინფოში.

მინ. ფსონი 0,05 მაქს. ფსონი 500 მაქსიმალური მოგება 173 000,00

VOODOO 5 დოლურიანი და 10 ხაზიანი თამაშია. მოთამაშე თავად ირჩევს, თუ რამდენ აქტიურ ხაზზე სურს თამაში. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. სკატერი ცვლის ყველა სიმბოლოს და 3 ან მეტი სკატერ სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება უფასო დატრიალებები. ის არ ცვლის სხვა სიმბოლოებს მხოლოდ უფასო დატრიალების დროს. უფასო დატრიალებისას მომგებიანი კომბინაციის შემადგენელი სიმბოლოებით გადაიქცევა ყველა დოლურა, რომელზეც ეს სიმბოლო გამოისახება. თამაშს აქვს მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია.

სიმბოლოები შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტებით მოცემულია თამაშის ინფოში.

მინ. ფსონი: 0,01 ლარი; მაქს. ფსონი: 100 ლარი. მაქსიმალური მოგება 200 000 ლარი.

Maori 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მაქსიმუმ 9 მომგებიანი ხაზისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს რამდენ ხაზზე სურს თამაში, შესაძლებელია მინიმუმ ერთი მომგებიანი ხაზის არჩევა და ფსონი გააკეთოს ერთ ხაზზე. ერთ ხაზზე შესაძლებელია 1–იდან 10–მდე მონეტის განთავსება. მომგებიანი კომბინაცია იწყობა როგორც მარცხნიდან. თამაშში არის 11 ძირითადი, 1 wild და 1 სკატერ სიმბოლო. Wild სიმბოლო ანაცვლებს ყველა სხვა სიმბოლოს შემდეგი სიმბოლოების გარდა: სკატერი, Green Sun, Red Sun, Blue Sun. ერთი ან მეტი Wild სიმბოლო, რომელიც ანაცვლებს სხვა სიმბოლოს, იძლევა მოგებას გაორმაგებული ოდენობით. ნებისმიერ პოზიციაზე დაფიქსირებულ 3 ან მეტ სკატერს გადაყავხართ შეუზღუდავი რაოდენობის უფასო სპინებზე. უფასო სპინების დროს გადახდა ხდება სამმაგი ოდენობით. უფასო სპინები გრძელდება მანამ, სანამ მოთამაშეს ერთი Blue Sun მაინც აქვს. Green Sun ამატებს Blue Sun–ს და იხდის მთლიანი ფსონის ორმაგი ოდენობით. Red Sun ანადგურებს ერთ Blue Sun–ს და იხდის მთლიანი ფსონის ორმაგი ოდენობით. Green Sun და Red Sun მოთამაშეს ეძლევა შემთხვევითობის პრინციპით. სკატერზე გადახდა ხდება ნებისმიერ პოზიციაზე. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია(მაქს. 10–ჯერ), რომელიც აქტიურდება Take Risk ღილაკის საშუალებით. მოცემულია 5 ბანქო, რომელთაგან პირველი გახსნილია, თუ მოთამაშე დანარჩენი 4–იდან გამოიცნობს უფრო მაღალ ბანქოს ამ შემთხვევაში ქულები გაორმაგდება, დანარჩენ შემთხვევაში ფიქსირდება წაგება. წაგებამდე მოთამაშეს Take Win ღილაკზე დაჭერით შეუძლია რომელიმე ეტაპზე შეწყვიტოს Risk Game.

სიმბოლოების შესაბამისი გადახდის კოეფიციენტი მოცემულია თამაშის ცხრილში

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, ფსონის ღირებულებას:

მინ. ფსონი: 0.01 მაქს. ფსონი: 90.00 მაქს მოგება: 40,000.00

Chunjie 5 დოლურიანი სლოტ თამაში, რომელიც შედგება მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 38 მომგებიანი ხაზებისგან (ვარიანტი). მოთამაშე თავად ირჩევს თუ რა რაოდენობის აქტიურ ხაზზე სურს თამაში. ერთ ხაზზე შესაძლებელია მინიმუმ ერთი და მაქსიმუმ ათი მონეტის განთავსება შესაბამისი დენომინაციით(მონეტის ღირებულებით). მომგებიანი კომბინაციები ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ. თამაშში შედგება 11 ძირითადი, ერთი wild (ჯოკერ) და ერთი სკატერ სიმბოლოებით. Wild იგივე ჯოკერის სიმბოლო ანაცვლებს ყველა სხვა ძირითად სიმბოლოს, გარდა სკატერისა. ჯოკერის სიმბოლოთი დაფიქსირებული მოგებები შესაძლოა იყოს x2, ანუ ორმაგი, x3; x5; x8; x18; x88. მინიმუმ 3 სკატერ სიმბოლოს ნებისმიერ პოზიციაზე დაფიქსირებისას თამაში გადადის ბონუს რაუნდში, სადაც მოთამაშე ჯილდოვდება 10 უფასო დატრიალებით. არის სამი სახის უფასო რაუნდი, რომელსაც მოთამაშე თავად ირჩევს. უფასო რაუნდების რაოდენობა არის შემდეგი პირობებით: 20 უფასო დატრიალება, რა დროსაც ჯოკერით დაფიქსირებული მოგება შესაძლოა იყოს 5–მაგი ან 18–მაგი; 10 უფასო დატრიალება რა დროსაც ჯოკერით დაფიქსირებული მოგება შესაძლოა იყოს 8–მაგი ან 38–მაგი და 3 უფასო დატრიალება რა დროსაც ჯოკერით დაფიქსირებული მოგება შესაძლოა იყოს 18–მაგი ან 88–მაგი. თამაშს აქვს ასევე მოგებულის გაორმაგების ფუნქცია, რომელიც აქტიურდება Gamble ღილაკის საშუალებით. სიმბოლოები კუთვნილი

გადახდის კოეფიციენტებით მოცემულია თამაშის ინფოში.

მოთამაშე თავად ირჩევს დენომინაციას, მონეტის ღირებულებას: 0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,5; 1.

მინ. ფსონი 0,01 ლარი; მაქს. ფსონი 380,00 ლარი მაქს. მოგება 71 440,00

GAME ART

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავება მხოლოდ სიმბოლოებს (სურათებს) შორის მდგომარეობს. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. Paytable (info) – თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Autoplay (Auto start)–ავტომატური გაშვების ღილაკი, Lines-ხაზების რაოდენობის ღილაკი, Start(Skip, take win) – თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Bet -ფსონის არჩევის ღილაკი, Gamble-გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე.

თამაში იწყება “სტარტი”-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (Bet)-ის ღილაკზე დაჭერით. თუ მაქსიმალური ფსონი კრედიტზე დიდია, მაშინ დაყენდება მაქსიმალურად შესაძლებელი ფსონი. “დახმარები”-ს (Payeblr) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი.

მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა: პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (Double) ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული დახურული ბანქოდან წითელი ფერის იქნება თუ შავი. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ორმაგდება, ხოლო ვერ გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ნულდება.

ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე სამი ან მეტი თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. მოსული ურთიერთმსგავსი სიმბოლოს რაოდენობა განსაზღვრავს ბონუს თამაშში ცდების რაოდენობას. ამგვარად, 3 ან მეტი მსგავსი სიმბოლო უფასო დატრიალებების (FREE GAME) საშუალებას იძლევა. უფასო ნიშნავს, რომ ბოლოს დაფიქსირებული ფსონის ოდენობით მოთამაშე ატრიალებს დოლურებს, მაგრამ მის არსებულ კრედიტს თანხა არ აკლდება, ხოლო მოგების შემთხვევაში იგი რეალურად უფასოდ ღებულობს მოგებას. ყველამოგებული კომბინაციები მსგავსი სახეობისაა. მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა სკატერისა. ასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ხაზებზე, ეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში(ქულების) სახით ეკრანზე. ქვემოთ ჩამოთვლილ თამაშების აღწერილობაში მოცემულია თამაშების ხაზების მთლიანი რაოდენობა, მაგრამ მოთამაშეს შეუძლია სურვილის მიხედვით აირჩიოს ნებისმიერი ხაზით თამაში. 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზამდე. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი.

ქვემოთ მოცემულია Game Art თამაშების ჩამონათვალი. თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესების და მოგების გადახდის პირობების.

N თამაშის დასახელება მინ. ფსონი მაქს. ფსონი მაქს. მოგების გაცემა
1 3 Kings 0.02 100.00 25000.00
2 5 Star Luxury 0.02 100.00 25000.00
3 88 Riches 0.02 100.00 25000.00
4 African Sunset 0.02 100.00 25000.00
5 Ancient Gong 0.02 100.00 25000.00
6 Atlantis World 0.02 100.00 25000.00
7 Burning Flame 0.02 100.00 25000.00
8 Caligula 0.02 100.00 25000.00
9 Cleopatra Jewels 0.02 100.00 25000.00
10 Crystal Mystery 0.02 100.00 25000.00
11 Dancing Lions 0.02 100.00 25000.00
12 DaVinci Codex 0.02 100.00 25000.00
13 Dragon King 0.02 100.00 25000.00
14 Dragon Lady 0.02 100.00 25000.00
15 Explosive Reels 0.02 100.00 25000.00
16 Fortune Lions 0.02 100.00 25000.00
17 Fortune Panda 0.02 100.00 25000.00
18 Gold Of Ra 0.02 100.00 25000.00
19 Golden Dragon 0.02 100.00 25000.00
20 Jade Treasure 0.02 100.00 25000.00
21 Jumpin Pot 0.02 100.00 25000.00
22 King Of Wealth 0.02 100.00 25000.00
23 Kitty Twins 0.02 100.00 25000.00
24 Lady Luck 0.02 100.00 25000.00
25 Lucky Babies 0.02 100.00 25000.00
26 Magic Dragon 0.02 100.00 25000.00
27 Magic Unicorn 0.02 100.00 25000.00
28 Money Farm 0.02 100.00 25000.00
29 Money Farm 2 0.02 100.00 25000.00
30 More Cash 0.02 100.00 25000.00
31 Phoenix Princess 0.02 100.00 25000.00
32 Power Dragon 0.02 100.00 25000.00
33 Ramses Treasure 0.02 100.00 25000.00
34 Royal Gems 0.02 100.00 25000.00
35 Star Cash 0.02 100.00 25000.00
36 Storming Flame 0.02 100.00 25000.00
37 Tesla 0.02 100.00 25000.00
38 Texas Rangers Reward 0.02 100.00 25000.00
39 Thunder Bird 0.02 100.00 25000.00
40 Venetia 0.02 100.00 25000.00
41 Wild Dolphin 0.02 100.00 25000.00
42 Wolf Quest 0.02 100.00 25000.00

TOM HORN

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავება მხოლოდ სიმბოლოებს (სურათებს) შორის მდგომარეობს. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. Paytable (info) – თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Autoplay (Auto start)–ავტომატური გაშვების ღილაკი, Lines-ხაზების რაოდენობის ღილაკი, Start(Skip, take win) – თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Bet -ფსონის არჩევის ღილაკი, Gamble-გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე.

თამაში იწყება “სტარტი”-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (Bet)-ის ღილაკზე დაჭერით. თუ მაქსიმალური ფსონი კრედიტზე დიდია, მაშინ დაყენდება მაქსიმალურად შესაძლებელი ფსონი. “დახმარები”-ს (Payeblr) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი.

მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა : პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (Double) ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული დახურული ბანქოდან წითელი ფერის იქნება თუ შავი. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ორმაგდება, ხოლო ვერ გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ნულდება.

ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე სამი ან მეტი თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. მოსული ურთიერთმსგავსი სიმბოლოს რაოდენობა განსაზღვრავს ბონუს თამაშში ცდების რაოდენობას. ამგვარად, 3 ან მეტი მსგავსი სიმბოლო უფასო დატრიალებების (FREE GAME) საშუალებას იძლევა. უფასო ნიშნავს, რომ ბოლოს დაფიქსირებული ფსონის ოდენობით მოთამაშე ატრიალებს დოლურებს, მაგრამ მის არსებულ კრედიტს თანხა არ აკლდება, ხოლო მოგების შემთხვევაში იგი რეალურად უფასოდ ღებულობს მოგებას. ყველა მოგებული კომბინაციები მსგავსი სახეობისაა. მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა სკატერისა. Aასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ხაზებზე, ეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში(ქულების) სახით ეკრანზე. ქვემოთ ჩამოთვლილ თამაშების აღწერილობაში მოცემულია თამაშების ხაზების მთლიანი რაოდენობა, მაგრამ მოთამაშეს შეუძლია სურვილის მიხედვით აირჩიოს ნებისმიერი ხაზით თამაში. 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზამდე. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი.

ქვემოთ მოცემულია Tom Horn თამაშების ჩამონათვალი. თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესების და მოგების გადახდის პირობების.

N თამაშის დასახელება მინ. ფსონი მაქს. ფსონი მაქს. მოგების
გაცემა
1 7 Mirrors 0.02 30.00 35000.00
2; Arctic World 0.02 30.00 35000.00
3 Black Mummy 0.02 30.00 35000.00
4 Blackbeard's Quest 0.02 30.00 35000.00
5 Book Of Spells 0.02 30.00 35000.00
6 Casino Royale 0.02 30.00 35000.00
7 Cleopatra's Secret 0.02 30.00 35000.00
8 Disco Fever 0.02 30.00 35000.00
9 Don Juan's Peppers 0.02 30.00 35000.00
10 Double Flash 0.02 30.00 35000.00
11 Dragon Egg 0.02 30.00 35000.00
12 Dragon Tales 0.02 30.00 35000.00
13 Drunken Vikings 0.02 30.00 35000.00
14 Feng Fu 0.02 30.00 35000.00
15 Fire 'n' Hot 0.02 30.00 35000.00
16 Flaming Fruit 0.02 30.00 35000.00
17 Fruit 0.02 30.00 35000.00
18 Gangland 0.02 30.00 35000.00
19 Gardener 0.02 30.00 35000.00
20 Geisha's Fan 0.02 30.00 35000.00
21 Golf Championship 0.02 30.00 35000.00
22 Hammer of Thor 0.02 30.00 35000.00
23 Hot Blizzard 0.02 30.00 35000.00
24 Hot Date 0.02 30.00 35000.00
25 Ice Age 0.02 30.00 35000.00
26 Jingle Bells 0.02 30.00 35000.00
27 Jungle Adventure 0.02 30.00 35000.00
28 King Arthur 0.02 30.00 35000.00
29 Leprechaun's Treasure 0.02 30.00 35000.00
30 Loch Ness Monster 0.02 30.00 35000.00
31 Middle Earth 0.02 30.00 35000.00
32 Midnight Knights 0.02 30.00 35000.00
33 Monkey 27 0.02 30.00 35000.00
34 Nitro Madness 0.02 30.00 35000.00
35 NULL 0.02 30.00 35000.00
36 OXO 0.02 30.00 35000.00
37 Red Seven 0.02 30.00 35000.00
38 Savannah King 0.02 30.00 35000.00
39 Scratch Card 0.02 30.00 35000.00
40 Secret Of Pharaoh 0.02 30.00 35000.00
41 Shaolin Tiger 0.02 30.00 35000.00
42 Sizable Win 0.02 30.00 35000.00
43 Sky Barons 0.02 30.00 35000.00
44 Soccer Championship 0.02 30.00 35000.00
45 Space Adventure 0.02 30.00 35000.00
46 Stop The Crime 0.02 30.00 35000.00
47 THE Chicago 0.02 30.00 35000.00
48 The Cup 0.02 30.00 35000.00
49 Thrones Of Persia 0.02 30.00 35000.00
50 Treasure Island 0.02 30.00 35000.00
51 Treasure Run 0.02 30.00 35000.00
52 Wall Street 0.02 30.00 35000.00
53 Wheel Of Luck 0.02 30.00 35000.00

HABANERO

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავება მხოლოდ სიმბოლოებს (სურათებს) შორის მდგომარეობს. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. Paytable (info) – თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Autoplay (Auto start)–ავტომატური გაშვების ღილაკი, Lines-ხაზების რაოდენობის ღილაკი, Start(Skip, take win) – თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Bet -ფსონის არჩევის ღილაკი, Gamble-გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე.

თამაში იწყება “სტარტი”-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (Bet)-ის ღილაკზე დაჭერით. თუ მაქსიმალური ფსონი კრედიტზე დიდია, მაშინ დაყენდება მაქსიმალურად შესაძლებელი ფსონი. “დახმარები”-ს (Payeblr) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). თუ ერთსა და იმავე ხაზზე მოვა ორი განსხვავებული მოგება, მაშინ ეს სიმბოლო იმ მნიშვნელობას მიიღებს, რომელიც მეტი მოგების კომბინაციას შექმნის. თუ ეკრანზე მოგებული ხაზები დაფიქსირდა, მაშინ ისინი თანმიმდევრობით აინთებიან და მათი ნომრები იწყებენ ციმციმს. ამასთან ყველა მოგებული ხაზი ეკრანზეა მოქცეული. მოგებულად ითვლება ხაზი, რომელშიც მოთავსებულია არანაკლებ სამი მსგავსი სიმბოლო ერთად, ამასთან ისინი უნდა ეხებოდნენ მარჯვენა ან მარცხენა კუთხეს. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით უფრო მაღალია მოგების კოეფიციენტი.

მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა: პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (Double) ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული დახურული ბანქოდან წითელი ფერის იქნება თუ შავი. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ორმაგდება, ხოლო ვერ გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ნულდება.

ბონუსის მქონე თამაშებისთვის დოლურების ნებისმიერ პოზიციაზე სამი ან მეტი თამაშობისათვის დამახასიათებელი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. მოსული ურთიერთმსგავსი სიმბოლოს რაოდენობა განსაზღვრავს ბონუს თამაშში ცდების რაოდენობას. ამგვარად, 3 ან მეტი მსგავსი სიმბოლო უფასო დატრიალებების (FREE GAME) საშუალებას იძლევა. უფასო ნიშნავს, რომ ბოლოს დაფიქსირებული ფსონის ოდენობით მოთამაშე ატრიალებს დოლურებს, მაგრამ მის არსებულ კრედიტს თანხა არ აკლდება, ხოლო მოგების შემთხვევაში იგი რეალურად უფასოდ ღებულობს მოგებას. ყველა მოგებული კომბინაციები მსგავსი სახეობისაა. მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა სკატერისა. Aასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ხაზებზე, ეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში(ქულების) სახით ეკრანზე. ქვემოთ ჩამოთვლილ თამაშების აღწერილობაში მოცემულია თამაშების ხაზების მთლიანი რაოდენობა, მაგრამ მოთამაშეს შეუძლია სურვილის მიხედვით აირჩიოს ნებისმიერი ხაზით თამაში. 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზამდე. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი.

ქვემოთ მოცემულია Habanero თამაშების ჩამონათვალი. თითოეულ თამაშს თავისივე ინტერფესში აქვს დეტალური აღწერილობა თამაშის წესების და მოგების გადახდის პირობების.

N თამაშის დასახელება მინ. ფსონი მაქს. ფსონი მაქს. მოგების
გაცემა
1 Grape Escape 0.25 250.00 45000.00
2; Bikini Island 0.25 250.00 45000.00
3 Pamper Me 0.25 250.00 45000.00
4 Dragon's Throne 0.25 250.00 45000.00
5 Wicked Witch 0.25 250.00 45000.00
6 Rodeo Drive 0.25 250.00 45000.00
7 12 Zodiacs 0.25 250.00 45000.00
8 Zeus 0.25 250.00 45000.00
9 Space Fortune 0.25 250.00 45000.00
10 Pool Shark 0.25 250.00 45000.00
11 Gold Rush 0.25 250.00 45000.00
12 Haunted House 0.25 250.00 45000.00
13 Koi Gate 0.25 250.00 45000.00
14 Weird Science 0.25 250.00 45000.00
15 Coyote Crash 0.25 250.00 45000.00
16 Disco Funk 0.25 250.00 45000.00
17 Sparta 0.25 250.00 45000.00
18 All For One 0.25 250.00 45000.00
19 Carnival Cash 0.25 250.00 45000.00
20 Arcane Elements 0.25 250.00 45000.00
21 Pucker Up Prince 0.25 250.00 45000.00
22 Shogun's Land 0.25 250.00 45000.00
23 Treasure Tomb 0.25 250.00 45000.00
24 Double O Dollars 0.25 250.00 45000.00
25 Galactic Cash 0.25 250.00 45000.00
26 Bird of Thunder 0.25 250.00 45000.00
27 Flying High 0.25 250.00 45000.00
28 Super Strike 0.25 250.00 45000.00
29 Fenghuang 0.25 250.00 45000.00
30 Panda Panda 0.25 250.00 45000.00
31 The Big Deal 0.25 250.00 45000.00
32 Dr Feelgood 0.25 250.00 45000.00
33 Mummy Money 0.25 250.00 45000.00
34 Indian Cash Catcher 0.25 250.00 45000.00
35 Kane's Inferno 0.25 250.00 45000.00
36 Blackbeard's Bounty 0.25 250.00 45000.00
37 Fa Cai Shen 0.25 250.00 45000.00
38 Pirate's Plunder 0.25 250.00 45000.00
39 Ocean's Call 0.25 250.00 45000.00
40 Shaolin Fortunes 0.25 250.00 45000.00
41 Barnstormer Bucks 0.25 250.00 45000.00
42 Dragon Castle 0.25 250.00 45000.00
43 Jugglenaut 0.25 250.00 45000.00
44 Bombs Away 0.25 250.00 45000.00
45 Arctic Wonders 0.25 250.00 45000.00
46 Dragon's Realm 0.25 250.00 45000.00
47 Gangsters 0.25 250.00 45000.00
48 Viking's Plunder 0.25 250.00 45000.00
49 Ride 'em Cowboy 0.25 250.00 45000.00
50 Buggy Bonus 0.25 250.00 45000.00
51 Cashosaurus 0.25 250.00 45000.00
52 Zeus 2 0.25 250.00 45000.00
53 King Tut's Tomb 0.25 250.00 45000.00
54 Egyptian Dreams 0.25 250.00 45000.00
55 Treasure Diver 0.25 250.00 45000.00
56 Monster Mash Cash 0.25 250.00 45000.00
57 Golden Unicorn 0.25 250.00 45000.00
58 Queen of Queens II 0.25 250.00 45000.00
59 Little Green Money 0.25 250.00 45000.00
60 Super Twister 0.25 250.00 45000.00
61 Sky's the Limit 0.25 250.00 45000.00
62 Cash Reef 0.25 250.00 45000.00
63 Mystic Fortune 0.25 250.00 45000.00
64 Frontier Fortunes 0.25 250.00 45000.00
65 Shaolin Fortunes 100 0.25 250.00 45000.00
66 Ruffled Up 0.25 250.00 45000.00
67 Sir Blingalot 0.25 250.00 45000.00
68 S.O.S! 0.25 250.00 45000.00
69 Mr Bling 0.25 250.00 45000.00
70 Roman Empire 0.25 250.00 45000.00
71 Aztlan's Gold 0.25 250.00 45000.00
72 Jungle Rumble 0.25 250.00 45000.00
73 Queen of Queens 0.25 250.00 45000.00
74 Tower Of Pizza 0.25 250.00 45000.00
75 Fire Rooster 0.25 250.00 45000.00
VIBER CHAT
VIBER CHAT-ით სარგებლობისათვის საჭიროა კომპიუტერში გეყენოთ ვაიბერის აპლიკაცია
To use VIBER CHAT you must have
Viber installed on your PC
Для использования VIBER CHAT вы должны
установить Viber на свой компьютер
გადმოწერეთ VIBER
აირჩიეთ სახელის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
აირჩიეთ პაროლის აღდგენის მეთოდი
ელფოსტა SMS
შეტყობინება