წესებიფეხბურთი

1 ფეხბურთის შემთხვევაში ყველა ფსონი მიიღება თამაშის რეგლამენტით დადგენილი ძირითად დროში (90 წუთი 2 ტაიმი, თითო ტაიმის ხანგრძლივობა 45 წუთი) პლიუს მსაჯის მიერ დამატებული კომპენსირებული დრო ანუ 90+X წთ (მხედველობაში არ მიიღება მატჩის შემდგომ დამატებითი ტაიმები პენალტების სერეია.) მსაჯის მიერ საფინალო სასტვენის მიცემა ნიშნავს მატჩისთვის განკუთვნილი დროის ამოწურვას და მატჩის დამთავრებას. საფინალო სასტვენის მერე მოედანზე მომხდარი მოვლენა მხედველობაში არ მიიღება მაგ. მსაჯის მიერ მიცემული ყვითელი ან წითელი ბარათი და ა.შ.

2 პირველი ტაიმის სათამაშო დროდ ითვლება 45+X წთ პირველი ტაიმის დასრულების შემდეგ მოედანზე მომხდარი მოვლენები მსაჯის მიერ ნაჩვენები ყვითელი, ან წითელი ბარათი მხედველობაში მიიღება როგორც მეორე ტაიმში მომხდარი მოვლენა და შესაბამისად აისახება მეორე ტაიმის სტატისტიკაში და აგრეთვე ჩაითვლება ბარათების საერთო რაოდენობაში

3 ფიფას რეგლამენტით ახალგაზრდული გუნდების მატჩების ხანგრძლივობა შეიძლება განსაზღვრული იყოს 80 წუთით, 2 ტაიმი თითო 40 წუთი. თუ პროგრამაში მითითებულია მატჩის ხანგრძლივობა 80 წუთი მაშინ ამ მატჩზე დადებული ყველა ფსონი ძალაში რჩება და ფსონების დაანგარიშება მოხდება დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით, თუ მატჩის ხანგრძივობა შეადგენდა 80 წუთს და ამის სესახბ პროგრამაში არ იყო მითითებული ასეთ შემთხვევაში კოეფიციენტი ერთის ტოლი გახდება და ყველა ფსონი ექვემდებარება დაბრუნებას.

4 თამაშის ფორმატის შეცვლის შემთხვევაში ყველა პოზიციაზე ფსონი უქმდება.

5 ამხანაგური თამაშების შემთხვევაში, თუ პროგრამაში არ არის მითითებული მატჩის ჩატარების ადგილი ყველა ფსონი ძალაში რჩება და ასეთი შემთხვევა არ იქნება გათვალისწინებული როგორც ფსონის გაუქმების საფუძველი.
6 თუ მატჩისთვის განკუთვნილ დროის ამოწურვამდე მსაჯმა მისცა საფინალო სასტვენი და მატჩის შედეგი დამთავრებულად დააფიქსირა ყველა ფსონი ძალაში რჩება და დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
7 თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში მატჩის ყველა პოზიციაზე კოეფიციენტი 1.0 (ერთი მთელი) უტოლდება. ფსონის დაანგარიშება მოხდება 1.0 (ერთი მთელი) კოეფიციენტის გათვალისწინებით.
8ღონისძიება ჩაიშალა ან შეწყდა, შედეგი არ დაფიქსირდა ნებისმიერი მიზეზის გამო და არ გათამაშდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში; (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება). ის პოზიციები რომლების გარკვეული იყო მატჩის ჩაშლის მომენტისათვის ჩაითვლება დაფიქსირებულად, ხოლო გაურკვეულ პოზიციებზე თუ მატჩი არ გაგრძელდა მომდევნო 1-დღის განმავლობაში კოეფიციენტი 1,0 ტოლია.
9 „1“ – პირველი (მასპინძელი) გუნდის (მოთამაშის) მოგება მატჩის ძირითად დროში.
10 „X” – ფრე მატჩის ძირითად დროში
11 „2“ – მეორე (სტუმარი) გუნდის (მოთამაშის) მოგება. მატჩის ძირითად დროში
12 „1X” - პირველი (მასპინძელი) გუნდის მოგება ან ფრე მატჩის ძირითად დროში.
13 „12“ – პირველი ან მეორე გუნდის მოგება მატჩის ძირითად დროში
14 „X2” – მეორე (სტუმარი) გუნდის მოგება ან ფრე მატჩის ძირითად დროში.
15 „ნაკლები“ ან „მეტი“–მატჩში გატანილი გოლების რაოდენობა ძირითად დროში, პენალტები და დამატებით ტაიმებში გატანილი გოლები მხედველობაში არ მიიღება.
16 ფრის გარეშე ერთიანი „1(0)“, მასპინძელი გუნდის მოგება ფრეს გარეშე, ორიანი „(0)2“– სტუმარი გუნდის მოგება
17 მატჩის ძირითად დროში, ფრეს შემთხვევაში ფსონი ითვლება გამოცნობილად, ხოლო კოეფიციენტი უტოლდება 1.0 (ერთი მთელი).
18 პირველი ტაიმის შედეგი „1“ – პირველი (მასპინძელი) გუნდის (მოთამაშის )მოგება
19 პირველი ტაიმის შედეგი „X”– ფრე პირველ ტაიმში.
20 პირველი ტაიმის შედეგი „2“ – მეორე (სტუმარი) გუნდის (მოთამაშის)მოგება პირველ ტაიმში.
21 პირველი ტაიმის შედეგი „1X” პირველი (მასპინძელი) გუნდის მოგება ან ფრე პირველ ტაიმში.
22 პირველი ტაიმის შედეგი „12“ პირველი ან მეორე გუნდის მოგება პირველ ტაიმში.
23 პირველი ტაიმის შედეგი „X2“ მეორე (სტუმარი) გუნდის მოგება პირველ ტაიმში.
24 პირველი ტაიმის შედეგი „ნაკლები“ ან „ მეტი“ პირველ ტაიმში გატანილი გოლების რაოდენობა.
25 პირველი ტაიმის შედეგი ფრეს გარეშე ერთიანი 1(0), მასპინძელი გუნდის მოგება პირველ ტაიმში ფრეს გარეშე ორიანი (0)2, სტუმარი გუნდის მოგება პირველ ტაიმში. ფრეს შემთხვევაში ფსონი ითვლება გამოცნობილად, ხოლო კოეფიციენტი უტოლდება 1.0 (ერთი მთელი).
26 რომელ ტაიმში გავა მეტი გოლი– პირველში, მეორეში, თუ თანაბრად– შედეგი განისაზღვრება ტაიმებში გატანილი გოლების რაოდენობით.
27 გაიტანს თუ არა მასპინძელი გუნდი გოლს მატჩის ძირითად დროში.
28 გაიტანს თუ არა სტუმარი გუნდი გოლს მატჩის ძირითად დროში.
29 „ლუწი“,“კენტი“ – 0:0 ითვლება ლუწად.
30 ტაიმბოლი „1/1, 1/X, 1/2, X/1, X/X, X/2, 2/1, 2/X, 2/2” პირველი ტაიმის შედეგი/თამაშის ძირითადი შედეგი.
31 ფორა (ჰანდიკაპი,უპირატესობა ან ჩამორჩენა) გვხვდება ორი სახის აზიური და ევროპული, გუნდის მოთამაშის უპირატესობა რომელიც გამოიხატება ბურთების, გეიმების ქულების და ა.შ. მიხედვით, რომელსაც ადგენს ტოტალიზატორი. ფორით აღებული შედეგი განისაზღვრება მითითებულ ფორას დამატებული ფაქტობრივი ანგარიში. ორ შედეგიან აზიურ ჰანდიკაპის შემთხვევაში თუ ანგარიში ფორის გათვალისწინებით გათანაბრდა, კოეფიციენტი ხდება ერთი მთელის ტოლი, ევროპული ჰანდიკაპის (სამშედეგიანი) დროს თუ ანგარიში ფორის გათვალისწინებით გათანაბრდა დაფიქსირდება ჰანდიკაპით ფრე.
32 ტოტული, რომელიც განსაზღვრულია ზღვარი (გამყოფი) მეტ ნაკლებს შორის მატჩში დაგროვებული (ბურთების გეიმების ქულების და ა.შ) მიხედვით. მატჩში დაგროვებული ქულების, გეიმების და ა.შ. რაოდენობა თუ დაემთხვა პროგრამაში მითითებულ ტოტულს, ფსონი ითვლება მოგებულად, კოეფიციენტი უდრის ერთ მთელს
33 „კი“ „არა“ – იგულისხმება გაიტანს თუ არა მატჩში მონაწილე ორივე გუნდი გოლს. ავტოგილი ეთვლება იმ გუნდს, რომლის ანგარიშზეც ჩაიწერება გოლი, 0:0 ითვლება არად.
34 ,,სათამაშო დღის სტატისტიკა“- მოიცავს სათამაშო დღის განმავლობაში რომელიმე ჩემპიონატში ერთ დღეში ჩატარებული რამოდენიმე თამაშის სტატისტიკას, თუ აღებული ჩემპიონატის დღის თამაშებიდან რომელიმე თამაში არ ჩატარდა, ჩაიშალა ან გადაიდო და არ შედგა მომდევნო დღის განმავლობაში ამ შემთხვევაში ის პოზიციები რომლებიც ამ მომენტისათვის იყო გარკვეული და რომლებზეც დარჩენილ ერთი თამაშის ჩატარებას ან არ ჩატარებას გავლენის მოხდენა არ შეეძლო ითვლება დაფიქსირებულად, (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება) ხოლო გაურკვეველ პოზიციებზე კოეფიციენტი 1,0 ტოლია. ასეთ პოზიციებზე დადებული ფსონების დაანგარიშება მოხდება 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალიწინებით. სათამაშო დღედ ითვლება კონკრეტული ქვეყნის ფედერაციის მიერ გამოცხადებული დღე (მაგ: თუ ესპანეთის ჩემპიონატში შაბათ დღეს გამოცხადებული არის 5 თამაში და აქედან ერთი თამაში საქართველოს დროით ტარდება კვირა დღის 01:00 საათზე ეს თამაში ჩაითვლება შაბათის სათამაშო დღეში). იმ შემთხვეაში თუ მატჩი შეწყდა (ჩაიშალა) და მომდევნო დღის განმავლობაში გაგრძელდა შეწყვეტის (ჩაშლის) მომენტიდან, ყველა ფსონი ძალაში რჩება საბოლოო შედეგის დაფიქსირებამდე. იმ შემთხვევაში თუ მატჩი შეწყდა (ჩაიშალა) და მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში დაიწყო ხელახლა თავიდან ყველა შედეგი ფიქსირდება საბოლოო მატჩის შედეგის მიხედვით
35 თუ ფსონი დადებულია ტურში გატანილი გოლების რაოდენობაზე და ერთი ან რამდენიმე მატჩის შედეგი ნებისმიერი მიზეზის გამო (მატჩი ან მატჩები გადაიდო, ჩაიშალა, შეწყდა ან სხვა) არ დაფიქსირდა, ანუ მოთამაშის მიერ ფსონის დასადებად არჩეული ქვეყნიდან მოქმედ პროგრამაში შეტანილი ყველა მატჩის შედეგი არ დაფიქსირდა ან რომელიმე წყვილში ცვლილებაა (მასპინძელი შეიცვალა, წყვილი არასწორად იყო მითითებული ან სხვა) მოხდა, მიუხედავად იმისა შეეძლო თუ არა ამ მატჩს გავლენა მოეხდინა მოთამაშის მიერ გაკეთებულ პროგნოზზე. ამ შემთხვევაში ის პოზიციები რომლებიც ამ მომენტისათვის იყო გარკვეული და რომლებზეც დარჩენილ თამაშის ჩატარებას ან არ ჩატარებას გავლენის მოხდენა არ შეეძლო ითვლება დაფიქსირებულად, (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება) ხოლო გაურკვეველ პოზიციებზე კოეფიციენტი 1,0 ტოლია. ასეთ პოზიციებზე დადებული ფსონების დაანგარიშება მოხდება 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალიწინებით.
36 შემდეგ ეტაპზე გასვლა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი გავა შემდეგ ეტაპზე.
37 ჯგუფიდან გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი გავა ჯგუფიდან.
38 ჯგუფში პირველი ადგილი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი დაიკავებს ჯგუფში პირველ ადგილს.
39 ნახევარფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ნახევარფინალში გასული გუნდი ან გუნდების წყვილი.
40 ფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ფინალში მონაწილე გუნდი ან გუნდები.
41 ვინ გახდება ბომბარდირი. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ ვინ გახდება ბომბარდირი(ბომბარდირი ვლინდება ტურნირში გატანილი გოლების რაოდენიბით), ერთნაირი ბურთების დაგროვების შემთხვევაში ყველა ფსონი გაუქმდება ფსონების დაანგარიშება მოხდება 1,0 კოეფიციენტის გათვალიწინებით.
42 ვინ აიღებს თასს. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი აიღებს თასს.
43 ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა.
44 სათამაშო დღის სტატისტიკა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ერთი ჩემპიონატის სათამაშო დღის ჭრილში ჩატარებული თამაშებზე სტატისტიკა
46სტუმრების მოგება. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რამდენი სტუმარი მოიგებს აღებულ ჩემპიონატიდან.

47ტურნიზე გამოტანილ პოზიციებზე სადაც მოთამაშემ, გუნდმა ან ჯგუფმა დაასრულა ერთნაირი მაჩვენებლით (მაგ: ვინ გაიტანს ყველაზე მეტ გოლს, ვინ გაიტანს ყველაზე ნაკლებ გოლს, ვინ უკეთ ითამაშებს და ა.შ)ასეთ შემთხვევაში ფსონის დაანგარიშება მოხდება 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

48ფსონები გუნდის მოთამაშეებზე • ყველა სპორტში თამაშის გადადების შემთხვევაში გუნდის მოთამაშის პოზიციებზე დადებული ფსონების კოეფიციენტი გახდება 1,0 ის ტოლი და ბილეთის დაანგარიშება მოხდება 1.0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით. • თამაშის(მატჩის) ჩატარების ადგილის შეცვლის შემთხვევაში გუნდის მოთამაშის პოზიცებზე დადებული ყველა ფსონი უქმდება. • თუ მატჩი დაიწყო და შეწყდა ან შეჩერებულია და არ დამთავრდა მოთამიშის პოზიციებზე დადებული ყველა ფსონი გაუქმდება. • თუ რომელიმე მოთამაშე რომლის პოზიციებზეც ფსონი არის განთავსებული არ მიიღებს მონაწილეობას მატჩში მაშინ ამ მოთამაშეზე დადებული ყველა ფსონი გაუქმდება. • ფეხბურთში თუ რომელიმე მოთამაშის პოზიციებზე განთავსებულია ფსონი და ამ მოთამაშემ თავიდანვე არ მიიღო მონაწილეობა მატჩში მაშინ ამ მოთამაშის პოზიციებზე დადებული ყველა ფსონი გაუქმდება • მხოლოდ NFL და NBA ზე მოთამაშის პოზიციებზე დადებული ფსონების დაანგარიშება მოხდება ოვერტაიმის ჩათვლით. • ფეხბურთი - მოთამაშის დარტყმები, მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ შესრულებული დარტყმების რაოდენობა. მოთამაშის გოლები, მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ გატანილი გოლების რაოდენობა. მოთამაშის კარში დარტყმები. მომხმარებელმა უნდა გამოცნოს მოთამაშის მიერ კარში დარტყმები. მოთამშის პასები. მომხმარებელმა უნდა გამოცნოს მოთამსის მიერ შესრულებული პასების რაოდენობა. მოთამაშის შესრულებული ვარდენები, მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ შესრულებული ვარდნების რაოდენობა. ასისტები.მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ შესრულებული საგოლე პასების რაოდენობა. მოთამაშის ვარდნების რაოდენობა მეტი/ნაკლები მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ შერულებული ვარდენები. • კალათბურთი. - მოთამაშის ქულები ამ პოზიციაზე მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს რამდენ ქულას ჩააგდებს კონკრეტული მოთამაშე. მოთამაშის ბლოკშოტები მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის ბლოკშოტების რაოდენობა. მოთამაშის მოხნები მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ სესრულებული მოხსნები მოთამაშის მიერ რეალიზებული 3 ქულიანების რაოდენობა მომხმარებელმა უნდა გამიცნოს თუ რამდენ 3 ქულიან ტყორცნას შეასრულებს მოთამაშე. ჩაჭრების რაოდენობა მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს მოთამაშის მიერ შესრულებული ჩაჭრების რაოდენობა


ჩოგბურთი


1 ჩოგბურთის შემთხვევაში ფსონი მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: გუნდის ან მოთამაშის მოგება, წაგება, ფორა და მეტ ნაკლებობაზე. ფორის და მეტ ნაკლებობის შედეგი განისაზღვრება გეიმების რაოდენობის მიხედვით.

2 იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი მოთამაშე (გუნდი) წყვეტს თამაშს ნებისმიერი მიზეზის გამო და უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი გაბათილდება: ძირითადი შედეგი მოგება წაგება (1 2), ნებისმიერი ფორა და ზუსტი ანგარიში სეტებში, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონების მოგებები გაიცემა 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ტოტულზე და სეტებზე დადებული ფსონები რომელიც უკვე განხორციელდა მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის (დანებება, დისკვალიფიკაცია) მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით. ტოტალზე (მეტი, ნაკლები) დადებული ფსონი მოგებულია მხოლოდ იმშემთხვევაში თუ მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის ტოტალი უკვე მეტი იყო, შესაბამისად ნაკლებზე დადებული ფსონი ითვლება წაგებულად, თუ შეწყვეტის მომენტში ტოტალი არ იყო მეტი, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0)

3 იმ შემთხვევაში, თუ დისკვალიფიკაცია მოხდა მატჩის დაწყებამდე ან ერთ ერთი მონაწილე არ გამოცხადდა კორტზე, სათამაშოდ მაშინ ამ ასპარეზობის ყველა პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1.0–ის ტოლად და ამ თამაშზე დადებული თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.

4 თუ შეხვედრა დროეებით შეწყდა და არ დამთავრდა იმავე დღეს და გადაიდო ნებისმიერი მიზეზის გამო, დადებული ფსონი ძალაშია ამ ტურნირის დამთავრებამდე, ვიდრე თამაში არ დასრულდება ან ერთ ერთი მოთამაშე რაიმე მიზეზით (დანებდება დისკვალიფიკაცია ან სხვა) არ გამოეთიშება ტურნირს. ინფორმაცია კორტის საფარის შესახებ ატარებს საინფორმაციო ხასიათს. კორტის შეცვლის შემთხვევაში ფსონები რჩება ძალაში. თამაშის ფორმატის შეცვლის შემთხვევაში ყველა პოზიციაზე (მოგება, წაგება,ფორა, ტოტული) ფსონი უქმდება.

5 ჩოგბურთში არა აქვს მნიშვნელობა წყვილში, რომელი მოთამაშე იქნება დასახელებული წყვილში პირველ და მეორე პოზიციაზე, მიუხედავად იმისა თუ სად ტარდება ტურნირი.

6მატჩ - თაიბრეიკი(სუპერ ტაიბრეიკი). მატჩ-თაიბრეიქმა შეიძლება შეცვალოს გადამწყვეტი სეტი ზოგიერთ მატჩში როგორც ერთეულთა ისე წყვილთა თანრიგში,თუ სეტების ანგარიში მიმდინერობს 1-1 (სამ სეტიანი) ან 2-2 (ხუთ სეტიანი) მატჩში. გათამაშება მიმდინარეობს 7ან 10 ქულამდე, გამარჯვებულია ის მოთამაშე ან წყვილი რომელიც უფრო ადრე აიღებს 7ან 10 ქულას, გამარჯვებულმა უნდა მოიგოს მინიმუმ ორი ქულის სხვაობით.მატჩ -თაიბრეიქი ითვლება ერთ გეიმად. მაგ: თუ მატჩი დამთავრდა 6:2, 2:6, 10:5, მატჩის შედეგი იქნება 2:1, ხოლო ტოტალი 17 (9:8=17). ფსონების დაანგარიშება მოხდება საბოლოო შედეგის მიხედვით.მატჩ-თაიბრეიქი არ განიხილება მატჩის ფორმატის ცვლილებად და არ შეიძლება გახდეს ფსონის გაუქმების მიზეზი.

7 იმ შემთხვევაში თუ ზღვარად დასახელებული ქულების რაოდენობა გამოსახულია მთელი რიცხვით (მაგ: 19, 20, 21. და ა.შ.) და მატჩში გეიმების რაოდენობა ზუსტად დაემთხვა ზღვრად დასახელებულ ქულების რაოდენობას მაშინ კოეფიციენტი 1.0 – ის ტოლი ხდება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.

8მატჩის ყველა პოზიცია ითვლება გაუქმებულად თუ შეიცვალა გათამაშების ფორმატი (თუ პროგრამაში სხვა რამ არ არის მითითებული

9 ფსონები ძალაში რჩება შემდეგ შემთხვევებში ა) შეიცვალა კორტის საფარი ბ) შეიცვალა მატჩის ჩატარების ადგილი გ) შეიცვალა დახურული კორტი ღია კორტით ან პირიქით.

ჩოგბურთის დამატებითი პოზიციები:

1 ვინ დაიწყებს თამაშს: ფსონი იდება თუ რომელი მოთამაშე მოაწვდის პირველ მოწოდებას. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონების მიღება წყდება მატჩის დაწყებამდე 5 წუთით ადრე!

2 ვინ მოიგებს პირველ გათამაშებას ფსონი იდება თუ რომელი მოტამაშე მოიგებს პირველ გათამაშებას.

3 ვინ მოახდენს პირველ ბრეიკს, ფსონი იდება მოწინაღმდეგის მოწოდებაზე გეიმის მოგებაზე.

4 ვინ მოიგებს სეტს, გეიმების რაოდენობა სეტში, სეტის ფორით მოგება ფსონი იდება სეტის გამარჯვებულის გამოცნობაზე, სეტში გეიმების რაოდენობაზე და სეტის ფორით მოგებაზე.

5 ვინ დაუშვებს პირველ ორმაგ შეცდომას, ორმაგი შეცდომების რაოდენობა ფსონი იდება პირველ ორმაგ შეცდომაზე და ორმაგი შეცდომების რაოდენობაზე.

6 ვინ მოაწვდის პირველ ეისს, ეისების რაოდენობა, ვინ მოაწვდის მეტ ეისს, ფსონი იდება პირველი ეისის გამოცნობაზე, ეისების რაოდენობაზე და თუ რომელი მოთამაშე მოაწვდის მეტ ეისს.

7 იქნება თუ არა ტაიბრეიკი.

8 რომელ სეტში იქნება მეტი გეიმი.

9 სეტის ზუსტი ანგარიში.

10 პირველი მოთამაშის მოგებული გეიმების რაოდენობა

11 მეორე მოთამაშის მოგებული გეიმების რაოდენობა.

12 გეიმების რაოდენობა მატჩში.

კომპანიას შეუძლია აგრეთვე სპორტული ღონისძიებების სხვა პოზიციებზე ფსონების მიღება.

კალათბურთი

1 სპორტის ამ სახეობაზე ფსონი მიიღება ძირითად დროში (48 წუთიან თამაშზე 4 მეოთხედი თითო 12 წუთის ხანგრძლივობით ან 40 წუთი 4 მეოთხედი თითო 10 წუთის ხანგრძლივობით) ან დამატებითი დროის გათვალისწინებით (ოვერტაიმი) თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის სამი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, ფრე, მეორე გუნდის მოგება) ფსონები მიიღება ძირითად დროში, თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის ორი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, მეორე გუნდის მოგება) მაშინ ფსონების დაანგარიშება მოხდება დამატებითი დროის ოვერტაიმის გათვალისწინებით. კალათბურთის თასის თამაშებზე ორ მატჩიანი თამაშის შედეგის მიხედვით ორივე გუნდმა თუ დააგროვა თანაბარი ქულები ასეთ შემთხვევაში ინიშნება ოვერტაიმი გამარჯვებულის გამოსავლენად გამონაკლის შემთხვევაში თასის თამაშებზე შეიძლება დაფიქსირდეს ფრე. ამხანაგურ თამაშებზე (კლუბებს შორის ) თუ თამაში დამთავრდა და შედეგი დაფიქსირდა ფრე (შეივვალა მატჩის რეგლამენტი) ასეთ შემთხვევაში კოეფიციენტი გახდება ერთის ტოლი და თანხა 34 გაიცემა 1,0 -ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალიწინებით მეოთხედებზე დადებული ფსონებზე მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგების მიხედვით.
2 ფსონები მიიღება ასევე ძირითადი თამაშის ფორებზე და თამაშის ტოტულზე. შესაბამისად თუ გამოცხადებულია თამაშის სამი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, ფრე, მეორე გუნდის მოგება) ფსონების დაანგარიშება მოხდება ძირითადი დროის შედეგის გათვალისწინებით და შესაბამისად თუ გამოცხადებულია თამაშის ორი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, მეორე გუნდის მოგება) მაშინ ფსონების დაანგარიშება მოხდება დამატებითი დროის გათვალისწინებით.
3 ფსონები მიიღება თამაშის პირველი ნახევრის მეორე ნახევრის შედეგზე, ფორაზე და ტოტულზე აგრეთვე I, II, III, IV მეოთხედის შედეგზე, ფორაზე, ტოტულზე.
4 გუნდის მიერ აღებულ ქულათა რაოდენობაზე.
5 თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით
6 თუ მატჩი შეწყდა ჩაიშალა და არ გაგრძელდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში მეოთხედზე დადებული ფსონების დაანგარიშება მოხდება დამთავრებული მეოთხედში დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით დაუმთავრებელ მეოთხედზე და მატჩის ყველა დანარჩენ პოზიციაზე კოეფიცენტი გახდება 1,0 - ის ტოლი და მოგება გაიცემა შესაბამისი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

3X3 კალათბურთი

1 თამაში ტარდება ტრადიციული კალათბურთის მოედნის ნახევარზე, ერთი კალათით.ყოველი გუნდი შედგება 4 მოთამაშისგან (3 მოედანზე და ერთი სათადარიგოთა სკამზე)მსაჯების გუნდი შედგება ერთი მსაჯისგან რომელიც უშუალოდ მოედანზე იმყოფება და მაგიდასთან მჯდომი 2 მსაჯ-მდივანისგან.
2 მონეტის აგდების წესით უნდა გადაწყდეს თუ ვინ დაიწყებს თამაშს. გუნდი რომელიც მოიპოვებს თამაშის დაწყების უფლებას შეუძლია აირჩიოს თამაშის დაწყება ან დაუთმოს მოწინააღმდეგეს და მოიპოვოს თამაშის დაწყების უფლება ოვერტაიმში.
3 რკალის შიგნით ბურთის ჩაგდება 1 ქულაა, რკალის გარეთ - 2 ქულა. თავისუფალი ტყორცნით ჩაგდებული ბურთი 1 ქულა.
4 ძირითადი სათამაშო დრო განისაზღვრება შემდეგნაირად: ერთი პერიოდი, 10 წუთი სათამაშო სუფთა დროით. დრო ჩერდება როცა ბურთი თამაშში არ არის და საჯარიმო სროლის შესრულებისას. გუნდი რომელიც პირველად მიაღწევს 21 ქულას ან მეტს, იგებს თამაშს, თუ ეს ხდება ძირითადი დროის დამთავრებამდე.
5 თუ ძირითადი სათამაშო დროის გასვლისას ანგარიში არის თანაბარი ინიშნება დამატებითი პერიოდი (ოვერტაიმი). ოვერტაიმის დაწყებამდე ცხადდება ერთწუთიანი შესვენება. გუნდი რომელიც ოვერტაიმში პირველი მოაგროვებს ორ ქულას იგებს თამაშს.
6 გუნდი საჯარიმო სიტუაციაში აღმოჩნდება 7 დარღვევის შემთხვევაში. მოთამაშე, რომელსაც 4 დარღვევა დაუფიქსირდება, ტოვებს მოედანს.
7 ჯარიმები სროლის შესრულების მომენტში რკალის შიგნით ფასდება ერთი საჯარიმო სროლით, რკალის გარედან - ფასდება ორი საჯარიმო სროლით. ჯარიმები სროლის შესრულების მომენტში რომელიც მთავრდება ბურთის ჩაგდებით ფასდება დამატებით საჯარიმო სროლით. გუნდური ჯარიმები 7; 8 და 9 ფასდება 2 საჯარიმო სროლით. მე– 10 და ყველა მომდევნო გუნდური, ასევე ტექნიკური და არასპორტული ჯარიმები ფასდება 2 საჯარიმო სროლით და ბურთის ფლობით. თავის არიდება ან არააქტიური თამაში (როცა ადგილი არ აქვს ჩაგდების მცდელობას) ითვლება ჯარიმად.
8 შეცვლისთვის არ არის საჭირო მსაჯის ჩარევა. ყოველ გუნდს შეიძლება მიეცეს ერთი 30-წამიანი შესვენება. მოთამაშეს შეუძლია მოითხოვოს ტაიმ-აუტი მკვდარი ბურთის სიტუაციის დროს
9 3X3 კალათბურთის შედეგები და მისი ყველა პოზიცია გამოითვლება ოვერტაიმის გათვალისწინებით (თუ პროგრამაში სხვა რამ არ არის მითითებული). ფსონი „თამაშის გამარჯვებულზე’’(1X2), სადაც არის არჩევანი „ფრე’’, აღნიშნული ფსონი შემოთავაზებულია მხოლოდ ძირითად დროზე(ოვერტაიმის გარეშე).
10 იმ შემთხვევაში თუ მატჩის ძირითადი შედეგი დასრულდება ფრედ და არ გაგრძელდება ოვერტაიმით, ყველა ის პოზიცია ერთის ტოლად ჩაითვლება, რომლთა დაანგარიშება ხდება ოვერტაიმის ჩათვლით.
11თუ თამაში შეწყდა და არ განახლდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში, დაანგარიშება ხდება მხოლოდ იმ ფსონებზე, რომელთა შედეგი შეწყვეტის მომენტისთვის გარკვეული იყო, დანარჩენ ფსონები ერთის ტოლად ჩაითვლება.
12მატჩი და მისი ყველა პოზიცია ითვლება გაუქმებულად თუ შეიცვალა გათამაშების ფორმატი და ამის შესახებ არ არის სათაურში მითითებული.

ჰოკეი
1 სპორტის ამ სახეობაზე ფსონები მიიღება ძირითადი დროის გათვალიწინებით (60 წუთი 3 პერიოდი თითო პერიოდი 20 წუთის ხანგრძლივობით ან ძირითადი დრო ოვერტაიმის ჩათვლით ასეთ დროს პროგრამაში მითითებულია სპეციალური მინიშნება (ოვერტაიმი).
2 თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის სამი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, ფრე, მეორე გუნდის მოგება) ფსონები მიიღება ძირითადი დროის გათვალისწინებით, თუ პროგრამაში არ არის მითითებული ოვერტაიმით (ბულიტები მხედველობაში არ მიიღება). თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის ორი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, მეორე გუნდის მოგება) მაშინ ფსონებს დაანგარიშება მოხდება დამატებითი დროის (ოვერტაიმის) გათვალისწინებით. იგივე წესის მიხედვით ფსონები მიიღება აგრეთვე ფორებზე და ტოტულებზე.
3 ფსონები მიიღება თამაშის პერიოდებიის შედეგზე, ფორაზე და ტოტალზე.
4 რომელ პერიოდში გავა მეტი შაიბა.
5 მასპინძელი გუნდის მიერ გატანილი შაიბის რაოდენობა.
6 სტუმარი გუნდის მიერ გატანილი შაიბის რაოდენობა.
7 თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით .
8 თუ მატჩი შეწყდა ჩაიშალა და არ გაგრძელდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში პერიოდზე დადებული ფსონების დაანგარიშება მოხდება დამთავრებული პერიოდში დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით, დაუმთავრებელ პერიოდზე და მატჩის ყველა დანარჩენ პოზიციაზე კოეფიცენტი გახდება 1,0 - ის ტოლი და მოგება გაიცემა შესაბამისი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

რაგბი
სპორტული გუნდური თამაშის სახეობა ოვალური ბურთით, რომელსაც ორივე გუნდის თითოეული მოთამაშე ერთმანეთისათვის ხელით და ფეხით ბურთის გადაცემით ცდილობს დაამიწოს იგი მოწინააღმდეგის ჩათვლის მოედანში, მოწინააღმდეგის კარს მიღმა ან გაიტანოს H - ის ფორმის კარში.
თამაშის მიზანია ორმა 15 კაციანმა გუნდმა, წესების დაცვით მოაგროვოს შეძლებისდაგვარად მეტი ქულა. გუნდი რომელმაც მეტოქეზე მეტი ქულა მოაგროვა, ითვლება გამარჯვებულად.
ქქულების დაგროვება ხდება ლელოს გატანით ან დარტყმის შესრულებით. ლელოს გატანა არის მოთამაშის შესვლა მოწინააღმდეგე გუნდის ჩათვლის მოედანზე და ბურთის მიწაზე დადება. ლელოს გამტანი გუნდი იღებს 5 ქულას.
არეკნი – თამაშის დროს ბურთის დარტყმა. ფასდება 3 ქულით.
ჯარიმა – ფასდება 3 ქულით.
გარდასახვა – ინიშნება ლელოს გატანის შემდეგ და ფასდება 2 ქულით.
მატჩი იყოფა ორ ტაიმად, თითო ტაიმის ხანგრძლივობა 40 წუთი.
1 ფსონები მიიღება როგორც პირველი გუნდის მოგებაზე, ასევე ფრეზე და მეორე გუნდის მოგებაზე.
2 ფსონები მიიღება ფორაზე და გატანილი ბურთების ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

ფრენბურთი
ფრენბურთი სპორტის გუნდური სახეობა, რომელშიც ორი გუნდი (თითოეულში ექვსი მოთამაშე) ცდილობს ქულები მოაგროვოს მოწინააღმდეგის მოედანში ბურთის ჩაგდებით.
მატჩი ფრენბურთში სამი პარტიის მოგებამდე გრძელდება. თითოეული პარტია კი 25 ქულამდე (მეხუთე პარტია 15 ქულამდე). პარტიის მოსაგებად აუცილებელია მინიმუმ ორ ქულიანი სხვაობაით მოგება (მაგ: თუ ანგარიში 24–24 გახდა თამაში გრძელდება ორ ქულიანი უპირატესობის მოპოვებამდე). თასის თამაშებზე თუ ორივე გუნდმა რაღაც ეტაპზე მოაგროვა ერთნაირი ქულები ინიშნება ოქროს სეტი 15 ქულამდე.
1 ფსონები მიიღება მოგებაზე მატჩში ან სეტში.
2 ფორაზე და ტოტალზე.
3 ფორები და ტოტალი აღინიშნება თამაშის ქულების მიხედვით.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

კუნგ-ფრენბურთი

კუნგ-ფრენბურთი - არის სტანდარტული ფრენბურთის მსგავსი თამაში, რომელშიც ორი გუნდი მონაწილეობს (თითოეულში სამი მოთამაშეა) ქულების მოგროვება ხდება მოწინააღმდეგის მოედანში ბურთის ჩაგდებით.

მატჩი კუნგ-ფრენბურთიში ორი პარტიის მოგებამდე გრძელდება. თითოეული პარტია კი 21 ქულამდეა (მესამე პარტია 15 ქულამდე). პარტიის მოსაგებად აუცილებელია მინიმუმ ორ ქულიანი სხვაობაით მოგება (მაგ: თუ ანგარიში 20–20 გახდა თამაში გრძელდება ორ ქულიანი უპირატესობის მოპოვებამდე). ფსონები მიიღება მოგებაზე მატჩში ან სეტში. ფორაზე და ტოტალზე. ფორები და ტოტალი აღინიშნება თამაშის ქულების მიხედვით.

მოთამაშეებს არ აქვთ უფლება გამოიყენონ ხელები თამაშის დროს, ბურთის გასათამაშებლად საჭიროა ფეხების, თავის, მუხლების და გულმკერდის გამოყენება.

თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება მოხდება მხოლოდ განხორცილებულ მოვლენებზე. ხოლო განუხორციელებელი ყველა პოზიცია 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით დაანგარიშდება. (წესი მოქმედებს როგორც პრემაჩზე ასევე ლაივზე განთავსებულ ფსონებზეც).


ხელბურთი
სპორტის ამ სახეობაზე ფსონი მიიღება მატჩის ძირითად დროში (60 წუთი ორი ტაიმი თითო 30 წუთის ხანგრძლივობით) დამატებითი დრო და პენალტები ( 7 მეტრიანი დარტყმა) მხედველობაში მიიღება მხოლოდ შემდეგ ეტაპზე გასვლა, სხვა ლიგაში გადასვლა ან ტურნირის მოგებაზე დადებულ ფსონების დაანგარიშების დროს.
1 ფსონები მიიღება როგორც პირველი გუნდის მოგებაზე, ასევე ფრეზე და მეორე გუნდის მოგებაზე.
2 ფსონები მიიღება ფორაზე და გატანილი ბურთების ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების
დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

წყალბურთი
წყალბურთში ფსონები მიიღება მატჩის ძირითად დროში მატჩის ხანგძლივობა შეადგენს 32 წუთს თამაშობენ ოთხ რვა წუთიან პერიოდს (სუფთა დრო). შესვენება 2 წუთი (მეორე შესვენება 5 წუთი)
1 ფსონები მიიღება პირველი გუნდის მოგებაზე, ფრეზე, მეორე გუნდის მოგებაზე.
2 ფსონები მიირება ფორაზე და ბურთების ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

კრივი
1 თუ რომელი მოკრივე შეიცვალა, კოეფიციენტი ხდება ერთის ტოლი და თანხა მოთამაშეს უბრუნდება.
2 ფსონები მიიღება პირველი მოკრივის მოგებაზე, ფორაზე, მეორე მოკრივის მოგებაზე.
3 თუ ორთაბრძოლა გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით
4 ფსონები მიიღება აგრეთვე რაუნდების რაოდენობაზე.
თუ ორთაბრძოლა გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

თავისუფალი ჭიდაობა
(თავისუფალი ჭიდაობა) სპორტული ორთაბრძოლის ნაირსახეობაა - ორი მეტოქის შერკინება წესებით ნებადართული ტექნიკური ილეთების გამოყენებით (ჩავლება, გამოკვრა, გდება, ტრიალი და სხვ.). ოფიციალური შეჯიბრებები იმართება დარბაზებში, საჭიდაო ხალიჩაზე, რომლის ზომებია 12X12 მ. საჭიდაო წრის დიამეტრია 9 მ და შემოსაზღვრულია 1 მ სიგანის წითელი ზოლით (პასიურობის ზონა). მოჭიდავეებს აცვიათ მაღალყელიანი, უქუსლო ფეხსაცმელი და წითელი ან ლურჯი ფერის ერთიანი საჭიდაო მაისური. შეჯიბრებაში მონაწილეობენ კაცები და ქალები და იყოფიან წონით კატეგორიებად. შეჯიბრება ტარდება ოლიმპიური (პირდაპირი გამოთიშვის) სისტემით, სანამ არ დარჩება ორი მოჭიდავე, რომელთა გადამწყვეტი შეხვედრა გამოავლენს ჩემპიონს. ფინალში გამარჯვებულს გადაეცემა ოქროს მედალი, დამარცხებულს-ვერცხლის მედალი. ბრინჯაოს ორი მედლისთვის ერთ-მანეთს ხვდებიან ნახევარფინალში დამარცხებული და ე. წ. სანუგეშო ჯგუფებში გამარჯვებული მოჭიდავეები. იქმნება ორი ასეთი სანუგეშო ჯგუფი მხოლოდ იმ მოჭიდავეებსათვის, რომლებიც შეჯიბრების სხვადასხვა ეტაპზე ერთ-ერთ ფინალისტთან დამარცხდნენ. თითოეულ შეხვედრას სჯის მსაჯთა ბრიგადა 3 კაცის შემადგენლობით. ორთაბრძოლა 2 სამწუთიანი პერიოდისგან, პერიოდებს შორის შესვენება 30 წამია. თუ პირველ პერიოდში 2 წუთის შემდეგ მოჭიდავვებს ქულა არ აქვთ, მსაჯები ავლენენ პასიურ მოჭიდავეს. პერიოდი ვადაზე ადრე წყდება და გამარჯვებული ხდება მოჭიდავე. წმინდა მოგებით, მეტოქის ბეჭებზე დაწვენით (როცა ერთერთი მოჭიდავე მეტოქეს ორივე ბეჭს ხალიჩაზე დაადებინებს); თუ მოიპოვებს 10 ან მეტი ქულის უპირატესობას; მოწინააღმდეგის სამი გაფრთხილებით (მოჭიდავეს გაფრთხილებას აძლევენ ხალიჩიდან ან ილეთიდან გაქცევისთვის, აკრძალული ილეთის გამოყენებისა და არასპორტული საქციელისთვის). თითოეული ილეთი ფასდება შესაბამისად 1, 2, 3 და 5 ქულით. თუ პერიოდის დასრულების შემდეგ მეტოქეებს თანაბარი ქულა დაუგროვდათ, უპირატესობა იმ მოჭიდავეს ენიჭება, რომელსაც მეტი მაღალქულიანი ილეთი აქვს შესრულებული. თუ ეს მაჩვენებელიც თანაბარია, პერიოდის გამარჯვე-ბულად ცხადდება მოჭიდავე, რომელმაც ბოლო ქულა აიღო. ბერძნულ-რომაული ჭიდაობისგან განსხვავებით, თავისუფალ ჭიდაობაში ნებადართულია წელს ქვემოთ ხელის ჩავლება, ფეხის გა-მოკვრა, ფეხის აქტიური ხმარება ნებისმიერი მოქმედებისას.
ფსონები მიიღება ტურნირის გამარჯვებულზე, სამეულში გასვლაზე და ვინ უკეთ იასპარეზებს.
ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა
(ბერძნულ რომაული ჭიდაობა) სპორტული ჭიდაობის ნაირსახეობაა, ჭიდაობენ სპეციალური ტექნიკური ილეთების გამოყენებით (იკრძალება წელს ქვემოთ ხელის ჩავლება და ილეთის ან კონტრილეთის შესრულებისას ფეხის ხმარება). ოფიციალური შეჯიბრებები იმართება დარბაზებში, საჭიდაო ხალიჩაზე, რომლის ზომებია 12X12 მ. საჭიდაო წრის დიამეტრია 9 მ და შემოსაზღვრულია 1 მ სიგანის წითელი ზოლით (პასიურობის ზონა). მოჭიდავეებს აცვიათ მაღალყელიანი, უქუსლო ფეხსაცმელი და წითელი ან ლურჯი ფერის ერთიანი საჭიდაო მაისური. შეჯიბრებაში მონაწილეობენ კაცები და ქალები და იყოფიან წონით კატეგორიებად. შეჯიბრება ტარდება ოლიმპიური (პირდაპირი გამოთიშვის) სისტემით, სანამ არ დარჩება ორი მოჭიდავე, რომელთა გადამწყვეტი შეხვედრა გამოავლენს ჩემპიონს. ფინალში გამარჯვებულს გადაეცემა ოქროს მედალი, დამარცხებულს-ვერცხლის მედალი. ბრინჯაოს ორი მედლისთვის ერთ-მანეთს ხვდებიან ნახევარფინალში დამარცხებული და ე. წ. სანუგეშო ჯგუფებში გამარჯვებული მოჭიდავეები. იქმნება ორი ასეთი სანუგეშო ჯგუფი მხოლოდ იმ მოჭიდავეებსათვის, რომლებიც შეჯიბრების სხვადასხვა ეტაპზე ერთ-ერთ ფინალისტთან დამარცხდნენ. თითოეულ შეხვედრას სჯის მსაჯთა ბრიგადა 3 კაცის შემადგენლობით. ორთაბრძოლა შედგება 2 სამწუთიანი პერიოდისაგან. პერიოდებს შორის შესვენება 30 წამი.
პერიოდი ვადაზე ადრე წყდება და გამარჯვებული ხდება მოჭიდავე წმინდა მოგებით, მეტოქის ბეჭებზე დაწვენით (როცა ერთ-ერთი მოჭიდავე მეტოქეს ორივე ბეჭს ხალიჩაზე დაადებინებს);
თუ მოიპოვებს 8 ან მეტი ქულის უპირატესობას. თითოეული ილეთი ფასდება შესაბამისი ქულით. ყოველი პერიოდის პირველი წუთის შემდეგ მეტოქეებს მორიგეობით აყენებენ ჩოქბჯენ-ში.
თუ პერიოდის დასრულების შემდეგ მეტოქეებს თანაბარი ქულა დაუგროვდათ, უპირატესობა იმ მოჭიდავეს ენიჭება, რომელსაც მეტი მაღალქულიანი ილეთი აქვს შესრულებული.
თუ ეს მაჩვენებელიც თანაბარია, პერიოდის გამარჯვებულად ცხადდება მოჭიდავე, რომელმაც ბოლო ქულა აიღო, ხოლო თუ პერიოდი დამთავრდა 0:0, გამარჯვება ენიჭება სპორტსმენს რომელიც უფრო აქტიური იყო დასკვნით ფაზაში. ბერძნულრომაულ ჭიდაობაში კატეგორიულად იკრძალება წელს ქვემოთ ხელის ჩავლება, ფეხის გამოკვრა, ფეხის აქტიური ხმარება ნებისმიერი მოქმედებისას. ამ წესის დამრღვევს ტექნიკურ გაფრთხილებას აძლევენ, მის მეტოქეს კი-2 ქულას. აკრძალულია აგრეთვე მტკივნეული და მახრჩობელა ილეთები.
ფსონები მიიღება ტურნირის გამარჯვებულზე, სამეულში გასვლაზე და ვინ უკეთ იასპარეზებს.
ძიუდო
(ძიუდო ). სპორტული ორთაბრძოლის ერთერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობა, რომელშიც, გარდა გდებისა ნებადართულია მტკივნეული და მახრჩობელა ილეთები. საერთაშორისო შეჯიბრებები იმართება დარბაზში, სპეციალურ კვადრატულ ხალიჩაზე - ტატამზე. ტატამის საერთო ზომებია 16X16 მ, უშუალოდ საჭიდაო ზონისა 10X10 მ. საჭიდაო და უსაფრთხოების ზონები გამოყოფილია წითელი ხაზით. მოჭიდავეებს აცვიათ ძიუდოს კოსტიუმი (ძიუდოგი), ტილოს ხალათი (კიმონო) და შარვალი (ცუბონი). კიმონო ლურჯი და თეთრი ფერისაა, იკვრება შესაბამისი ფერის ქამრით (ობი). მეტოქეები ტატამზე ფეხშიშველა გადიან. იმისათვის რომ მოჭიდავეებმა მოახერხონ ეფექტური ჩავლება აუცილებელია კიმონო კარგად იყოს ჩატანებული ქამარში და თავად ქამარი კარგად იყოს მოჭერილი ტანზე, პაუზის დროს სპორტსმენმა სწრაფად უნდა მოახდინოს კიმონოს და ქამრის გასწორება. შეჯიბრება შეიძლება იყოს პირადი, გუნდური, პირად-გუნდური და შერეული გუნდური((სამი კაცი(73კგ,90კგ,90+კგ.) და სამი ქალი (57კგ,70კგ,70+კგ)). ცალკეულ წონებში შეჯამებები გამარჯვებულის გამოსავლენად ერთ დღეში მთავრდება. პრიზიორთა გამოსავლენად იყენებენ ოლიმპიურ სისტემას (დამატებითი შერკინებებით).
ფინალში გამარჯვებულს გადაეცემა ოქროს მედალი, დამარცხებულს _ ვერცხლის მედალი. ბრინჯაოს ორი მედლისთვის ერთმანეთს ხვდებიან ნახევარფინალში დამარცხებული და ე. წ. დამამშვიდებელ ჯგუფებში გამარჯვებული ძიუდოისტები (ორ დამამშვიდებელ ჯგუფში შედიან მხოლოდ ის ძიუდოისტები, რომლებიც ერთ-ერთ ნახევარფინალისტთან დამარცხდნენ). წონითი კატეგორიები: კაცები _ 60, 66, 73, 81, 90, 100, 100 კგ-ის ზევით, აბსოლუტური; ქალები _ 48, 52, 57, 63, 70, 78, 78 კგ-ის ზევით და აბსოლუტური (აბსოლუტურ პირველობაში მონაწილეობენ ნებისმიერი წონითი კატეგორიის მოჭიდავეები). როგორც კაცთა ასევე ქალთა შეხვედრების ხანგრძლივობა 4 წუთია (ძირითადი დრო). არსებობს შემბოჭველი (“ოსაე-კომი-ვაცა”), მტკივნეული (“უდე-კვანსეტსაუ-ვაცა”) და მახრჩობელა (“შიმევაცა”) ილეთები. შებოჭვა შესრულებულია, თუ მეტოქე იძულებით წევს ტატამზე და მისი მოქმედება მთლიანად კონტროლდება. მტკივნეული ილეთი სრულდება მხოლოდ იდაყვის სახსარზე (გადაღუნვა, ტრიალი) _ მეტოქე იძულებულია შეწყვიტოს ბრძოლა. მახრჩობელა ილეთის (ჩავლების) შედეგად მეტოქე ნებდება ან გრძნობას კარგავს. შედეგიანი გდება ფასდება ვაზარით ან იპონით(წმინდა მოგება).
გდება შესრულებულად ითვლება, თუ მეტოქეს საყრდენი გამოეცალა და დაცემისას ტატამს შეეხო სხეულის ნებისმიერი ნაწილით, გარდა ტერფისა.
იპონი ძიუდოისტს ენიჭება:
ა) მეტოქის ზურგზე გდებისთვის, თუ ილეთი შესრულებულია დიდი ძალით, სისწრაფითა და ამპლიტუდით;
ბ) მეტოქის შებოჭვისთვის 20 წამით;
გ) მტკივნეული ან მახრჩობელა ილეთისთვის, როცა მეტოქე დანებების ნიშანს (მაიტა) იძლევა. მეტოქის 10 წამით შებოჭვისთვის სპორცმენს მიენიჭება ვაზარი. ძირითად დროში იმარჯვებს ძიუდოისტი, რომელიც შეასრულებს იპონს ან ექნება მეტი ვაზარი. თუ ძირითად დროში არ შესრულდა შედეგიანი გდება ან მეტოქეებმა თანაბარი რაოდენობის გდება შეასრულეს, შეხვედრა გრძელდება დამატებით დროში (გოლდენ სქორი). ძირითად დროში დაფიქსირებული ყველა გდება და გაფრთხილება (შიდო) გადადის დამატებით დროში. ძიუდოისტის სამი გაფრთხილების(შიდო) შემდეგ ორთაბრძოლა წყდება და მას მიეცემა დისკვალიფიკაცია „ჰანსოკუ-მაკე“ (წაგება წესების დარღვევის გამო). ძირითად დროში დაფიქსირებული შიდოების შეფარდება (2:0, 2:1 ან 1:0) შედეგზე არ მოქმედებს და დაფიქსირებული შეფარდება გადადის დამატებით დროში. დამატებით დროში გასამარჯვებლად აუცილებელია გდების შესრულება ან შიდოთი დაწინაურება.
თუ ძირითად დროში შიდოების ანგარიში იყო
ა) 1:0 და დამატებით დროში იგივე ძიუდოისტი მიიღებს მეორე შიდოს (შიდოების ანგარიში ხდება 2:0), შეხვედრა დასრულდება მოწინააღმდეგის გამარჯვებით.
ბ) ფრე(0:0,1:1 ან 2:2), დამატებით დროში პირველივე შიდოს მიმღები დამარცხებულად გამოცხადდება.
გ) 1:0 და დამატებით დროში მეორე ძიუდოისტი მიიღებს შიდოს, შიდოების ანგარიში ხდება 1:1 და უკვე მომდევნო შიდოს მიმღები ძიუდოისტი დამარცხდება.
დ) 2:0 და იგივე პირველი ძიუდოისტი მიიღებს კიდევ ერთ შიდოს (შიდოების ანგარიში ხდება 3:0), შეხვედრა სრულდება. ხოლო თუ 2:0-ზე მეორე ძიუდოისტი მიიღებს ზედიზედ ორ შიდოს, შიდოების შეფარდება ხდება 2:2 და უკვე მომდევნო შიდოს მიმღები ძიუდოისტი დამარცხდება.
ე) 2:1 და დამატებით დროში ჩამორჩენილი ძიუდოისტი მიიღებს კიდევ ერთ შიდოს, შეხვედრა დასრულდება, მაგრამ თუ დაწინაურებული სპორტსმენი თავად მიიღებს ზედიზედ ორ შიდოს, მაშინ ის 2:3 დამარცხდება. დგომში ქამრის ქვემოთ ნებისმიერი ჩავლება პირველ ჯერზე ისჯება შიდოთი, განმეორების შემთხვევაში - ჰანსოკუ მაკეთი. ერთი დაპირისპირების დროს ფეხში ორჯერ შესვლისთვის სპორტსმენი მომენტალურად მოიხსნება შეხვედრიდან.
ფსონები მიიღება; გამარჯვებულზე. ტოპ- 3 ზე და ორში საუკეთესოზე.
ძალოსნობა
ძალოსნობა სპორტის სახეობაა. შეჯიბრება სიმძიმეების აწევაში მკაცრად დადგენილი წესით. კაცთა შეჯიბრებისას შტანგის ღერძი 20 კგ-ს იწონის, მისი სიგრძეა 2,2 მ, ხოლო დიამეტრი _ 2,5 სმ. ქალებისთვის განკუთვნილი შტანგის ღერძის წონაა 15 კგ, სიგრძე 2,01 მ, ხოლო დიამეტრი 2,5 სმ. შტანგაზე წონის მოსამატებლად იყენებენ სხვადასხვა წონისა და ფერის დისკოებს: 25 კგ (წითელი), 20 კგ (ლურჯი), 15 კგ (ყვითელი), 10 კგ (მწვანე), 5 კგ (თეთრი), 2,5 კგ (შავი), 0,5 და 0,25 კგ (ქრომირებული). სპორტსმენები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ორ ვარჯიშში – ატაცსა და აკვრაში. ატაცის შესრულებისას სპორტსმენმა შტანგა უნდა ასწიოს თავს ზემოთ, შეუჩერებლად, გამართულ ხელებზე, ფეხებში ჩაჯდომით, შემდეგ კი უნდა წამოდგეს და მუხლებში ბოლომდე გაიმართოს. აკვრაც ორი ძირითადი ფაზისგან შედგება: შტანგის აღება მკერდზე და მისი აკვრა მკერდიდან თავს ზემოთ, გამართულ ხელებზე. ძალოსანმა შტანგა მას შემდეგ უნდა დაუშვას, როცა რეფერი ნიშანს მისცემს. შეჯიბრება ტარდება შემდეგ წონით კატეგორიებში: კაცები - 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 კგ; ქალები - 48, 53, 58, 63, 69, 75, + 75 კგ. მონაწილეებს წონიან შეჯიბრების დაწყებამდე 2 საათით ადრე. თითოეული წონის ასაწევად ძალოსანს 3 ცდა ეძლევა. მან წინასწარ უნდა გამოაცხადოს, რომელი წონიდან ჩაერთვება შეჯიბრებაში. ყოველი წონის დაძლევის შემდეგ სპორტსმენს უფლება აქვს მორიგი წონა შეუკვეთოს. შეჯიბრების მსვლელობისას დაშვებულია გამოცხადებული წონის შეცვლა და უფრო მაღალ წონაზე გადასვლა. ყოველი მომდევნო წონა წინაზე სულ მცირე 2,5 კგ-ით მეტი უნდა იყოს. გამონაკლისია სარეკორდო ცდა, როცა შეიძლება წონა 0,5 კგ-ით გაიზარდოს. არენაზე გამოძახებულ სპორტსმენს მოსამზადებლად ეძლევა 1 წუთი. 30 წამის გასვლის შემდეგ ისმის გამაფრთხილებელი სიგნალი. თუ 1 წუთის განმავლობაში სპორტსმენმა შტანგა ფიცარნაგს არ მოსწყვიტა, სამივე მსაჯი ამ ცდას წარუმატებლად ჩაუთვლის. ატაცსა და აკვრაში იმარჯვებს ის, ვინც თითოეულ ამ ვარჯიშში მეტ წონას ასწევს. ორჭიდში გამარჯვებული კი ამ ორი შედეგის დაჯამებით ვლინდება. თუ ორმა სპორტსმენმა ერთნაირი წონა დაძლია, გამარჯვებულად ჩაითვლება ის ვინც ნაკლებს იწონის. თუ ეს მაჩვენებელიც ერთნაირია, უპირატესობა ენიჭება იმას, ვისაც ბოლო წონის დასაძლევად ნაკლები ცდა დასჭირდა.
ფსონები მიიღება: გამარჯვებულზე, ტოპ 3-ზე და ორში საუკეთესოზე.

ბეისბოლი
თამაშში მონაწილეობს ორი გუნდი, რომლებიც რიგ რიგობით თამაშობენ თავდასხმას და დაცვას. თამაშის მიზანია მოწინააღმდეგეზე მეტი ქულის დაგროვება. ქულა ჩაითვლება თუ მოთამაშე რომელიც თამაშობს თავდასხმის გუნდში გაირბენს რიგ რიგობით ყველა ბაზას. (ბაზა–კვადრატი–30X30 სმ). მატჩი შდგება პერიოდებისაგან–: “ინინგი“ თითოეულში ორივე გუნდი თამაშობს თავდასხმასაც და დაცვასაც. ძირითადად თამაში შედგება 9 ინინგისაგან.
თამაშის ფრედ დამთავრების შემთხვევაში ინიშნება დამატებითი ინინგი. გამონაკლისს წარმოადგენს იაპონიის ბეისბოლი (NPB) სადაც შესაძლებელია თამაში დამთავრდეს ფრედ.
1 ამერიკული ბეისბოლი (MLB)- ფსონები მიიღება დამატებითი ინინგების გათვალისწინებით.
2 იაპონიის ბეისბოლი (NPB)-თამაშის ფრედ დამთავრების შემთხვევაში (ზოგჯერ შესაძლებელია თამაშის ფრედ დასრულების შემთხვევაში დაინიშნოს დამატებითი ინინგი, ამ შემთხვევაში დაფიქსირდება შედეგი დამატებითი ინინგის გათვალისწინებით) მოთამაშეს თანხა უბრუნდება.
3 თუ მატჩში ნათამაშებია 5 ინინგზე ნაკლები, ფსონები ექვემდებარება დაბრუნებას.
4 მატჩი თუ შეწყდა, ჩაიშალა გადაიდო და არ ჩატარდა ორი საათის განმავლობაში ყველა პოზიციაზე კოეფიციენტი გახდება 1,0 ის ტოლი. მოგების დაანგარიშება მოხდება 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალიწინებით

პლაჟის ფრენბურთი
1 ფსონები სპორტის ამ სახეობაზე მიიღება პირველი ან მეორე მოთამაშის (წყვილის) მოგებაზე.
2 ფორებზე და ტოტალზე. ფორა და ტოტალი სპორტის ამ სახეობაში მიეთითება ქულებით. თუ შეხვედრა დროეებით შეწყდა და არ დამთავრდა იმავე დღეს და გადაიდო ნებისმიერი მიზეზის გამო, დადებული ფსონი ძალაშია ამ ტურნირის დამთავრებამდე, ვიდრე თამაში არ დასრულდება ან ერთ ერთი მოთამაშე (გუნდი) რაიმე მიზეზით (დანებდება დისკვალიფიკაცია ან სხვა) არ გამოეთიშება ტურნირს.
3 იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი მოთამაშე (გუნდი) წყვეტს თამაშს ნებისმიერი მიზეზის გამო და უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი გაბათილდება: ძირითადი შედეგი მოგება წაგება (1 2), ნებისმიერი ფორა და ზუსტი ანგარიში სეტებში, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონების მოგებები გაიცემა 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ტოტულზე და სეტებზე დადებული ფსონები რომელიც უკვე განხორციელდა მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის (დანებება, დისკვალიფიკაცია ) მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით. ტოტალზე (მეტი, ნაკლები) დადებული ფსონი მოგებულია მხოლოდ იმშემთხვევაში თუ მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის ტოტალი უკვე მეტი იყო, შესაბამისად ნაკლებზე დადებული ფსონი ითვლება წაგებულად, თუ შეწყვეტის მომენტში ტოტალი არ იყო მეტი, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0)

ამერიკული ფეხბურთი
თამაშის მოკლე აღწერა–თამაშის მიზანია მაქსიმალური ქულების დაგროვება, ბურთის მოწინააღმდეგის ჩათვლის მოედანზე შეტანით, ან მოედნიდან კარებში გატანით. იგებს ის გუნდიმ რომელიც დააგროვებს მეტ ქულას. პროფესიულ ფეხურთში მატჩის ხანგრძლივობა შეადგენს 60 წუთს. სათამაშო დრო დაყოფილია ოთხ მეოთხედად, თითოეული 15 წუთი. თამაშის დროს სხვადასხვა მიზეზით საათი ხშირად ჩერდება, ამიტომ თამაში შეიძლება გაგრძელდეს 3 საათზე მეტ ხანს. ორივე გუნდს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს ტაიმ აუტი თამაშის ორივე ნახევარში.
თუ თამაში დამთავრდა ფრედ, ინიშნება დამატებითი დრო. დამატებითი დრო გრძელდება 15 წუთი, თამაში მთავრდება როდესაც ერთ ერთი გუნდი გაიტანს ოქროს გოლს. თუ დამატებითი 15 წუთის განმავლობაშიც ვერცერთმა გუნდმა ვერ გაიტანა გოლი ფიქსირდება ფრე.
1 ამერიკულ ფეხბიურთზე ფსონები მიიღება რომელიმე გუნდის მოგებაზე. მატჩის შედეგი ფიქსირდება დამატებითი დროის გათვალისწინებით. თუ დამატებითი დროის შემდეგ თამაში დამთავრდა ფრედ კოეფიციენტი გახდება ერთის ტოლი და მოთამაშეს თანხა დაუბრუნდება.
2 ფსონები მიიღება აგრეთვე ფორაზე და ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების
დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

ავსტრალიური ფეხბურთი
თამაშში მონაწილე თითოეული გუნდის მიზანია მოწინააღმდეგე გუნდის კარის აღება და ამით რაც შეიზლება მეტი ქულის დაგროვება. თითოეულ გუნდს გააჩნია ორი კარი, რომლებიც განთავსებულია ერთმანეთში, დიდ კარში გატანილი გოლისთვის გუნდს ენიჭება ერთი ქულა, ფეხით გატანილ გოლზე პატარა კარებში 6 ქულა. კარის სიმაღლე არ არის განსაზღვრული. ბურთით ხელში შეიძლება გაკეთდეს 10 ნაბიჯი, შემდეგ ბურთი უნდა გადაეცეს სხვას, ან გაგრძელდეს მოძრაობა ბურთთან ერთად ბურთის მიწასთან შეხების შემდეგ. თითოეულ გუნდში 18 მოთამაშეა. მინდორი ოვალურია სიგრძე 185 მ. სიგანე 155 მ. მატჩი შედგება ოთხი პერიოდისგან, თითოეულის ხანგრძლივობა არის 20 წუთი. (სულ 80 წუთი)
1 შედეგი განისაზღვრება ძირითადი დროს გათვალისწინებით.
2 ფსონები მიიღება როგორც ფორებზე ასევე თამაშის ტოტალზე.
3 ფსონები მიიღება აგრეთვე მატჩის პირველ ნახევარზე. ასეთ სემთხვევაში დადებული ფსონის დაანგარიშება ხდება ძირითადი დროის პირველი ნახევრის შედეგით.თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების
დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

ბილიარდი
1 ფსონები მიიღება ტურნირში გამარჯვებაზე. თუ მოთამაშე გამოეთიშა ტურნირს ამ შემთხვევაში მასზე დადებული ფსონი წაგებულად ითვლება.
2 ფსონი მიიღება მოთამაშის გამარჯვებაზე. მოთამაშე გამარჯვებულად ითვლება თუ ის გადავა ტურნირის შემდეგ ეტაპზე. თუ მოთამაშემ არ დაი წყო თამაში ყველა ფსონი გაუქმებულად ითვლება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების

მაგიდის ჩოგბურთი
ასევე ცნობილია, როგორც პინგ–პონგი ერთ ერთი პოპულარული თამაშის სახეობაა მსოფლიოში. მისი არსია მსუბუქი, ღრუიანი ბურთის მოწინააღმდეგესთვის ისეთი კუთხით ჩაწოდება, რომ მან მისი უკუდარტყმა ვეღარ მოახერხოს. 1 ფსონები სპორტის ამ სახეობაზე მიიღება პირველი ან მეორე მოთამაშის მოგებაზე. 2 ფორებზე და ტოტალზე. 3 ფორა და ტოტალი სპორტის ამ სახეობაში მიეთითება ქულებით. თუ შეხვედრა დროეებით შეწყდა და არ დამთავრდა იმავე დღეს და გადაიდო ნებისმიერი მიზეზის გამო, დადებული ფსონი ძალაშია ამ ტურნირის დამთავრებამდე, ვიდრე თამაში არ დასრულდება ან ერთ ერთი მოთამაშე (გუნდი) რაიმე მიზეზით (დანებება, დისკვალიფიკაცია ან სხვა) არ გამოეთიშება ტურნირს.
იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი მოთამაშე (გუნდი) წყვეტს თამაშს ნებისმიერი მიზეზის გამო და უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი გაბათილდება: ძირითადი შედეგი მოგება წაგება (1 2), ნებისმიერი ფორა და ზუსტი ანგარიში სეტებში, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონების მოგებები გაიცემა 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ტოტულზე და სეტებზე დადებული ფსონები რომელიც უკვე განხორციელდა მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის (დანებება, დისკვალიფიკაცია ) მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით. ტოტალზე (მეტი, ნაკლები) დადებული ფსონი მოგებულია მხოლოდ იმშემთხვევაში თუ მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის ტოტალი უკვე მეტი იყო, შესაბამისად ნაკლებზე დადებული ფსონი ითვლება წაგებულად, თუ შეწყვეტის მომენტში ტოტალი არ იყო მეტი, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0)

ფორმულა 1
1 ფსონები მიიღება როგორც უშუალოდ რბოლაზე ასევე კვალიფიკაციაზე
–რბოლის ან კვალიფიკაციის გამარჯვებული
–რბოლაში ან კვალიფიკაციაში პირველი სამეული
–რბოლაში ან კვალიფიკაციაში პირველი ექვსეული
–რამდენი პილოტი დაამთავრებს რბოლას
–სწრაფი წრე. (რომელი პილოტი აჩვენებს ყველაზე მცირე დროს წრეზე)
–ორი პილოტი შედარება (ვინ მიაღწევს უკეთეს შედეგს რბოლაში)
თუ რბოლა გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

დარტსი
ინდივიდუალური შეჯიბრება მოკლე (30,5 სმ) ხელშუბის ტყორცნაში. მოასპარეზენი ხელშუბებს 2,37მ. მანძილიდან ტყორცნიან ვერტიკალურად განლაგებულ მრგვალ სამიზნეში, რომლის ცენტრიც იატაკს 173 სმ.ით არის დაშორებული. სამიზნე 20 ტოლ სექტორადაა დაყოფილი. სექტორები დანომრილია 1 დან 20 მდე. გარდა ამისა, სამიზნეზე დახაზულია სამი, ერთმანეთის მიმართ კონცენტრულად განლაგებული წრე. ხელშუბის მოხვედრება პირველ (ანუ გარე) წრეში იძლევა სექტორის ნომერის ტოლი რაოდენობის ქულებს. შუა (ანუ გასამმაგების) წრეში მოხვედრისას მსროლელი ქულას იღებს შემდეგი ფორმულით: სექტორის ნომერი გამრავლებული სამზე. შიდა (გაორმაგების) წრეში მოხვედრისას სექტორის ნომერი ორზე მრავლდება, ცენტრში მორტყმას კი 50 ქულა მოაქვს.
სპორტის ამ სახეობაზე ფსონები მიიღება:
1 ტურნირში გამარჯვებულზე
2 ორი მოთამაშის შედეგის შედარებაზე (ვინ უკეთეს შედეგს მიაღწევს)
თუ თამაში გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში. მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით

ველოსპორტი
1 ფსონები მიიღება მრბოლელის ტურნირში გამარჯვებაზე.
2 ფსონები მიიღება თუ ორი მრბოლელიდან რომელიმე მიაღწევს უკეთეს შედეგს გარკვეულ ეტაპზე. ამ შემთხვევაში ორივე მრბოლელმა უნდა აიღოს სტარტი, თუ ერთი მრბოლელი ვერ დაამთავრებს ეტაპს მეორე ითვლება მოგებულად. თუ ვერცერთი ვერ დაამთავრებს ეტაპს ფსონი გაუქმებულად ითვლება და თანხა მოთამაშეს უბრუნდება.
თუ რბოლა გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.
დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

ბადმინტონი
ოლიმპიური სპორტის სახეობაა, რომელიც არის ჩოგბურთის მსგავსი თამაში მაღლა გაჭიმული ბადის თავზე ჩოგნით ისვრიან კორპის ან პლასმასის ძაბრისებურ ბურთს (ვოლანს). მას ძირითადად დარბაზში თამაშობენ. თამაში ხდება ორ მოწინააღმდეგეს შორის, თითოეულ მხარეს წარმოადგენს (ერთეულებში) ან ორი (წყვილებში) მოთამაშე(ები). მისი ხანგრძლივობაა 21 (მაქსიმუმ 31) ქულამდე. გამონაკლისი 20:20–ზე ხდება თამაშის ავტომატური გაგრძელება. 1 ფსონები სპორტის ამ სახეობაზე მიიღება პირველი ან მეორე მოთამაშის (წყვილის) მოგებაზე. 2 ფორებზე და ტოტალზე.ფორა და ტოტალი სპორტის ამ სახეობაში მიეთითება ქულებით. 3 თუ შეხვედრა დროეებით შეწყდა და არ დამთავრდა იმავე დღეს და გადაიდო ნებისმიერი მიზეზის გამო, დადებული ფსონი ძალაშია ამ ტურნირის დამთავრებამდე, ვიდრე თამაში არ დასრულდება ან ერთ ერთი მოთამაშე (გუნდი) რაიმე მიზეზით (დანებება დისკვალიფიკაცია ან სხვა) არ გამოეთიშება ტურნირს.
იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი მოთამაშე (გუნდი) წყვეტს თამაშს ნებისმიერი მიზეზის გამო და უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი გაბათილდება: ძირითადი შედეგი მოგება წაგება (1 2), ნებისმიერი ფორა და ზუსტი ანგარიში სეტებში, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონების მოგებები გაიცემა 1,0 ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ტოტულზე და სეტებზე დადებული ფსონები რომელიც უკვე განხორციელდა მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის (დანებება, დისკვალიფიკაცია ) მოგებები გაიცემა დაფიქსირებული შედეგის მიხედვით. ტოტალზე (მეტი, ნაკლები) დადებული ფსონი მოგებულია მხოლოდ იმშემთხვევაში თუ მატჩის შეწყვეტის მომენტისთვის ტოტალი უკვე მეტი იყო, შესაბამისად ნაკლებზე დადებული ფსონი ითვლება წაგებულად, თუ შეწყვეტის მომენტში ტოტალი არ იყო მეტი, ამ პოზიციებზე დადებული ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0)

ჰოკეი ბურთით(ბენდი)
გუნდური სპორტული თამაში, ტარდება ყინულის მოედანზე ორი გუნდის მონაწილეობით (ათი მოთამაშე თითოეულ გუნდში და თითო მეკარე). თამაში შედგება 2 ტაიმისგან თითოეული 45 წუთის ხანგრძლივობით.
1 თუ პროგრამაში არ არის სხვა რამ მითითებული ფსონები დაიანგარიშება თამაშის 90 წუთის გათვალისწინებით (3 პერიოდი თითო 30 წუთი ან 2 ნახევარი თითო 45 წუთი). დამატებითი დრო მხედველობაში არ მიიღება.
2 ფსონები მიიღება: პირველი გუნდის მოგება, ფრე,მ ეორე გუნდის მოგება.
3 ფორაზე და გატანილი ბურთების ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

ბალახის ჰოკეი,წყალბურთი,ფუტზალი,პლაჟის ფეხბურთი
1 ფსონები მიიღება პირველი გუნდის მოგებაზე, ფრეზე, მეორე გუნდის მოგებაზე.
2 ფსონები მიიღება ფორაზე და ბურთების ტოტალზე.
თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.მოგების
დაანგარიშება ყველა პოზიციაზე მოხდება 1.0-ის ტოლი კოეფიციენტის გათვალისწინებით.


ბოულსი

ბოულსი ერთ-ერთი უძველესი ინგლისური სპორტული თამაშია. თამაშის მიზანია ბურთის რაც შეიძლება ახლოს მიგორება ჯეკთან -(ჯეკი ეწოდება სამიზნე ბურთს). ყოველი ბურთისთვის, რომელიც მეტოქის ბურთზე ახლოს აღმოჩნდება სამიზნესთან, მოთამაშეს 1 ქულა ეძლევა. თამაში გრძელდება, სანამ რომელიმე მხარე 21 ქულას არ დააგროვებს.

თუ მატჩი შეწყდა ან გადაიდო 24 საათზე მეტი დროით, ყველა მიღებული ფსონი ჩაითვლება 1-ის (ერთი) ტოლად.


„ცოცხალის“ თამაშის წესები

ტოტალიზატორი ცოცხლის შედეგების დაფიქსირებისას სარგებლობს შემდეგი საიტებით:

ჩემპიონთა ლიგა.ევროპის თასი(უეფას თასი)– – – – – www.uefa.com

ევროპის ჩემპიონატი და შესარჩევი ეტაპი.– – – – – – www.uefa.com

მსოფლიო ჩემპიონატი და შესარჩევი ეტაპი.– – – – – – www.fifa.com (www.uefa.com )

გერმანიის ჩემპიონატი– ––– – – – – – – – – – – – – – – – www.bundesliga.de

იტალიის ჩემპიონატი– – – – – – – – – – – – – – – – – – - www.legaseriea.it/it

ინგლისისა ჩემპიონატი – – –- - - - - - - - - - - - - - - - - - www.premierleague.com

ესპანეთის ჩემპიონატი– – – – –– – – – – – – – – – – – – www.marca.com

საფრანგეთის ჩემპიონატი– – – – – – – – – – – – – – – – – www.ligue1.com

რუსეთის პრემიერლიგა– – – – – – – – – – – – – – – – – – www.rfpl.org

რუსეთის Î დივიზიონი ------------------------- www.1fnl.ru

Copa America, თასი ------------------------- www.espn.com. პოზიციაზე "აუტების რაოდენობა" შედეგების დაფიქსირება მოხდება www.whoscored.com-ზე არსებული იფორმაციის საფუძველზე.

გერმანიის, ინგლისის, იტალიის, ესპანეთის, საფრანგეთის, რუსეთის ჩემპიონატების ცოცხლის შემდეგ პოზიციებზე როგორიცაა კარში დარტყმა, ჯარიმების რაოდენობა, თამაშგარეების რაოდენობა, ბურთის ფლობის პროცენტი შედეგების დაფიქსირება მოხდება www.espnfc.com საიტზე არსებული იფორმაციის საფუძველზე. პოზიციაზე აუტების რაოდენობა შედეგების დაფიქსირება მოხდება www.whoscored.com-ზე არსებული იფორმაციის საფუძველზე.

სხვა ქვეყნის ჩემპიონატების საიტების დაზუსტება, რომელიც ჩამონათვალში არ არის, შესაძლებელია ტოტალიზატორის ოფისებში მენეჯერთან ან ცხელ ხაზზე რომელიც მითითებულია ბილეთის უკანა მხარეზე და ვებ გვერდზე www.crystalbet.com.


„ცოცხლის“ გათამაშების პოზიციები

1 ვინ დაიწყებს თამაშს: რომელი გუნდი შეიყვანს თამაშში ბურთს. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის მიღება წყდება მატჩის დაწყებამდე 5 წუთით ადრე.

2 ვინ მოაწვდის პირველ აუტს: ამ კატეგორიაში ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი მოაწვდის პირველი ბურთს გვერდითი ხაზიდან. იმ შემთხვევაში თუ გუნდის მოთამაშე აუტის ჩამოწოდების დროს დაარღვევს წესს (ანუ არასწორად ჩამოაწვდის მას და მატჩის მთავარი არბიტრი აუტის ჩამოწოდების უფლებას გადასცემს მეორე გუნდს), გამარჯვებულია ფსონი, რომელიც დადებულია გუნდზე რომელმაც პირველად მოიპოვა აუტის ჩამოწოდების უფლება. მიუხედავად იმისა თუ შემდგომში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს არბიტრი. თუ შემთხვევით მატჩის ტრანსლაციისას არ გამოჩნდა პირველი აუტის ჩამოწოდების მომენტი და შესაბამისად არც ინტერნეტ საიტების საშუალებით გაირკვა აღნიშნული ფსონის შედეგი, ფსონის კოეფიციენტი 1.0–ის ტოლად ითვლება!

3 ვინ მოაწვდის პირველ კუთხურს: აღნიშნული ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი მოაწვდის პირველ კუთხურს. თუ მატჩის ტრანსლაციის დროს არ გამოჩნდა პირველი კუთხურის ჩამოწოდების მომენტი მაშინ ტოტალიზატორი ეყრდნობა ინტერნეტ საიტებით მიღებულ იმფორმაციას, მაგრამ თუ ინტერნეტის საშუალებით ვერ გაირკვა აღნიშნული შედეგი, ფსონის კოეფიციენტი 1– ის ტოლად ითვლება!

4 პირველი კუთხურის დრო: პირველი კუთხურის დროდ ფიქსირდება ბურთის კუთხურზე გადასვლის და არა მოწოდების დრო. (ჩანაწერის არქონის შემთხვევაში, განისაზღვრება ტოტალიზატორის მიერ მითითებულ საიტზე არსებული დროით).

5 რამდენი კუთხური ჩამოწოდდება მატჩში: ფსონი იდება მატჩის ძირითად დროში ჩამოწოდებული კუთხურების მეტ–ნაკლებობის გამოცნობაზე. თუ მატჩში ბურთი გადავიდა კუთხურზე, მაგრამ დროის ამოწურვის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მსაჯმა აღარ ჩამოაწოდებინა კუთხური, მაშინ ასეთი კუთხური ანგარიშში არ ჩაითვლება!

6 კუთხურების ფორა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს პირველი გუნდის მიერ მოწოდებული კუთხურების რაოდენობის შეფარდება მეორე გუნდის მიერ მოწოდებული კუთხურების რაოდენობასთან მითითებული ფორის შესაბამისად! (გადასულ, მაგრამ არაჩამოწოდებული კუთხურის შემთხვევაში, მოქმედებს იგივე წესი, რაც განხილულია „რამდენი კუთხური ჩამოწოდდება მატჩში“ კატეგორიის შემთხვევაში).

7 ვინ მიიღებს პირველ ბარათს: ამ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს თუ მინდორზე მყოფი თამაშში მონაწილე რომელი გუნდის მოთამაშე მიიღებს პირველ ბარათს. თუ მსაჯმა ორივე გუნდის წარმომადგენელს დროის ერთ მონაკვეთში უჩვენა ბარათი ასეთ შემთხვევაში პირველი ბარათის მიმღებად ჩაითვლება ის ფეხბურთელი, რომელსაც მსაჯმა პირველად უჩვენა აღნიშნული ბარათი. ასეთ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ჩანაწერს. ჩანაწერის არ არსებობის შემთხვევაში, ან არსებული ჩანაწერიდან თუ ვერ ხერხდება დადაგენა თუ ვის უჩვენა პირველი ბარათი მსაჯმა, ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულ პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1,0 ტოლად.

8 ბარათების რაოდენობა: ბარათების რაოდენობა ამ კატეგორიაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, რა რაოდენობის ბარათს მიიღებს ორივე მოასპარაზე გუნდი ერთად მატჩის ძირითად დროში. არბიტრის მიერ მოთამაშისადმი ნაჩვენები ყვითელი ბარათი ითვლება 1(ერთ) ბარათად, არბიტრის მიერ მოთამაშისადმი ნებისმიერი სახით ნაჩვენები წითელი ბარათი ითვლება ორ ბარათად. ერთი მოთამაშის მიერ მიღებული მეორე ყვითელი ბარათი რომელიც წითელ ბარათად გარდაიქმნება ბარათად არ ჩაითვლება, შედეგად ერთ მოთამაშეს დაუგროვდა სულ სამი ბარათი.(შესაბამისად ერთ მოთამაშეს თამაშის განმავლობაში შეუძლია მიიღოს მაქსიმუმ სამი ბარათი) მსაჯის მიერ მოთამაშისადმი პირდაპირ (ყვითელი ბარათის გვერდის ავლით) ნაჩვენები წითელი ბარათი ჩაითვლება ორ ბარათად. ცვლილებაზე შემოსულ მოთამაშე რომელსაც უკვე სათადარიგო სკამზე მიღებული ჰქონდა ერთი ყვითელი ბარათი და თამაშის დროს მიიღო მეორე ყვითელი ბარათი რომელიც ავტომატურად გადავიდა წითელში ჩაითველბა ორ ბარათდ ვინაიდან სათადარიგო სკამზე მიღებული ყვითელი ბარათი არ ითვლება. მწვრთნელთა კორპუსის, სათადარიგო შემადგენლობაში მოთამაშეებისა და შეცვლაზე გასული ფეხბურთელის მიერ მიღებული ბარათი მხედველობაში არ მიიღება.

9 იქნება თუ არა პენალტი: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, დაინიშნება თუ არა პენალტი მატჩის ძირითად დროში. პენალტი არის ერთადერთი კატეგორია, რომელსაც მსაჯი ასრულებინებს მატჩის ძირითადი დროის გასვლის მიუხედავად, ამიტომ ასეთი პენალტიც ითვლება ანგარიშში. (ლაპარაკია ოვერტაიმამდე და არა ოვერტაიმში დანიშნულ პენალტზე).

10 წითელი ბარათი იქნება თუ არა წითელი ბარათი: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, მიიღებს თუ არა უშუალოდ მატჩში მონაწილე ფეხბურთელი წითელ ბარათს მატში მონაწილეობის პროცესში (წითელი ბარათების რაოდენობაში არ ჩაითვლება მწრთნველზე, სათადარიგო ან ცვლილებაზე მოედნიდან გასვლის მერე უკვე შეცვლილ ფეხბურთელზე ნაჩვენები წითელი ბარათი.)

11 პირველი გოლი – მონაწილე გუნდებიდან ერთ–ერთის მიერ პირველი ბურთის გატანა მოწინააღმდეგის კარში.

12 რომელ ტაიმში იქნება მეტი ყვითელი ბარათი: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რომელ ტაიმში მიიღებენ მოთამაშეები მეტ ყვითელ ბარათს. არცერთი ბარათის შემთხვევაში ითვლება თანაბრად.

13 რომელ ტაიმში მოხდება პირველი შეცვლა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, რომელ ტაიმში მოხდება პირევლი შეცვლა: I ტაიმში, II ტაიმში თუ შესვენებაზე.

14 პირველი შეცვლა: თუ ორივე გუნდის მოთამაშის შეცვლა მოხდა დროის ერთ მონაკვეთში, პირველი შეცვლა ჩაეთვლება იმ გუნდს, რომლის ფეხბურთელიც პირველი გამოვა მოედანზე. ასეთ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ჩანაწერს. ჩანაწერის არ არსებობის შემთხვევაში, ან თუ არსებული ჩანაწერიდან ვერ ხერხდება დადაგენა თუ რომელი გუნდის ფეხბურთელი შემოვიდა პირველი მოედანზე ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულ პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1,0 ტოლად. თუ ორივე გუნდის მოთამაშის შეცვლა მოხდა შესვენებაზე პირველი შეცვლა ჩაითვლება ერთდროულად.

15 გაიტანს თუ არა კონკრეტული ფეხბურთელი მატჩში გოლს: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს გაიტანს თუ არა მითითებული ფეხბურთელი გოლს მატჩის ძირითად დროში. თუ მითითებული ფეხმბურთელი ვერ მოხვდა განაცხადში ან მოხვდა განაცხადში, მაგრამ არ მიიღო მონაწილეობა უშუალოდ მატჩის ძირითადი დროის მსვლელობისას (არ იქნება დაყენებული როგორც ძირითად შემადგენლობაში, ასევე არ იქნება შეყვანილი შეცვლაზე) ასეთ შემთხვევაში კოეფიციენტი 1 – ის ტოლად ჩაითვლება.

16 ცოცხლის სტატისტიკური მონაცემების დაფიქსირებისას, ხშირ შემთხვევაში, სხვადასხვა ინტერნეტ საიტების მონაცემები ერთმანეთს არ ემთხვევა, რაც გამოწვეულია სხვადასხვა ქვეყნებისა თუ საიტების დათვლის პრინციპების არაერთფეროვნებით, რაც აისახება ყვითელი ბარათის, კუთხურების, ჯარიმების, თამაშგარის, კარში დარტყმის, წითელი ბარათის ბურთის ფლობი % და სხვადასხვა შემთხვევების ჩათვლითა თუ არაჩათვლით. აქედან გამომდინარე, „ცოცხალის“ შედეგების დაფიქსირებისას ვსარგებლობთ და ვეყრდნობით მხოლოდ ჩვენს მიერ მითითებულ ოფიციალურ საიტებზე არსებულ ინფორმაციას. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენს მიერ მითითებულ ოფიციალუ საიტებს. სხვა საიტებზე არსებული ინფორმაცია მხედველობაში არ მიიღება.

დავის შემთხვევაში გადამწყვეტი როლი ენიჭება ვიდეო ჩანაწერს და ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით მოხდება სადაო საკითხის განხილვა და შედეგის დაფიქსირება გარდა შემდეგი ნომინაციებისა: კარში დარტყმა, ჯარიმების რაოდენობა ბურთის ფლობის %–ობა და თამაშგარე მდგომარეობის, ვინაიდან ჩანაწერის დაკვირვებით შეუძლებელია ამ ნომინაციების ზუსტი განსაზღვრა. აქედან გამომდინარე ასეთი პოზიციების შედეგების განსაზღვრა მოხდება მხოლოდ ტოტალიზატორის მიერ მითითებულ საიტებიდან.

უეფას ეგიდით ჩატარებული მატჩების შედეგების დაფიქსირება ხდება ამ ორგანიზაციის ოფიციალური ვებ-საიტით (www.uefa.com ). თუ www.uefa.com-მა, ცოცხლის ერთიდაიმავე პოზიციაზე, დააფიქსირა სხვადასხვა შედეგი, იმ პოზიციების შედეგებზე რომელთა დათვლაც შეუძლებელია მატჩის ჩანაწერით (კარში დარტყმები, ბურთის ფლობა, ოფსაიდები, ჯარიმები), შედეგები ფიქსირდებაwww.uefa.com-ის პრესის განყოფილებიდან. (Media services http://www.uefa.com/uefa/mediaservices/index.html

ტოტალიზატორი იხსნის ყოველგვარ ვალდებულებას ვიდეო ჩანაწერის წარდგენაზე.

17 ავტოგოლი არ ითვლება: დუბლში, ჰეთ–თრიკში, პოკერში, იქნება თუ არა გოლი გატანილი თავით, და შეცვლაზე შემოსული მოთამაშე გაიტანს გოლს. ავტოგოლი ითვლება მხოლოდ ავტოგოლად.

18 ავტოგოლად ითვლება მოთამაშის მიერ საკუთარ კარში გატანილი გოლი და ანგარიშში ეთვლება მხოლოდ მოწინააღმდეგე მხარეს.

19 ბურთის ფლობის %–ობა, ჯარიმების რაოდენობა განისაზღვრება მხოლოდ ტოტალიზატორის მიერ მითითებული ინტერნეტ საიტების სტატისტიკური მონაცემებიდან.

20 ოფსაიდების რაოდენობა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რამდენი ოფსაიდი იქნება მატჩის ძირითად დროში. (შედეგის დაფიქსირებისას უპირატესობა ენიჭება ოფიციალურ საიტის სტატისტიკის მონაცემს.)

21 დროის რომელ მონაკვეთსი გავა I გოლი. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს დროის რომელც მონაკვეთში გავა გოლი, დროის მონაკვეთს ადგენს კომპანია და მიუთითებს პროგრამაში შესაბამის გრაფაში. (თუ მითითებულია გოლის დრო 1–23 წუთის ჩათვლით და გოლი გავიდა 23:01წთ–ზე 1–23 წუთის ჩათვლით გოლის გასვლაზე დადებული ფსონი წაგებულად ჩაითვლება).

22 . ორივე ტაიმში 1.5 მეტი გოლი, ამ პოზიციაზე დადებული ფსონი მოგებულად ჩაითვლება თუ ორივე ტაიმში ცალ–ცალკე გავა ორი ან მეტი გოლი, წინააღმდეგ შემთხვევასი ფსონი წაგებულია

23 ორივე ტაიმში 1.5–ზე ნაკლები გოლი, ამ პოზიციაზე დადებული ფსონი მოგებულად ჩაითვლება თუ ორივე ტაიმში ცალ–ცალკე გავა არა უმეთეს თითო თითო გოლი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფსონი წაგებულია.

24 „ცოცხლის“ დამატებითი პოზიციებზე დადებულ ფსონებზე მოგებები გაიცემა მხოლოდ დაფიქსირებულ და გარკვეულ პოზიციებზე, მატჩის შეწყვეტის შემთხვევაში (თუ მატჩი არ შედგა ერთი კალენდარული დღის განმავლობაში) პოზიციებზე, რომლებზეც მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს გავლენის მოხდენა არ შეეძლო, მოგებბები გაიცემა დამდგარი შედეგის მიხედვით. ( მაგ: თუ მატჩი შეწყდა და ამ დროისთვის იყო დაფიქსირებული ანგარიში 2:1 მოგებები გაიცემა ფსონზე რომელიც დადებული იყო 2.5–ზე მეტ გოლზე ხოლო 2.5–ზე ნაკლებ გოლზე დადებული ფსონი წაგებულად ჩაითვლება) არ შემდგარი პოზიციები (პოზიციები რომლებზეც მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს გავლენის მოხდენა შეეძლოთ) კი ჩაითვლება 1.0–ის ტოლ კოეფიციენტად. ეს პოუნქტები ეხება მხოლოდ „ცოცხლის“ დამატებით პოზიციებს.

25 შემდეგ ეტაპზე გასვლა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი გავა შემდეგ ეტაპზე.

26 ჯგუფიდან გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი გავა ჯგუფიდან.

27 ჯგუფში პირველი ადგილი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი დაიკავებს ჯგუფში პირველ ადგილს.

28 ნახევარფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ნახევარფინალში გასული გუნდი ან გუნდების წყვილი.

29 ფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ფინალში მონაწილე გუნდი ან გუნდების წყვილი.

30 ვინ გახდება ბომბარდირი. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ ვინ გახდება ბომბარდირი.

31 დუბლი, ერთმა მოთამაშემ უნდა გაიტანოს ზუსტად 2 გოლი. დანარჩენ სხვა შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

32 ვინ აიღებს თასს. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი აიღებს თასს.

33 ჰეთ–თრიკი ერთმა მოთამაშემ უნდა გაიტანოს ზუსტად 3 გოლი. დანარჩენ სხვა შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

34 ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა.

35 თამაშგარე მდგომარეობის რაოდენობა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რამდენი თამაშგარე მდგომარეობა იქნება მატჩის ძირითად დროში.


ვირტუალური სპორტი

ვირტუალური საფეხბურთო ლიგა

Crystalbet.com გთავაზობთ ვირტუალურ საფეხბურთო ლიგას (VFL, რომელზეც თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ ფსონი ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში.

ვირტუალური საფეხბურთო ლიგის ერთი სეზონი გრძელდება 2,5 საათის განმავლობაში. ყოველ ტურში იღებს მონაწილეობას 16 გუნდი. ერთი სეზონი შედგება 30 ტურისგან,.

ტურის ხანგრძლივობაა 4:35 წუთი და შედგება 8 თამაშისგან. თითოეული მატჩის ხანგრძლივობაა 3 წუთი.

თამაშის საინტერესო მომენტები შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოს მეშვეობით.

კონკრეტულ ტურზე ფსონის განთავსება შესაძლებელია თამაშების დაწყებამდე . ასევე შეგიძლიათ ფსონი განათავსოთ ნებისმიერ მომდევნო ტურზე. ასევე გადააბათ დაუწყებელი სხვადასხვა ტურის თამაშები ერთმანეთს.

ვირტუალურ საფეხბურთო ლიგაზე შეგიძლიათ განათავსოთ ფსონები შემდეგ პოზიციებზე :

1X2;

I ტაიმის შედეგი;

ჰანდიკაპი:

გოლები 1,5; 2,5; 3,5.

რომელი გუნდი გაიტანს პირველ გოლს

ზუსტი ანგარიში

შეგიძლიათ განათავსოთ როგორც ექსპრესის, ასევე სისტემის ტიპის ფსონები

შეგიძლიათ იხილოთ ფეხბურთელთა მონაცემები , ტაქტიკა და სხვა საჭირო ინფორმაცია.

სერვერზე ტექნიკური შეფერხების ან კოეფიციენტის არასწორად ან არარეალურად გამოსახვის შემთხვევაში ფსონი უქმდება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს. თუ ტექნიკა რომელიც ახორციელებს თამაშის ტრანსლაციას გაითიშა ან შეუწყდა ინტერნეტის მიწოდება, შედეგები გამოქვეყნდება ხარვეზის აღმოფხვრის შემდეგ. Crystalbet.com გისურვებთ წარმატებას


ვირტუალური ჩოგბურთი

აღნიშნული თამაშობა წარმოადგენს ჩოგბურთის ვირტუალურ პროგრამას, რომელიც გამოსახულია ,,3 დე“ ფორმატში. ვირტუალურ ჩოგბურთზე (VTO) ფსონების განთავსება მიმდინარეობს 24 საათის განმავლობაში. ვირტუალური ჩოგბურთის სეზონი შედგება 2 პარალელურად მიმდინარე ტურნირისაგან, სადაც 16 ჩოგბურთელი მართავს 4 რაუნდს გამარჯვების მისაღწევად. (1/8 ფინალი, 1/4 ფინალი, ნახევარფინალი, ფინალი)

ტურნირი გრძელდება 25:30 წუთის განმავლობაში. თითო რაუნდი გრძელდება 3:30 წუთის განმავლობაში. შესაძლებელია ყველა მატჩის ვიდეოს ყურება(1/8 ფინალი - 8 შეხვედრა, 1/4 ფინალი- 4 შეხვედრა, ნახევარფინალი - 2 შეხვედრა, ფინალი – 1 შეხვედრა) ფსონის დადება წყდება შეხვედრის დაწყებამდე 10 წამით ადრე. შესაძლებელია ფსონის დადება მომდევნო საჩოგბურთო სეზონებზე.

ფსონის ტიპები:

- პირველი სეტის პირველი გეიმის გამარჯვებული

- პირველი სეტის პირველი გეიმის ზუსტი ანგარიში

  • პირველი სეტის გამარჯვებული

- პირველი სეტის ზუსტი ანგარიში

- პირველი სეტის გეიმების რაოდენობა (მეტი/ნაკლები)

- პირველი სეტის გეიმები (კენტი/ლუწი)

  • მატჩის გამარჯვებული

  • მატჩის ზუსტი ანგარიში

- გეიმების რაოდენობა (მეტი/ნაკლები)

სტატისტიკაში შეგიძლიათ იხილოთ ურთიერთშეხვედრები, ჩოგბურთელთა მონაცემები და სხვა საინტერესო ინფორმაცია

სერვერზე ტექნიკური შეფერხების ან კოეფიციენტის არასწორად ან არარეალურად გამოსახვის შემთხვევაში ფსონი უქმდება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს. თუ ტექნიკა რომელიც ახორციელებს თამაშის ტრანსლაციას გაითიშა ან შეუწყდა ინტერნეტის მიწოდება, შედეგები გამოქვეყნდება ხარვეზის აღმოფხვრის შემდეგ. Crystalbet.com გისურვებთ წარმატებას

სიმულირებული რეალითი ლიგა

სიმულირებული რეალითი ლიგა წარმოადგენს რეალური მატჩების მოდელირებას, მატჩების მიმდინარეობა წარიმართება რეგულარული მატჩის ფორმატში, ორი ტაიმი 2X45 წთ. ტურნირის სახელი Simulated Realiti League (SRL) მიუთითებს იმაზე რომ მატჩები იმიტირებულია და არ არის რეალური, ფსონების მიღება და დაანგარიშება მოხდება რეგულარული მატჩის ფორმატში.


ელექტრონული სპორტი, იგივე კიბერსპორტი (შემდგომში Eსპორტი)

წარმოადგენს ასპარეზობას ვირტუალურ (კომპიუტერულ) სივრცეში, რომელიც მოდელირდება კომპიუტერული ტექნოლოგიებით. ფსონები მიიღება მოასპარეზე გუნდებიდან (მოთამაშეებიდან) რომელიმეს გამარჯვებაზე, აგრეთვე სხვა პოზიციებზე Eსპორტის სახეობების მიხედვით. ეს სახეობებია: ES Counter-Strike; ES League of Legends; ES Dota; ES Overwatch; ES StarCraft; ES Call of Duty; ES Call of Duty; ES Rainbow Six; ES Hearthstone; ES FIFA; ES NBA2K; ESport World of Warcraft; ESport Arena of Valor; ESport Fortnite; ESport King of Glory; ESport Smite; ESport Motorsport;

თუ მატჩი გადაიდო და არ ჩატარდა 48 საათის განმავლობაში ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0); თუ მატჩი ჩაიშალა/ შეწყდა და არ დასრულდა 48 საათის განმავლობაში ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0), ჩაშლის/შეწყვეტის მომენტისათვის უკვე გარკვეული პოზიციები ფიქსირდება. ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება; მატჩში მონაწილეობაზე უარის თქმის ან დანებების შემთხვევაში ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0). დანებების შემთხვევაში, დანებების მომენტამდე უკვე გარკვეული პოზიციები ფიქსირდება. თუ მატჩი ან რუქა (რუქები) (map) გადათამაშდება კავშირის გაწყვეტის გამო, ან სხვა ტექნიკური მიზეზით, რომელიც არ არის დამოკიდებული მატჩში მონაწილე გუნდზე/მოთამაშეზე, პრე მატჩის შემთხვევაში ფსონი ძალაშია და მხედველობაში მიიღება მატჩის /რუქის (რუქების) ოფიციალური საბოლოო რეზულტატი, ხოლო ლაივის შემთხვევაში ყველა გაურკვეველი პოზიცია უქმდება (კოეფიციენტი 1,0). ამასთანავე გადათამაშებულ მატჩზე ან რუქაზე ფსონები მიიღება ცალკე და მას ჩაშლილ მატჩთან ან რუქასთან კავშირი არ აქვს. ტოტალიზატორი იტოვებს უფლებას ფსონები ან მათი ნაწილი გაუქმებულად ჩათვალოს (კოეფიციენტი 1,0): ა) თუ მოასპარეზე წყვილი შეიცვალა; ბ) თუ მატში შეიცვლება რუქების (რუქის) რაოდონობა (ფორმატი); გ) სხვადასხვა სახის ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაში. მატჩის შედეგი (1 2 )- რომელი გუნდი გაიმარჯვებს მატჩში, თუ მატჩის საბოლოო ანგარიში არის ფრე (მატჩის ფორმატი: "საუკეთესო ორში" ე.წ. "best of two" შემთხვევაში) აღნიშნულ პოზიციაზე დადებული ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0). E-სპორტი "ქოლ ოფ დიუთი" (call of duty) (პრემატჩი) კომპიუტერული თამაშების სერია მსროლელის (შუთერის) ჟანრში. ფსონები მიიღება (ითვლება) შესაძლო ოვერტაიმის ჩათვლით. მატჩის შედეგი (1 2 )- რომელი გუნდი გაიმარჯვებს მატჩში. E-სპორტი "ქაუნთერ სტრაიკი" (counter strike:global offensive) (პრემატჩი/ლაივი) ოფიციალური აბრივიატურა CS. კომპიუტერული თამაშების სერია ე.წ. გუნდური პირველი პირის მსროლელის (შუთერი) ჟანრში, თამაშის იდეა მდგომარეობს ორი გუნდის დაპირისპირებაში. ფსონები მიიღება (ითვლება) ოვერტაიმის ჩათვლით, განსხვავებული პირობები მოცემულია დამატებით. ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: მატჩის შედეგი (1 2 )- რომელი გუნდი გაიმარჯვებს მატჩში. მატჩის შედეგი (1 X 2) რომელი გუნდი მოიგებს მატჩს ან ის დასრულდება ფრედ. მატჩის ფორმატი: საუკეთესო ორში ე.წ. "best of two" შემთხვევაში) ფორა, ჰანდიკაპი -სხვაობა რუქების საბოლოო ანგარიშის მიხედვით. ტოტალი - რუქების რაოდენობა. შესაბამის რუქის შედეგი (1 2)- შესაბამისი რუქის გამარჯვებული, შესაძლო ოვერტაიმ რაუნდების ჩათვლით. მატჩის ანგარიში რუქების მიხედვით (2,3,5 რუქიანი)- როგორი იქნება საბოლოო ანგარიში რუქების მიხედვით. შესაბამისი რუქა - ფორა - განისაზღვრება შესაბამისი რუქაში რაუნდების მიხედვით შესაძლო ოვერტაიმ რაუნდების ჩათვლით. შესაბამისი რუქა - ტოტალი - რაუნდების რაოდენობა შესაბამის რუქაში, შესაძლო ოვერტაიმი რაუნდების ჩათვლით. შესაბამისი რუქის შედეგი (1 X 2) - შესაბამისი რუქის შედეგი, შესაძლო ოვერტაიმ რაუნდების გარეშე. პირველი რუქა - იქნება ოვერტაიმი - იქნება თუ არა ოვერტაიმი პირველ რუქაში. პირველი სისხლი - გამოსაცნობია რომელი გუნდი მოკლავს მოწინააღმდეგეს პირველად. დანის რაუნდის გამარჯვებული (knife round winner) - რომელი გუნდი მოიგებს პირველ დანის რაუნდს. პირველი / მეორე პისტოლეტის რაუნდის გამარჯვებული - (pistol round)- რომელი გუნდი მოიგებს პირველ / მეორე პოსტოლეტის რაუნდს. შესაბამისი რუქის შესაბამისი რაუნდის გამარჯვებული - გამოსაცნობია მოცემული რუქის მოცემული რაუნდის გამარჯვებული. შესაბამისი რუქა შესაბამისი რაუნდი იქნება თუ არა ბომბი ჩადებული - გამოსაცნობია იქნება თუ არა ბომბი ჩადებული მოცემული რუქის მოცემულ რაუნდში. შესაბამისი რუქა შესაბამისი რაუნდი იქნება თუ არა ბომბი გაუვნებელყოფებული - გამოსაცნობია იქნება თუ არა ბომბი გაუვნებელყოფილი მოცემული რუქის მოცემულ რაუნდში.

E-სპორტი "დოტა 2" (dota 2) (პრემატჩი/ლაივი)

DOTA არის შემოკლებული დასახელება ტერმინისა- "სიძველეების დაცვა" (defence of the ancients) გუნდური ტაქტიკურ სტრატეგიული კომპიუტერული თამაში, სადაც თითოეული მოთამაშე მართავს ერთ გმირს და აგრეთვე შესაძლებელია დამატებით სხვა არსებების მართვაც. სათამაშო პროცესის მიმდინარეობისას მოთამაშე იძენს გამოცდილებას. მონაწილე გუნდების მიზანია მოწინააღმდეგის ბანაკის განადგურება. ფსონები მიიღება (ითვლება) ოვერტაიმის გარეშე. ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: მატჩის შედეგი (1 2 )- რომელი გუნდი გაიმარჯვებს მატჩში.

მატჩის შედეგი (1 X 2) რომელი გუნდი მოიგებს მატჩს ან ის დასრულდება ფრედ (მატჩის ფორმატი: საუკეთესო ორში ე.წ. "best of two" შემთხვევაში). ფორა, ჰანდიკაპი - სხვაობა რუქების საბოლოო ანგარიშის მიხედვით. ტოტალი - რუქების რაოდენობა. შესაბამისი რუქის შედეგი (1 2)- შესაბამისი რუქის გამარჯვებული. მატჩის ანგარიში რუქების მიხედვით (2,3,5 რუქიანი)- როგორი იქნება საბოლოო ანგარიში რუქების მიხედვით. შესაბამისი რუქა პირველი ეგიდა (aegis) - რომელი გუნდი აიღებს პირველი უკვდავების ეგიდას (aegis of immortal) მოცემულ რუქაში. შესაბამისი რუქა პირველი კოშკი (tower) - რომელი გუნდი უფრო ადრე გაანადგურებს მოწინაარმდეგის კოშკს შესაბამის რუქაში. შესაბამისი რუქა პირველი ყაზარმა (barracks) - რომელი გუნდი უფრო ადრე გაანადგურებს მოწინაარმდეგის ყაზარმას შესაბამის რუქაში. შესაბამისი რუქა მოკვლების ფორა - შესაბამის რუქაში მოკვლების რაოდენობის სხვაობა. შესაბამისი რუქა მოკვლების შედეგი (1 2 ) - რომელ გუნდს ექნება მეტი მოკვლა (მეტჯერ მოკლავს მოწინააღმდეგეს) შესაბამისი რუქაში. E-სპორტი "ლეგენდების ლიგა" (league of legends) (პრემატჩი/ლაივი) გუნდური ტაქტიკურ სტრატეგიული კომპიუტერული თამაში. მონაწილე მართავს ჩემპიონს, რომელიც ბრძოლაში გამოდის განსხვავებულ რეჟიმში. მონაწილე გუნდების მიზანია მიღწევა და განადგურება მოწინაარმდეგის ბაზის ცენტრის ე.წ. ნექსუსის ("nexus"). ფსონები მიიღება (ითვლება) ოვერტაიმის გარეშე. ფსონები მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: მატჩის შედეგი (1 2) - რომელი გუნდი გაიმარჯვებს მატჩში. მატჩის შედეგი (1 X 2) რომელი გუნდი მოიგებს მატჩს ან ის დასრულდება ფრედ (მატჩის ფორმატი: საუკეთესო ორში ე.წ. "best of two" შემთხვევაში). ფორა,ჰანდიკაპი- სხვაობა რუქების საბოლოო ანგარიშის მიხედვით. ტოტალი - რუქების რაოდენობა. შესაბამისი რუქის შედეგი (1 2)- შესაბამისი რუქის გამარჯვებული. მატჩის ანგარიში რუქების მიხედვით (2,3,5 რუქიანი) - როგორი იქნება საბოლოო ანგარიში რუქების მიხედვით. შესაბამისი რუქა პირველი სისხლი - გამოსაცნობია რომელი გუნდი მოკლავს მოწინააღმდეგეს პირველად შესაბამისი რუქაში (ნეიტრალის მკვლელობა არ ითვლება). შესაბამისი რუქა პირველი დრაკონი (Dragon) - რომელი გუნდი მოკლავს დრაკონს პირველად შესაბამის რუქაში. შესაბამისი რუქა პირველი კოშკი (tower) - რომელი გუნდი უფრო ადრე გაანადგურებს მოწინაარმდეგის კოშკს შესაბამის რუქაში. შესაბამისი რუქა პირველი ბარონი (baron) - რომელი გუნდი მოკლავს ბარონს პირველად შესაბამის რუქაში. შესაბამისი რუქა პირველი ინჰიბიტორი (inhibitor) - რომელი გუნდი გაანადგურებს მტრის ინჰიბიტორს პიველად შესაბამის რუქაში. შესაბამისი რუქა მოკვლების ფორა - შესაბამის რუქაში მოკვლების რაოდენობის სხვაობა. შესაბამისი რუქა მოკვლების შედეგი (1 2)- რომელ გუნდს ექნება მეტი მოკვლა (მეტჯერ მოკლავს მოწინააღმდეგეს) შესაბამის რუქაში. "ოვერვოჩი" (overwatch) (პრემატჩი) კომპიუტერული თამაში ე.წ. გუნდური პირველი პირის მსროლელის (შუთერი) ჟანრში, თამაშის შედგება სხვადასხვა გმირებისაგან, სადაც ყოველ მათგანს გააჩნია უნიკალური თვისებები. თმაშის მიზანია მოწინააღმდეგის დამარცხება. ფსონები მიიღება (ითვლება) ოვერტაიმის გარეშე. მატჩის შედეგი (1 2)- რომელი გუნდი გაიმარჯვებს მატჩში.

VIBER CHAT
VIBER CHAT-ით სარგებლობისათვის საჭიროა კომპიუტერში გეყენოთ ვაიბერის აპლიკაცია
To use VIBER CHAT you must have
Viber installed on your PC
Для использования VIBER CHAT вы должны
установить Viber на свой компьютер
გადმოწერეთ VIBER
დაგვიკავშირდით
ფილიალები და სალაროები მეტი
კონტაქტი
სახელის აღდგენა
შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ველები
აღდგენა
შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ველები
+995
აღდგენა
პაროლის აღდგენა
შეავსეთ მოცემული ველები
აღდგენა
შეავსეთ მოცემული ველები
+995
აღდგენა
პაროლი შეიცვალა
შეტყობინება
გადასვლა